AYAHUASCA + BUFO ALVARIUS. Amazoneplant en dier uit de woestijn leveren ons natuurlijke middelen die een onschatbare waarde hebben voor het leven.

DE TRANSFORMATIE IS MOGELIJK VANAF HET MOMENT DAT WE ONS HART OPENEN VOOR HET MYSTERIE.

Integratieve retraites van Innerlijke Evolutie met natuurlijke entheogene substanties en therapeutische technieken. Een explosieve combinatie voor de persoonlijke ontwikkeling en heling.

¡De mogelijkheid van een nieuwe en transformerende ervaring!

Retraites van 1 tot 3 dagen waar de basis van het belangrijkste werk gedaan wordt met Ayahuasca omdat dit een stevig en veilig platform biedt om een innerlijke reis aan te vangen en het terrein voorbereidt om daarna optioneel deel te nemen aan een Bufo Alvarius Sessie. Wat ons voorstel onderscheidt, is de steun en de begeleiding die we gedurende het proces aanbieden waardoor de deelnemers naar huis terugkeren met een ervaring die reeds geassimileerd is.

Het team van Ayahuasca International organiseert vele Retraites van Innerlijke Evolutie  met psychotherapeutisch gebruik van Ayahuasca in Europa en Amerika sinds meer dan drie jaar. We ontvingen reeds meer dan  20.000 deelnemers.

 

IN DEZE ERVARING…

Op ieder moment word je begeleid door ervaren facilitators en therapeuten die jouw proces zullen ondersteunen, waarbij ze de meest vooruitstrevende technieken van psychotherapeutische integratie aanwenden die in elke retraite en naargelang de omstandigheden wisselen. Het is een synergetische mengeling van holistische hulpmiddelen die variëren en zich spontaan vernieuwen in elke retraite die op die manier uniek en onherhaalbaar wordt. Systeemtherapie, Biodans, No-therapie, Hoponopono, Meditatie, Ademhalingstechnieken, muziek, gezang en instrumenten van allerlei oorsprong…zijn enkelen van de hulpmiddelen die we gebruiken naargelang de situatie.

De originele dynamica gecreëerd in onze school activeren de emoties en ontwaken het bewustzijn om zo een objectieve observatie teweeg te brengen van de bewegingen en processen die we elke dag beleven. De basis van “empowerment”.

BELANGRIJKE BEDENKINGEN…

We gebruiken geen middelen die verboden zijn in de landen die we bezoeken. We realiseren geen rituelen of ceremonies, noch volgen we geen enkele inheemse sjamanistische traditie; we zijn geen religie noch een sekte. We organiseren sessies van innerlijk werk met psychotherapeutische begeleiding en met zorg voor de vitale details zodat de ervaring aangenaam en diepzinnig is. Onze benadering is gericht op de deelnemer, niet op de technieken, noch op de psycho-actieve substanties. De nadruk ligt op het proces van de deelnemer, zij het OM EEN NIEUWE ETAPPE VAN INTERNE EVOLUTIE TE STARTEN; OM EEN OF ANDER PUNT VAN VASTZITTEN OF LETHARGIE LOS TE MAKEN OF TE VERSNELLEN OF OM DE ZIN TE VINDEN VAN ALLES WAT ZE AAN HET DOEN ZIJN. We centreren ons op het punt van het persoonlijk proces waarop elke deelnemer zich bevindt want we beschouwen het leven op zich als een proces van Innerlijke Evolutie naar het begrijpen van onszelf en van wat er ons overkomt. Als je reeds veel dingen deed op vlak van persoonlijke ontwikkeling, zullen met deze retraite al jouw herinneringen van wat je geleerd hebt, zich activeren en krachtiger worden.

EEN METHODE GEBASEERD OP JOU…

Miljoenen mensen over de hele wereld zijn op zoek naar nieuwe ervaringen die hen een andere zin aan het leven geven, die hen de hoop op een uitweg terug geeft of die hen eenvoudigweg een duidelijkere kijk geven op wat er met hen gebeurt. We zijn een groep van internationale bedrijven met bijna 100 medewerkers en facilitators die ons wijden aan de verspreiding en de realisatie van meer dan 200 evenementen voor innerlijke evolutie per jaar in meer dan 20 landen; meer dan 7 miljoen mensen lezen onze blog in 7 talen: http://www.albertojosevarela.com en we hebben miljoenen volgelingen en lezers van onze meer dan 100 sociale netwerkpagina’s. We zijn wettelijk opgericht en gevestigd in Spanje met de bedrijven: Inner Mastery International S.L.U. en filialen in Duitsland, Italië, Chili, Mexico en Colombia. We hebben een wereldwijd netwerk van 9 holistische Epicentra in Berlijn, Madrid, Barcelona, Marbella, Eindhoven, Tepozlan, Mocoa, Torino en Rome. We zijn eigenaars van een hostel in het Amazonewoud waar we elke maand deelnemers naar toe nemen en we hebben een eigen school voor continue vorming in Europa. Achter deze internationale organisatie staan de personen, veel mensen die de transformatie delen die we ondergaan, en daarom…

Hebben we een model gecreëerd dat gebaseerd is op jou, want op dezelfde manier hebben we het eerst bij onszelf ontdekt: dat de interne exploratie onvermijdelijk leidt naar zowel de schaduwen als naar het licht en op die manier komen we tot het begrijpen van de zin van het leven.

MOED VOOR EEN INTEGRATIEVE ERVARING

Veel mensen verzekeren ons dat “DE ERVARING” van in eenzelfde retraite Ayahuasca + Bufo Alvarius + Psychotherapeutische Integratie te combineren, een ontmoeting is met zichzelf en met het absolute. Enerzijds vindt een mystieke ervaring “par excellence” plaats waarbij de observator versmelt met het geobserveerde en waarbij het bewustzijn zich bewust is van zichzelf. Anderzijds is het een therapeutische ervaring die ons naar de schaduwen, de wonden en de trauma’s brengt om die te genezen.

In ons leven kunnen we het goddelijke en verhevene ervaren vanuit het menselijke via meditatie en andere technieken maar met ayahuasca en Bufo Alvarius ervaren we het menselijke vanuit het goddelijke. We kijken voor een ogenblik door de ogen van het Goddelijke, van het Kosmische Bewustzijn of van de Schepping daar we versmelten met de totaliteit in het huidige moment. Doordat er geen verdeeldheid is in de perceptie, recupereert men gedurende enkele minuten, de herinnering aan waar we vandaan komen en waar we heen gaan.

Er is veel moed voor nodig om dergelijke ervaring te beleven maar dat is de beslissing van veel mensen die naar onze retraites komen. Daarom insisteren we ook dat het moment van de psychotherapeutische integratie fundamenteel is om deze ervaring toe te passen in ons reële leven.

De 3 duidelijk gedefinieerde fases van elke dag en nacht van de retraite.

1 – VOORBEREIDING: Dit begint van zodra de deelnemers zich registreren en gaat door tot 22.00 of 23 h. In deze fase, worden de deelnemers ontvangen, gebeurt de individuele inschrijving via een kort interview (op dat moment dient men de vooraf ingevulde vragenlijst af te geven). Vanaf dat moment begint de voorbereidingsworkshop, met het oog op het de-activeren van de onbewuste mechanismen die heel vaak de toegang tot een vloeiende en ontspannen ervaring verhinderen. Elke deelnemer wordt uitgenodigd om zijn individuele motivatie voor de retraite uit te leggen en om over zichzelf te reflecteren. Het is een psycho-emotionele voorbereiding om de werkelijke staat waarin het individu zich bevindt, duidelijk te maken. We vragen geen enkele voorbereiding wat betreft dieet of onthouding omdat we vinden dat de deelnemers hun werk van innerlijke evolutie best aanvangen vanuit deze reële toestand waarin ze leven en niet vanuit een “voorbereide” of “gemodificeerde” toestand. Het manipuleren van de voorafgaande condities kan het resultaat verbeteren maar verzekert dat niet en bovendien krijgt men zo geen reëel resultaat.

2- SESSIE: Dit proces duurt tussen  4 a 6 uren en vindt plaats na de voorbereiding en is gebaseerd op het drinken van de Ayahuasca tussen  21.00h en 22.00h. In die gevallen dat het nodig zou zijn om één of twee versterkende porties te geven om toegang te krijgen tot een volledige ervaring, wordt die voorzien anderhalf uur ongeveer na het begin van de sessie. Soms wordt dus ook een twee bekrachtiging voorzien maar dit gebeurt dan minstens drie uren na de eerste inname.

De Ayahuasca is een geschenk van de natuur van de Amazone die gedeeld wordt in de sessies. Afhankelijk van de individuele noden van elke deelnemer, bepaalt de facilitator de adequate dosis. Alhoewel de facilitator rekening zal houden met de mening van de deelnemer over de dosis die hij wil nemen, zal die in geen geval bepalend zijn.

Het gebeurt soms dat de facilitator beslist geen Ayahuasca te geven aan iemand die deelneemt aan de retraite omwille van zeer concrete redenen maar dit betekent niet dat deze persoon uitgesloten wordt van de sessie. Hij/zij kan deelnemen zonder Ayahuasca te nemen of slechts met een mini dosis Ayahuasca. De kern van de retraite is niet de “inname van ayahuasca” maar wel het psychotherapeutisch proces in zijn geheel.

3- PSYCHOTHERAPEUTISCHE INTEGRATIE

Het gebruik van entheogene medicijnen bevordert het naar boven komen van vragen, twijfels, niet verwerkte aspecten, verborgen conflicten, wonden uit het verleden maar vooral de visie op de oneindige potentialiteit die we als mensen hebben en de erkenning van de meest zuivere en originele waarden waarmee we geboren worden. Elke verheven en/of diepe verbinding heeft een interface nodig van aanpassing aan het reële leven. Het concept van de Psychotherapeutische Integratie werd geboren vanuit de noodzaak om de inhouden die naar boven kwamen in de Ayahuasca en Bufo Alvarius sessies te reorganiseren. Deze sessies brengen immers verruimde bewustzijnstoestanden voort en de daaropvolgende interne mobilisatie. Alles wat naar boven komt in deze integratie-sessies is onschatbaar materiaal dat – wanneer dit geordend wordt – kan gebruikt worden op een persoonlijk niveau. De magie manifesteert zich via de mogelijkheid om tot een diep begrip te komen rond zaken van het dagelijks leven.

NATUURLIJKE MEDICIJNEN +THERAPEUTISCHE TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN OM EEN INTEGRATIE TE CREËREN IN HOUDINGEN EN CONCRETE ACTIES, IN DE REËLE DAGDAGELIJKSE SITUATIES. 

Deze sessies gebeuren in groep maar met ook een individuele toewijding en aandacht voor elkeen. Ze duren een 2 a 3-tal uren. Niemand is verplicht om deel te nemen. Ze worden begeleid door ervaren integratie-facilitators en ze vinden plaats na de Ayahuasca en Bufo Alvarius sessies. Deze psychotherapeutische integratie-workshop vindt ’s morgens plaats na het ontbijt en is wat ons werk onderscheidt van andere organisaties.  Het is verschillend en gaat verder dan een conventionele psychotherapie; het gaat om een bewustzijnstechnologie die ontwikkeld werd door de meest veterane facilitators van het team van INNER MASTERY INTERNATIONAL S.L.U. en de lesgevers van de BEWUSTE SCHOOL. Deze cocktail van instrumenten wordt ter beschikking gesteld van elke deelnemer.

“Integreren” is niet louter meedelen, noch louter praten, noch opinies verzamelen over de ervaring. Het is ook niet het woord geven zodat men een anekdotisch verslag uitbrengt van de ervaring. Het is wel de ervaring en wat men in de Ayahuasca en Buffo Alvarius sessies voelt, verbinden  met de situaties van het dagdagelijks leven zodat elke deelnemer kan zien hoe hij/zij functioneert in het leven van dag tot dag. Op die manier kan men ook de veranderingen beschouwen die men nodig heeft op dat moment.

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top