AYAHUASCA EN EPIGENETICA (1e Deel). KAN HET MENSELIJK DNA WIJZIGEN DOOR AYAHUASCA-GEBRUIK? We zijn slechts een stap verwijderd van het bewijs dat de evolutie van binnenuit mogelijk is, dankzij een genormaliseerde methode en een wetenschappelijk onderzoek dat nog dit jaar aanvangt.

ALS DE WETENSCHAP ONZE THEORIE BEWIJST, STAAN WE VOOR EEN KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS WAT HET GEBRUIK VAN EEN TRANSFORMATIE-TECHNOLOGIE BETREFT. 

We zijn reeds met veel personen die weten dat een verandering van binnenuit mogelijk is, omdat we het ervaren hebben in ons leven. Nu is het moment gekomen dat de wetenschap het kan aantonen.

Ik meen dat alle zoekers van de waarheid, zonder uitzondering, proberen iets in hun leven te veranderen. Hetzelfde gebeurt met diegenen die iets willen oplossen, een uitweg of een antwoord zoeken. Op één of andere manier manifesteert zich bijna steeds de nood om iets te veranderen dat ze niet leuk vinden, dat hen niet aanstaat of dat hen één of ander ongemak bezorgt.

Veel mensen beweren: “Ik ben alleen maar nieuwsgierig”. “Ik ben geïnteresseerd om eens ayahuasca en andere medicinale planten te gebruiken, meer niet”.  “Ik wil eens zien welk effect dat bij mij heeft”.  Maar zelfs in die gevallen, komt er tijdens de retraite een andere realiteit naar boven die min of meer verborgen zit en te maken heeft met de wens naar één of andere verandering maar die ze nog niet direct durven te manifesteren. Soms omdat het hen onmogelijk lijkt; soms omdat er een soort preventieve vermijding is omwille van de angst dat dit met zich mee brengt. Wij zijn empirisch aan het ontdekken dat DE HELE MENSHEID AAN HET UITROEPEN IS: “IK WIL VERANDEREN”! Ook al is het vaak een interne schreeuw, soms heel zacht en verborgen, verzwakt door de angst of overschaduwt door de overtuigingen. Deze ontdekking is niet nieuw maar het vernieuwende in Inner Mastery (organisatie gewijd aan de interne transformatie) is dat we het aanpakken met een originele technologie die voorheen nooit werd gebruikt.

Er bestaat een intiem verband tussen “vinden” en veranderen, tussen “oplossen” en veranderen, tussen “genezen” en veranderen, tussen “gelukkiger zijn” en veranderen, tussen “ons bevrijden” en veranderen, tussen “zichzelf zijn” en veranderen. Is het mogelijk om iets te bereiken als er zich voorheen geen verandering voordoet?

De noodzaak tot verandering is een gemeenschappelijke noemer bij de meeste personen. Maar tegelijkertijd bestaat er bij diezelfde personen een grote weerstand tegenover de verandering. Zowel de noodzaak tot, als de weerstand om te veranderen zijn gemeenschappelijke factoren. De vrees volgt als een schaduw elke intentie tot verandering. Het lijkt dat deze dichotomie zowel op moleculair als op psychologisch niveau bestaat.

Van zodra een persoon zich één of ander doel of objectief vooropstelt – iets waarachter een zekere noodzaak tot verandering schuilhoudt – en tot wanneer deze doelstellingen behaald zijn, zal er een proces plaatsvinden van grote psycho-emotionele stress. Er is namelijk een spanning tussen de noodzaak tot en de weerstand t.o.v. de verandering die dat met zich meebrengt.  Een authentieke interne strijd. Om te bekomen wat ik zoek, moet ik een verandering doorvoeren maar ik durf niet te veranderen uit angst iets te verliezen of omdat ik voel dat ik het onbekende zal binnentreden en dat ik dat niet kan controleren. Wanneer de nood om te veranderen minder sterk is dan de angst, dan heeft die laatste de overwinning op zak. Daarom is het noodzakelijk om de personen op de adequate manier te begeleiden in hun veranderingsprocessen, met een bestudeerde methode die bewezen heeft effectief te zijn. Wetende wat er tevoorschijn komt in deze processen, is het mogelijk te beweren dat één van de krachtigste zaken de weerstand is. Het is daarom dat ik mijn psychotherapeutische integratie-facilitators opleid in de specialiteit van het leren omgaan met de weerstand t.o.v. het toetreden tot het nieuwe en onbekende;  in het kunnen confronteren van diegenen die zeggen dat ze veranderd zijn maar die zichzelf iets op de mouw spelden.

De wetenschap heeft vandaag de dag aangeduid dat er genetische mutaties zijn die resistent zijn aan bepaalde medicijnen die een ziekte zouden kunnen genezen. Waarom bestaat er op moleculair niveau een weerstand tot genezing? Zou er een relatie zijn tussen de psychologische weerstand en de moleculaire weerstand? Wat gebeurt er als we een verandering teweegbrengen op moleculair niveau die de basis en celulaire ondersteuning kan zijn om daarna veranderingen te realiseren in ons leven die ondersteund worden door het organisme? Hoe kunnen we de onbewuste weerstand t.o.v. verandering ombuigen om een proces van evolutie aan te vangen?

Zelfs al poneer ik het als een filosofisch-wetenschappelijke utopie, dit is momenteel een realiteit. We zijn het aan het vaststellen bij duizenden personen die veranderen vanuit het diepste niveau, zelfs vanuit hun DNA. Van daaruit ontrollen zich – als tsunami’s – levensveranderingen die ze zo zeer wensten. Onafhankelijk van de motivatie die hen drijft om deze processen aan te vangen, verschijnen er allerlei soorten veranderingen met een bijkomende positieve en constructieve bijklank voor diegene die ze ervaart.  Op die manier hebben we duizenden getuigenissen die we voortdurend publiceren in onze blog en ons You Tube-kanaal.  Ze zijn een empirisch bewijs en het wetenschappelijk bewijs zal er ook snel komen. Wetenschappelijk werd reeds aangetoond dat ayahuasca DE PUBLIEKE GEZONDHEID NIET SCHAADT. En nu zijn we nog een stap verwijderd van het bewijs dat het daarbij ook ziekten kan voorkomen en zelfs epi-genetische veranderingen kan realiseren die toelaten om op een betere wijze gelijk welke ziekte tegemoet te treden.

DE GENORMALISEERDE METHODE VOOR HET PROCES MET AYAHUASCA

Het voorstel is simpel. De mensen nemen in drie maanden deel aan drie retraites waar ze een reeks natuurlijke medicijnen nemen waarvan Ayahuasca de belangrijkste rol speelt. In deze ontmoetingen, is het belangrijk om elke 28 dagen een retraite te doen, van elk drie dagen en drie nachten. Daarna neemt de deelnemer twee types natuurlijke medicijnen om thuis in te nemen. Eén is een infusie van ayahuasca waarvan de dosis exact is afgemeten zodat de persoon er geen enkel fysiek of emotioneel proces van ondervindt maar de energie van de ayahuasca elke dag aanwezig is zodat die het lichaam ondersteunt in het proces en zich voorbereidt op de volgende retraite. Daarnaast geven we ook een paar flesjes met een verdunning van een 100% natuurlijk sjamanistisch complex om 5x per dag te nemen. Het is zoals een homeopathie die nog subtielere effecten veroorzaakt. Deze verdunning bevat ook ayahuasca in zeer kleine hoeveelheid.

De 3 onderscheiden aspecten van deze processen van 3 maanden zijn:

  • De psychotherapeutische, emotionele en affectieve begeleiding van de deelnemers. Dit gaat van de integratie die we realiseren na de ayahuasca-sessies met groepsdynamieken en systemische bewegingen, tot het beantwoorden van de telefoon of Email op momenten dat de persoon met ons wil praten, iets wil vragen of simpelweg zijn toestand of situatie wil delen.
  • De confrontatie die we doen met diegenen die onbewust willen ontsnappen aan de bewuste beslissing die ze reeds namen om te veranderen. We gebruiken bewuste cognitieve dissonanties, No-therapie en andere instrumenten die het deel dat zich verzet tegen verandering met zijn rug tegen de muur zet zodat de persoon eerlijk is in zijn beslissing.
  • De normalisering van het systeem waarin het evolutieve proces van de deelnemer zich ontwikkelt. Als gevolg van meer dan 10 jaar ervaring met meer dan 20.000 personen hebben we een integraal programma opgebouwd dat zich baseert op een transformatie-technologie die vele methodes, aanpakken, instrumenten en technieken verenigt.

We geloven dat deze processen veranderingen bewerkstelligen op een celulair en moleculair niveau die we wetenschappelijk niet kunnen bewijzen maar wel door de observatie van de persoon in zijn dagelijkse gewoonten, in zijn houding t.o.v. de maatschappij, in zijn wijze van zijn en voelen en in veel meer aspecten die elke persoon op zijn eigen manier manifesteert. Het is duidelijk dat de verandering zich aan het voordoen is maar het is noodzakelijk om die – na zovele jaren en duizenden personen – naar het laboratorium te brengen en wetenschappelijk vast te stellen. Het is een feit dat men in Brazilië, vooraleer ayahuasca te legaliseren, studies deed bij de bevolking die wekelijks ayahuasca innamen waarbij men kon vaststellen dat het gunstig is voor de gezondheid, dat het de sociale gewoonten en interactie verbetert.

Veel wetenschappers vragen zich af: hoe kunnen we een moleculaire verandering consolideren in het dagelijks leven? Hoe maken we dat een verandering die plaats vond in de molecule van het DNA zich manifesteert naar buiten toe, in de relaties en in het gedrag? Hoeveel tijd kan dergelijk evolutief proces duren waarbij men op extern vlak duidelijk veranderingen merkt?

De tijd is relatief m.b.t. de transformatie-technologie die dit proces begeleidt. Alleen reeds het gebruiken van natuurlijke medicijnen – en op de manier waarop we het voorschrijven – garandeert  niet voor 100% dat de persoon de verandering die zich voordeed op moleculair niveau reeds kan tentoonspreiden in zijn dagelijks leven. Maar wanneer dit proces begeleid wordt door facilitatie- en integratie-experten die de manier van begrijpen superviseren en de veranderingen die door de bewustzijnsverruiming te voorschijn komen, helpen integreren in het leven van de personen, dan wordt het systeem zo effectief dat het bijna onvermijdelijk is te veranderen. Of men komt op een punt waar men de bewuste beslissing neemt om niets te veranderen, iets wat in gelijk welk proces een grote vooruitgang betekent. Dit gebeurt in dergelijke mate dat een groot deel van de deelnemers en zelfs de facilitators ineens – in alle haast – vertrekken omdat ze zich bewust worden dat, als ze doorgaan met de methode voorgesteld door Inner Mastery, hun leven op het punt staat te stoppen met wat het was maar dat ze dat niet willen onder ogen zien. Dat zijn personen die enkel komen kalmeren of zich wat lichter willen voelen, die uit nieuwsgierigheid komen of om zich te verstrooien of om te bewijzen dat niets hen kan helpen. Ze komen in ieder geval niet voor een reële transformatie. Maar zelfs dan openen ze zich soms voor een andere mogelijkheid. En wanneer ze het plan begrijpen volgen en eraan voldoen, kan het zijn dat alles wat ze zich als levensproject hadden opgebouwd, naar beneden tuimelt, vooral ook het idee dat ze van zichzelf hadden. De reden is dat we ons levensproject opbouwen op basis van verwachtingen, externe pressies en op wat we eigenlijk niet zijn. Deze methode confronteert de zwakke ruimtes van de overtuigingen die een ogenschijnlijke macht hebben en die hen tot dat punt brengt dat de overtuigingen zichzelf slopen.

Diegenen van ons die aanwezig zijn in de meer dan 500 retraites per jaar, met duizenden deelnemers die zich openstellen voor een transformerende ervaring, zien de contradictie tussen het willen en niet willen; tussen het nodig hebben en het weerstand bieden. Tussen het moment van de beslissing om te veranderen en het moment om op de stappen terug te keren en te beslissen toch niet te veranderen, verschijnen er veel externe en interne factoren die het proces saboteren. Vandaar dat veel mensen komen met het plan om selectieve veranderingen te doen, geen massieve. Dat wil zeggen dat ze enkele zaken willen veranderen waar ze last van hebben, niets meer. Dit is mogelijk maar het is tegelijkertijd gecompliceerd en moeizaam omdat we weten dat alles met elkaar verbonden is. En om slechts één ding te veranderen moet men de andere zaken isoleren, wat op zich niet zo gemakkelijk en gezond is. Ik geef een praktisch voorbeeld op wereldniveau, er van uit gaande dat de wereld een levend organisme is: als we het probleem van de armoede of van de uitbuiting in de wereld zouden willen oplossen zouden er vele zaken dienen te veranderen: de wetgeving, beleidsmaatregelen, de consumptie, het onderwijs, de religies, enz. enz. Want al deze kwalen zijn een gevolg van vele factoren die dit teweeg hebben gebracht. De armoede kan niet enkel met geld opgelost worden; wat nodig is zijn essentiële veranderingen in de mens. Daarom suggereren we dat de personen vanuit het hart en bewust beslissen en dat ze coherent zijn met wat ze beslissen, d.w.z. veranderen of niet. En in ieder geval dat ze de verantwoordelijkheid opnemen voor hun keuze.  

LOPEND WETENSCHAPPELIJK PROJECT 

Veel personen schrijven me elke dag omwille van veel verschillende redenen die verband houden met mijn activiteiten. Maar sinds lang vraag ik aan het Bestaan dat ze me open wetenschappers stuurt die klaar staan om samen met mij te werken in dit vakgebied. Eerst kwam Paco, een advocaat en filosoof van Valencia en zijn partner Rosa, apothekeres. Zij zijn lesgevers in onze school. Ze drongen er op aan om een Stichting op te richten die wetenschappelijke studies zou subsidiëren die zouden kunnen ondersteunen wat we zelf zien en bevestigen, maar tot nog toe zonder wetenschappelijke basis. Paco hield zich bezig met de oprichting van de Stichting Inner Mastery waar ik de baas en directeur van ben. Daarna kwam Manuel, een wetenschapper van Anadalucia, die een laboratorium leidt en met een reeds uitgewerkt idee kwam om deze studie  te realiseren. Manuel zei me: “we vergaderen enkele minuten, jij en ik, en dat is reeds voldoende om dit ambitieus project van start te laten gaan”. Het is duidelijk dat deze man een enorm vertrouwen heeft en een grote openheid van de pijnappel.

Dus zo gezegd zo gedaan en we spraken af om zo snel mogelijk aan te vangen. We hebben de Stichting, we hebben het laboratorium, we hebben de medische professionals, de psychologen, biologen, chemici die het team vormen en daarbij hebben we veel personen die deelnemen in onze retraites en willen meewerken aan dit project. Zij ondertekenen een geïnformeerde toestemming waarbij ze ons toelaten om een eenvoudig monster te nemen van hun speeksel voor en na de complete behandeling om zo op een vergelijkende manier de veranderingen te kunnen vaststellen die zich zouden kunnen voorgedaan hebben in het DNA.

Het is duidelijk dat wanneer het DNA gevoelig verandert in belangrijke en precieze delen die het samenstellen en die de evolutie van binnenuit bepalen, we de wetenschappelijke basis zouden hebben die aantoont dat een werkelijke verandering mogelijk is. Er werd reeds bewezen dat de cellen in staat zijn om nieuwe biomoleculen van verschillende omvang uit te stoten naar het bloed en het is momenteel reeds mogelijk om deze in vloeibare biopsie vast te stellen. Het is m.a.w. wetenschappelijk aan te tonen dat na een verandering, deze (verandering) zich ook reflecteert in het bloed.

Als men wetenschappelijk kan bewijzen dat bepaalde biomoleculen verbonden zijn met veranderingen die we ervaren, dan zouden we voor een grote ontdekking staan. Het zou een mijlpaal zijn in de menselijke geschiedenis te ontdekken dat verandering en evolutie, van binnenuit en buiten uit, mogelijk en reëel is.  En deze evolutieve sprong zou teweeg gebracht worden door het gebruik van een genormaliseerde methode waarbij men ayahuasca gebruikt en die gedurende meer dan 10 jaren uitgeprobeerd werd. Het is de methode die we gebruiken en die we bereid zijn te onderrichten aan iedereen die dat wil. Daarom hebben we de Bewuste School opgericht en de opleidingscycli van de Europese Ayahuasca School. Zodat er veel mensen van over de hele wereld zouden leren wat niet te onderwijzen valt, maar wat ze zich enkel hoeven te herinneren. We leggen ons toe op het recupereren van de memorie van wat we zijn omdat we weten dat wanneer een individu de perceptie van zichzelf wijzigt, er een proces aanvangt van innerlijke evolutie die met niets te vergelijken valt.

EEN DROOM DIE WERKELIJKHEID WERD

Als de wetenschappers één of andere bio-marker zouden ontdekken die de oorzaak met het effect verbindt in de personen die het door ons voorgestelde proces doorgaan, dan zouden we wetenschappelijk kunnen aantonen dat de epigenetishe verandering geassocieerd is aan dit voorstel.

Wanneer we observeren hoe het proces van organische transformatie verloopt – wanneer er een evolutie is – dan kunnen we vaststellen dat dezelfde sequenties plaatsvinden in de veranderingen van het leven. Dat is een bewuste observatie die ik vaststel bij duizenden personen; wanneer het innerlijk verandert begin het uiterlijk ook te veranderen. Het interne is niet enkel moleculair, het is ook sub-atomisch want wanneer het bewustzijn ontwaakt en de ziel van een persoon op een onstuimige manier verschijnt, om het veranderingsproces te leiden, voelt de persoon zich als herboren. En alhoewel het ontwaken van het bewustzijn of de geboorte van het spirituele bewustzijn zich nog niet wetenschappelijk kan bewijzen, kunnen we toch vaststellen dat het gebeurt, bij onszelf  en bij duizenden deelnemers. Het is een mijlpaal die een ‘voor’ en ‘na’ in ons leven markeert.

Misschien kom je nu tot het foutief besluit dat, als je deze natuurlijke middelen neemt en deze therapieën doet, je leven dan zal veranderen. Wij weten al dat er duizenden personen ayahuasca nemen sinds vele jaren en hun leven is praktisch niet veranderd, zelfs al gaan ze bijkomend nog in allerlei andere soorten therapie. Daarom hebben we een genormaliseerde methode gecreëerd die dit proces begeleidt en superviseert, tenminste wanneer de deelnemer dit wenst en beslist, en waarbij hij/zij systematisch wordt geconfronteerd met de authenticiteit van deze beslissing.

DE REIS VAN HET BEWUSTZIJN

Het is mogelijk dat het DNA het vlees geworden bewustzijn is van een molecule die door het universum reist en die op de aarde is gekomen, bevrucht door de levenscondities die op deze planeet aanwezig zijn, om op die manier toe te laten dat een evolutief proces leidt tot de geboorte van een levend organisme dat in staat is om bewustzijn te creëren. Maar over duizenden jaren beschouwd, garandeert het hebben van bewustzijn daarom nog niet bewust ZIJN. Elke menselijk DNA heeft de optie tot het ontwaken van het bewustzijn maar niet elk menselijk wezen heeft daarom ook gebruik gemaakt van deze optie. De rede is fundamenteel de gescheidenheid die het menselijk wezen heeft van zijn essentie, de vergetelheid van zijn eigen zijn, de implantatie van geloofssystemen die zijn werkelijke spirituele, kosmische en evolutieve natuur vervangen.

Als een persoon veel ayahuasca neemt maar hij blijft bij zijn zelfde geloofs- en waardensysteem, dan zal dit de reis naar het bewustzijn onderbreken en zijn ontwaken verhinderen; m.a.w. de persoon zal zijn evolutief proces zelf verstikken. Zonder het ontwaken van het bewustzijn is er geen transformatie mogelijk. De voornaamste reden van de weerstand tot verandering en tot ontwaken is dat het subject vasthangt aan de leugen die hij is omdat die hem zoveel zekerheid en vertrouwen geeft.

Wat is het nut van het veranderen van ons DNA als we zelf niet bereid zijn om ons levensproject en de perceptie van onszelf te veranderen? We zouden in die zin kunnen beweren dat het ontwaken van het bewustzijn het natuurlijk resultaat is van wie durft zijn geloofssystemen te ontmantelen. Een daad van zeer veel moed. En het hangt niet echt af van het feit of je duizenden ayahuasca-sessies hebt gedaan om het bewustzijn te verruimen want dat kan een ware drogreden en een authentiek zelfbedrog zijn. Het gaat om de bewuste beslissing om dat achterwege te laten wat niet is, gebaseerd op het respect voor onze evolutieve natuur die ons aanzet om op duizend en één manieren een holistische innerlijke transformatie te realiseren, vanaf het organisme tot onze gedachten, vanaf het lichaam tot onze ziel, vanaf de cellen tot onze relaties, vanaf de emoties en tot elkéén van onze beslissingen.

Zoals ik in het begin al zei: het is onze essentiële noodzaak en onze vreselijke weerstand.

De reis waarin we ons allen bevinden is die van het bewustzijn en naar het bewustzijn. Het bewustzijn heeft de hersenen gecreëerd zodat – via hen – het bewustzijn zich manifesteert in de materiële wereld.  De DNA is de nexus van dit fenomeen geweest wegens zijn buitengewone capaciteit om te muteren en evolueren.

Het is nu via de observatie van het DNA dat we de mogelijkheid hebben om bewust te zijn van het proces van evolutie dat we “misschien” aan het doormaken zijn. Maar als deze studie er niet komt of jaren op zich laat wachten, verhindert dat niet dat  vele personen de magie van de transformatie in hun leven ervaren en dat zij hun eigen bewustzijn kunnen gebruiken om het precieze fenomeen van verandering in zichzelf waar te nemen. Diegenen die daarmee bezig zijn, zijn de wetenschappers van onze evolutie, waarvan we natuurlijk op de eerste plaats zelf genieten in ons eigen leven.

Alberto José Varela

[email protected]

Als je meer informatie wenst om deel uit te maken van de groep personen die de behandeling doen in het kader van de wetenschappelijke studie of je wil één van de processen realiseren die we voorstellen gedurende 3 maanden, kan je schrijven naar:  [email protected]

ZIE OOK HET ARTIKEL VAN DOKTER IN DE WETENSCHAPPENManuel Gonzalez

AYAHUASCA EN EPIGENETICA (2e Deel). De eerste stappen worden gezet in de richting van een wetenschappelijk onderzoek.

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top