AYAHUASCA & PSYCHOTHERAPIE (2e deel). Is het mogelijk om de sjamanistische cosmovisie te integreren met de visie op persoonlijke ontwikkeling van de psychotherapeuten?

ZIJN AYAHUASCA EN PSYCHOTHERAPIE VERENIGBAAR?

De psychotherapie heeft ayahuasca niet nodig en ayahuasca heeft de psychotherapie niet nodig. Maar de mensen die oplossingen en heling zoeken van hun innerlijke wonden, zijn gediend met de integratie van ayahuasca en psychotherapie als complementaire instrumenten. Want deze integratie brengt een enorm helende kracht teweeg.

Sinds enkele jaren vindt er een nieuwe ontmoeting plaats tussen twee wegen van zelfkennis en heling die, ook al werden ze gebruikt door een klein deel van de mensheid en waren ze in handen van onafhankelijke groepen die los van elkaar werkten, sinds kort wederzijdse interesse tonen met het oog op hun integratie. Ze zijn elkaar in beschouwing aan het nemen omdat het moment daar is om elkaar te ontmoeten.

Ik verwijs hier naar AYAHUASCA en de PSYCHOTHERAPIE. Of anders gezegd: sjamanisme (of de verschillende sjamanistische benaderingen) en de westerse therapeutische benaderingen.

Ayahuasca is geen onmisbaar hulpmiddel binnen de context van de huidige psychotherapie, net zoals de psychotherapie geen onmisbaar element is voor het duizend-jaar-oude sjamanisme. Beide zijn wegen naar een begrijpen van het leven en van het bestaan, die zich op bepaalde concrete punten raken. In die zin hebben ze één of verschillende punten gemeen maar op bepaalde punten zijn ze ook verschillend. Hun doel is ook verschillend en tegelijkertijd complementair. De mensen willen graag beide doelen bereiken maar we kunnen niet tegelijkertijd in twee verschillende treinen reizen tenzij beide treinen hun reisweg verenigen om alle stations aan te doen en beide einddoelen te bereiken. Eigenlijk zijn het geen twee verschillende einddoelen maar is het ene het vertrekstation en het andere het eindstation.

De psychotherapie leidt ons naar de empowerment en vertrekt van de gewonde menselijke kant om ons naar het centrum van onszelf te brengen. Ayahuasca brengt ons naar de kosmovisie van het universum en vertrekt daarbij van de heldere en gezonde kant om ons naar het centrum van het bestaan te leiden. Net zoals er momenteel psychotherapeutische stromingen en technieken bestaan die ontworpen zijn om ons voorbij de persoonlijkheid te brengen, bestaan er ook sjamanistische scholen of methodes die gecreëerd werden om ons in onze schaduwen te verdiepen. Het is inderdaad een feit dat ayahuasca de eigenschap heeft om ons te leiden naar de innerlijke ruimten die eerder ongemakkelijk en onaangenaam zijn, als een opstap voor de reis naar de oneindigheid. Wanneer iemand die ayahuasca neemt de donkere en onbegrijpelijke zones van de “condition humaine” binnen treedt, brengt dat een natuurlijke noodzaak teweeg om deze inzichten te assimileren en toe te passen in het dagelijks leven. Dat is het moment dat de psychotherapie de ayahuasca ontmoet om de mogelijkheid te bieden al deze droombeelden, inzichten en ook gebrek aan inzichten of zelfs twijfels, te verbinden met het dagelijks leven. Dat is een werk dat kan gedaan worden via het gebruiken van het bewuste en ervaringsgerichte woord.

De personen dienen te weten dat ayahuasca in geen geval de officiële geneeskunde of de conventionele psychotherapie zal vervangen. Ayahuasca is een natuurlijk preparaat dat het organisme opent, op veel verschillende manieren, maar dat noch de ziekte, noch de allopathische geneeskunde, noch de psychologen, noch de dokters aanvalt.  Het is een hulpmiddel van de natuur en kan daarom niet onverenigbaar zijn met gelijk welke andere techniek. Het zal nooit proberen om ander methoden die men gebruikt te vervangen; noch zal het proberen om het gebruik van medicijnen die voorgeschreven werden door bekwame geneesheren te onderbreken. De aanpak die het gebruik van ayahuasca teweeg brengt, is gericht op het versterken van de gezondheidstoestand, op het activeren van de psycho-emotionele hulpmiddelen van het individu, op het verschaffen van meer helderheid in het nemen van beslissingen. Het werkt m.a.w. in het voordeel van de gezondheid, de emotionele en sentimentele toestand, en de processen van genezing en heling die de persoon heeft gekozen.

Het is belangrijk om dit concept goed uitgeklaard te hebben: AYAHUASCA GAAT NERGENS TEGEN IN. AYAHUASCA VALT NIET AAN.

Een voorbeeld: iemand heeft kanker en neemt ayahuasca. De ayahuasca zal de kanker niet aanvallen maar zal het organisme versterken en het immunologisch systeem sterker maken. Het zal hem goesting en vitaliteit geven om door te gaan. Het zal hem helpen om de ziekte te aanvaarden en om de zin ervan in te zien. Dat is een groot psychotherapeutisch succes dat het innemen van ayahuasca met zich meebrengt. Daarbij zal het de apotheek van het eigen lichaam openen en de persoon zuiveren zodat die de interne medicijnen creëert die hij/zij nodig heeft en op die manier de secundaire effecten verminderen die sommige farmaceutische middelen teweeg brengen. Maar het zal de ziekte niet genezen. Als een persoon van een ziekte geneest nadat hij/zij ayahuasca heeft genomen, dan is dat omdat zijn eigen organisme ontwaakt is uit een lethargie en omdat hij het op zich genomen heeft om de ziekte die hij had, uit te stoten.

Op dezelfde manier werkt ayahuasca NIET met de psychologische ziektebeelden van het individu maar wel met de in slaap gevallen mogelijkheden die de persoon heeft om vooruit te gaan en aan de slag te gaan met de problemen en begrenzingen  van het leven, daarbij gebruik makend van eigen hulpmiddelen. Het is een wekker van de “veerkracht”, de natuurlijke capaciteit om moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden en vooruit te kunnen op de weg zonder vast te blijven zitten.

Het is ook daarom dat ayuahuasca geen enkel psychologische behandeling of psychotherapeutisch proces vervangt of substitueert, maar het wel te combineren valt met gelijk welke techniek of methode. Dat is de magie van ayahuasca, die zowel de persoon of de patiënt ondersteunt, als de psycholoog, psychotherapeut of dokter. En natuurlijk ondersteunt het iedereen die zich ontwikkelt om de fysieke en mentale gezondheid van het individu te verbeteren.

Ik kan bevestigen dat de psychotherapie de ayahuasca niet nodig heeft en dat ayahuasca de psychotherapie niet nodig heeft. Maar de mensen zoeken oplossingen en heling van hun interne wonden en hebben de integratie van ayahuasca en psychotherapie nodig als complementaire instrumenten. Want uit deze integratie komt een grote helende kracht voort.

Een bewijs daarvoor is dat men binnen de psychotherapeutische gemeenschap de Integratieve Psychologie heeft gecreëerd. De oprichters daarvan pretenderen om verschillende benaderingen te integreren en hebben dit idee – of voorstellen die steunen op deze erkenning – ontwikkeld: “de therapeuten weten nu meer dan ooit dat de verschillende stromingen van de menselijke psychologie elk één of andere “instrument Lichaam-Geest” privilegiëren wanneer ze de patiënt benaderen”.  

Het is voor de hand liggend en logisch dat er voorkeuren bestaan voor bepaalde technieken, benaderingen of perspectieven in de behandeling van een persoon die om hulp vraagt. Meestal zijn we verslaafd aan datgene wat we domineren. Langs de andere kant heeft elke psychotherapeut – waar hij ook vandaan komt of welke studies zij ook gedaan heeft of invloeden gehad heeft –  haar eigen natuurlijke neiging om de zaken op haar manier te zien en benaderen. Maar deze “manier” om een bepaalde realiteit te zien, is bepaald door de subjectiviteit.

Op dit moment worden zowel professionelen als sjamanen zich bewust dat ze zich dienen open te stellen voor een harmonische ontmoeting die de kracht van beide stromingen verenigt.

De sprong die ik voorstel via de BEWUSTE SCHOOL en de ONTMOETINGEN VAN INNERLIJKE EVOLUTIE  is gebaseerd op het bereiken van een punt van objectiviteit en evenwicht tussen de verschillende benaderingen of instrumenten waarover we beschikken. De bestemmingen en stations te integreren die deze twee wegen kruisen, zowel diegene die leidt naar het verwerken van de trauma’s als de weg die ons naar de ontmoeting met onze essentie gidst. Want in de ontmoeting en integratie van beide stromingen zullen we een compleet mechanisme kunnen assembleren dat in staat is om ons potentieel te doen ontwikkelen.

Alberto José Varela

[email protected]

Onderkant formulier

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top