BUFO ALVARIUS, KIKKER VAN DE SONORA WOESTIJN (5MeoDMT). De ervaring van kosmische eenheid die een verlichtende blik werpt op zichzelf en op het bestaan.

DE NATUUR SCHENKT ONS SUBSTANTIES DIE ONS TERUG BRENGEN NAAR ONZE ESSENTIE.

Een piekervaring die een professionele begeleiding vereist en deel uitmaakt van een voorbereidings- en integratieproces, in overeenstemming met de intensiteit en diepte van de ervaring. 

Het gaat om een ervaring van therapeutisch-spirituele heling, gekenmerkt door een grote zuiverheid, die ons opnieuw doet herinneren  wie en wat we zijn. De grenzen van de identiteit verdwijnen zoals een zout-pop zich oplost in de oceaan van het bewustzijn. Dit brengt een massieve bevrijding teweeg van geaccumuleerde stress en van onderdrukte gevoelens. Het hoogtepunt van de ervaring komt er drie minuten na inname waarna een toestand volgt van oneindige vrede en sereniteit tot wanneer het ego – op een graduele manier – zijn vertrouwde sensaties terug gaat recupereren.

Een team van ervaren therapeuten ontwierp een formaat waarbij de sessie in sommige gevallen start met een voorbereidende Temazcal. De Temazcal is een zweethut die de moederschoot of de Pachamama evoceert: hete stenen en medicinaal water zorgen voor een fysieke zuivering en een toestand van  bewustzijnsverruiming. Het is een ideale voorbereiding die de opening bewerkstelligt van de thorax en de bronco-respiratoire holte. Dat laat de harmonische en evenwichtige assimilatie toe van het medicijn  met een lichaam dat versterkt is door het helende vuur van de temazcal om op die manier deze ervaring van maximale vibratie tegemoet te treden.

Het medicijn dat wordt onttrokken aan de klieren van de Bufo Alvarius,  een kikker uit de Sonora-woestijn (México ) en beschouwd als het meest krachtige entheogeen dat er bestaat, wordt gerookt. Het medicijn wordt tot zich genomen door inademing – via een glazen pijp – van de rook die de verbranding produceert van de vlokken die men verkrijgt na aftapping. Het is belangrijk te benadrukken dat bij de recollectie van het medicijn, de kikker op geen enkele manier schade ondervindt, noch afziet. Slechts twee van de zes klieren worden per keer afgetapt en de kikker wordt daarna in zijn natuurlijke omgeving teruggezet. Deze kikkers komen slechts gedurende drie maanden per jaar uit de grond en het zijn de enige soort kikkers die deze substantie voortbrengen.

De ervaring duurt ongeveer 15 tot 20 minuten maar diegene die het beleeft, verliest zijn gevoel voor tijd en is in staat om een duizelingwekkend gevoel van eeuwigheid, oneindigheid en eenheid met het hele bestaan te ervaren. Tijdens de ervaring is het mogelijk door momenten van grote angst te gaan die de voorbode zijn van de ontmoeting met het goddelijke. Deze momenten die voorafgaan aan de extase en aan het monumentale gevoel van totale eenheid met zichzelf en met het leven, zijn verbonden met het gevoel van aan een grote snelheid in de leegte te worden geworpen en een totale ontbinding van het ego. Het vereist veel moed om een dergelijke ervaring te beleven. Bij diegenen die over de drempel van de dood van het ego gaan, wordt de sluier opgelicht van de illusie van gescheidenheid om volledig te worden ondergedompeld in een piekervaring van totale eenheid. Wanneer er geen verdeeldheid meer is in de perceptie, recupereren we volledig de herinnering omtrent waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

 

Het is belangrijk om te verhelderen dat het niet om vage sensaties of subtiele gewaarwordingen gaat. Men treedt werkelijk binnen in een ervaring van één te zijn met alles: “JE BENT de goddelijkheid, JE BENT alles…”. Vandaar dat het zeker de meest krachtige en diepe ervaring is die een mens kan meemaken.

In deze ontmoeting met het absolute, in deze mystieke ervaring bij uitstek waar de waarnemer versmelt met wat hij waarneemt en waar het bewustzijn zich bewust wordt van zichzelf, gebeurt er een verandering van de “Gestalt”: waar we nu het goddelijke vanuit het menselijke ervaren, ervaren we met de Bufo Alvarius het menselijke vanuit het goddelijke. We kijken voor een moment door de ogen van God of de Schepping waarbij we versmelten in de totaliteit van het huidige moment.

Deze ervaring VERANDERT NIET HET LEVEN, VAN GEEN ENKELE PERSOON MAAR HET GEEFT WEL EEN NIEUWE KIJK OP HET BESTAAN DAT HELPT OM DE BESLISSING TE NEMEN BETEKENISVOLLE VERANDERINGEN AAN TE GAAN. Het is daarom fundamenteel om dit te realiseren binnen een proces dat 1 tot 2 dagen en nachten duurt en onder begeleiding van een team van 6 tot 8 personen waaronder ervaren facilitators, therapeuten en gezondheidswerkers.

De facilitators zullen steeds één persoon begeleiden en er zullen nooit meer dan twee personen tegelijkertijd de Bufo roken. Dat is een verschil met de ayahuasca-sessies waar het medicijn steeds  tegelijkertijd en in groep toegediend wordt. De persoon verdient immers alle aandacht en zorg terwijl hij/zij zich in de oneindige trance bevindt die het versmelten met het Universum teweeg brengt. Na de ervaring volgt er een stevige maaltijd om opnieuw op krachten te komen en later ook nog een integratiesessie en een recuperatie van het energetisch evenwicht.

Na deze ervaring is het mogelijk dat je – wanneer je gaat slapen – de volgende nacht de ervaring voor een stuk herbeleeft. Stanislav Grof noemt dat de “psychodelische gloei”. Het is een ervaring van tijdelijke extatische ontvoering waar je overstelpt wordt door een gevoel van eenheid met alle dingen.  Dat kan in een eerste moment ontluisterend zijn en sommige mensen in paniek doen schieten. Dat gebeurt echter maar bij een klein aantal deelnemers die dit medicijn roken. In ieder geval bestaat die  mogelijkheid en daarom kunnen deelnemers de nacht en dagen daarna steeds terecht bij de facilitators, mocht zich zo iets voordoen.

De volgende morgen is er ontbijt gevolgd door een psyho-therapeutische sessie die gericht is op de innerlijke evolutie via een bewustzijnstechnologie die als doel heeft de conditioneringen van ons dagelijks leven op te blazen. Op die manier wordt een ruimte gecreëerd waar de indrukken die de ervaring met zich meebrengt een plaats kunnen vinden en een innerlijke vrede en rust – na het diepe en mooie mysterie van het leven aanschouwd te hebben –  zich kunnen nestelen.

Er bestaan centra in Baja California waar een team van dokters en psychologen met dit medicijn werken om de traumatisch herinneringen op celniveau te doen oplossen. Deze herinneringen liggen aan de oorsprong van veel verslavingen. Dit medicijn bracht bijvoorbeeld een massa-genezing teweeg in de Seri gemeenschap van de Sonora woestijn, een gemeenschap die heel erg was getroffen door een methamphetamine-verslaving. Het liet ook honderden personen toe om de angst voor de dood te overstijgen en uit een depressie te komen of zware angststoornissen achter zich te laten. Ook mensen die zich in een identiteitscrisis bevonden, in een existentiële impasse of de zin in het leven verloren hadden, werden er mee geholpen.

Op wetenschappelijk niveau treffen we in deze medicijn 5-MEO-DMT, bufotenine en andere  biogene amines die samen een natuurlijke en zuivere ervaring teweeg brengen die heel ver afstaat van de meer synthetische en chemische ervaringen zoals die worden geproduceerd door het 5-MEO-DMT van het laboratorium.

5-MEO-DMT kunnen we op een natuurlijke wijze ook in het menselijk lichaam vinden. Het medicijn passeert in een kwestie van seconden de bloedhersen-barrière waardoor men heel snel toegang krijgt tot de ervaring. In die zin verschilt het van ayahuasca dat effect heeft zolang het verteringsproces aan de gang is.

Een overdosis is niet mogelijk daar het aantal triptamine-receptoren van de cellen gelimiteerd is en eens verzadigd zal het lichaam het medicijn niet verder opnemen. Er bestaan ook geen gedocumenteerde stervensgevallen die verbonden zijn met de substantie als directe oorzaak noch gevallen van onomkeerbare fysieke of mentale schade.

HET WERELDWIJDE NETWERK VAN HOLISTISCHE EPICENTRA organiseren regelmatig retraites waarin de mogelijkheid bestaat de helende ervaring van het natuurlijke kikkermedicijn van de Bufo Alvarius te ervaren.

Kalender van de volgende integratieve retraites in het Engels met mogelijkheid tot psycho-therapeutisch gebruik van de Bufo Alvarius, vind je op:  https://www.albertojosevarela.com/en/lp/english-retreats/

De retraites in Nederland kunnen ook in het Nederlands gevolgd worden. Voor meer info kan je ook steeds contact opnemen met [email protected]

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top