DE 4 PROGRAMMA’S DIE WE AANBIEDEN AAN DE PERSONEN DIE ONS OPZOEKEN (INNER MASTERY EN AYAHUASCA INTERNATIONAL®). Vier manieren om op de drempel te stappen naar grote oplossingen en antwoorden; om zichzelf te leren kennen, daar waar de bron zit van alle wijsheid en waar de innerlijke meester woont.

DEELNEMERS, LEERLINGEN, PRAKTIJKSTUDENTEN EN FACILITATORS…

…het zijn niet enkel toestanden die toebehoren aan verschillende personen maar ook verschillende momenten en situaties die eenzelfde persoon ervaart. Programma’s om te recupereren, om zich te vormen, om zich meer te integreren en om zich te specialiseren. Een proces dat functioneert voor duizenden personen.

 We hebben vier programma’s ontworpen – die allemaal lopende zijn –  waarin je je kan inschrijven, afhankelijk van het moment en de situatie waarin je je bevindt en in overeenstemming met de interesse die je op dit ogenblik hebt: programma’s van recuperatie, opleiding, integratie en specialisatie.

De deelnemer  is diegene die voor de eerste keer naar een sessie of retraite komt en die voor een korte tijd blijft om daarna opnieuw zijn weg verder te zetten; of die af en toe – en in de mate dat het nodig is – terug komt. Het algemene doel is de recuperatie en dat houdt de ontwikkeling, groei, innerlijke evolutie en het te boven komen in. De leerling  is diegene die reeds aan verschillende retraites heeft deelgenomen en die daarna beslist om een opleiding te volgen, waarbij er een continuïteit is en hij/zij alle maanden deelneemt aan de opleidingscyclus van 3 a 4 dagen/nachten waar men veel dieper gaat dan in de retraites daar ze begeleid en gefaciliteerd worden door veterane facilitators en gekwalificeerde professoren en waar men ook een hogere en hoogwaardigere dosis Ayahuasca geeft.  De praktijkstudent is wie deelgenomen heeft aan een minimum van 3 tot 6 opleidingscycli en die reeds gesuperviseerde praktijkervaring kan opdoen in taken waarvoor hij/zij de toestemming krijgt, afhankelijk van de kwaliteiten en vaardigheden die we opgemerkt hebben. De praktijkstudenten zitten in een proces van  integratie  tot het team van de organisatie maar zijn nog niet onder contract. De facilitators  zijn personen die de kost om gevormd te hebben in de school gedurende minstens 6 maanden op zich genomen hebben en die reeds drie maanden van onbetaalde praktijkervaring hebben opgedaan. Ze zijn reeds gecontracteerd en zijn in een permanent proces van opleiding en vernieuwing met kosten die ten deel vallen aan de organisatie en waarbij ze een specialisatie verwerven. We bieden hen gratis opleidingscycli aan, sessies ter perfectionering, werkconventies en interne retraites waar we hen toestaan te experimenteren met nieuwe technieken en sjamanistische medicijnen die daarna zullen geïncorporeerd worden in de workshops en retraites die we aan de deelnemers aanbieden.

Onze facilitators van medicijnen en integratie-sessies zijn zelf door heel het proces gegaan van deelnemer te zijn tot professoren van de school.

 

RECUPERATIE PROGRAMMA:

De initiatie tot een proces van innerlijke evolutie.

Het is een programma dat minstens drie maanden duurt en waarbij je toegang kan krijgen tot verschillende soorten complementaire activiteiten die je toelaten om in contact te staan met ons team en met de methode die we aanbieden. RECUPERATIE is het woord dat vele objectieven en doeleinden verenigt die de mensen, die willen deelnemen aan onze retraites, vooropstellen. Ze willen het vertrouwen, de motivatie, de verbinding, de hoop, de liefde en zelfs zichzelf recupereren. In het algemeen vergeten wij mensen het essentiële en het belangrijke in het leven. En dan komt het moment dat we zonder dralen de gezondheid, de kracht, de levenskwaliteit, de energie of het welzijn die we verloren waren of die we nooit gehad hebben, dienen te herwinnen.  Eigenlijk dienen we onszelf te recupereren. Daarom is het vitaal om de herinnering van wie we zijn en wat we kunnen te RECUPEREREN.

De redenen en doeleinden die de mensen delen, die dit programma volgen, zijn zeer divers. Het gaat van mensen die psycho-emotionele problemen willen oplossen tot anderen die inspiratie willen vinden om een boek te schrijven of om een project te ontwikkelen. Anderen geven aan dat ze een spirituele connectie zoeken of hun bewustzijn willen ontwaken.

Dit programma is voor personen die willen deelnemen aan de activiteiten die we organiseren met het psychotherapeutisch gebruik van voorouderlijke medicijnen en entheogene substanties. We stellen daarom ook voor om optatief deel te nemen aan conferenties, sessies, retraites of post-retraite sessies.

 

CONFERENTIES:

De ideale gelegenheid om te stoppen met twijfelen en een beslissing te nemen

(Sommigen zijn gratis en anderen hebben een kostprijs van tussen de 5 a 20 €)

De conferenties duren ongeveer 2 a 3 uur en hebben meestal plaats in een zaal van een 4 of 5-sterren hotel. We geven selectieve en kwalitatieve informatie in de mond van voorbereide sprekers. We zijn ons bewust van het belang om contact te hebben vooraleer zich te lanceren en dat de personen de mogelijkheid hebben om hun beslissing te evalueren om deel te nemen aan onze retraites of workshops. We projecteren video’s met reële beelden van wat we doen, we beantwoorden vragen en we stellen onszelf ook persoonlijk voor, met de aanwezigheid van facilitators, therapeuten, gezondheidswerkers en/of één of ander directielid van ons bedrijf. In de meeste van die aangelegenheden, delen we ook momenten van live muziek en zang en sommige zachte natuurlijke medicijnen om te proberen en om zich in verbinding te stellen met de energie van moeder natuur.

 

WORKSHOPS/SESSIES:

Een zachte manier van initieel contact of ter ondersteuning van een recuperatieprogramma.

(Kostprijs tussen 100 € tot 165 €)

Ze heb een duur van tussen de 2 en 5 uren waar we verschillende sessies organiseren van Yopo, Bufo Alvarius en/of Kambo. In het algemeen zijn er 4 workshops/sessies per weekend; op vrijdag tijdens de middag/avond; zaterdag ’s morgens en ’s middags en zondag in de voormiddag. Minstens 2 facilitators die opgeleid zijn in onze school en ervaring hebben in het omgaan met voorouderlijke medicijnen, leiden de sessie. Voorafgaand aan elke sessie is er een voorbereiding en na de sessie is er een psychotherapeutische integratie waar we de ervaringen delen onder alle deelnemers en waar we er ons van vergewissen dat elke deelnemer in perfecte staat van gezondheid weg gaat.

Deze workshops/sessies vinden plaats in de steden, in aangepaste plaatsen die we daartoe huren of in één van onze 12  huizen in Europa of Amerika.

 

RETRAITES:

De manier om ons even los te koppelen van het dagdagelijkse om ons met diepgang te kunnen toeleggen op onszelf.

(Met een kostprijs tussen de 135 tot 250 € per dag/nacht afhankelijk van het land waar de retraite plaatsvindt en met het volgende inbegrepen: logement in gedeelde kamers waar elk zijn eigen bed heeft; eten en drinken, voorbereidingssessie, nachtelijke ayahuasca-sessie, psychotherapeutische integratiesessie en begeleiding gedurende de hele retraite).

Dit is het samenleven van mensen die zich in een gelijkaardige zoektocht bevinden of met gelijkaardige doeleinden. Ze duren tussen de 1 en 21 dagen waarbij alle nachten ayahuasca-sessies plaatsvinden en gedurende de dag andere optionele sessies van Kambo, Bufo Alvarius, Yopo, Rapé’s en andere natuurlijke medicijnen of entheogenen waarvan de kostprijs varieert tussen 70 en 125€ voor elke sessie. Daarnaast zijn er groepsdynamica, psychotherapeutische integratie, informatieve gesprekken, vragenrondes en wandelingen. Het is belangrijk om overdag voldoende te rusten om klaar te zijn voor de nachtelijke ayahuasca-sessies.  De expert facilitators van de medicijnen en de integratiesessies die de retraites leiden, werden opgeleid in onze school en ook met sjamanen in de jungle. Ze rekenen daarbij op de permanentie adviesverlening van een psycholoog en een geneesheer tijdens de retraites.

De retraites realiseren zich op plaatsen buiten de stad, bij voorkeur op het platteland en in comfortabele huizen waar we het nodige comfort hebben om deze ervaring samen te beleven. Onze 12 huizen bevinden zich in Spanje (Madrid, Barcelona en Marbella), Portugal, Italië (Rome en Milaan), Nederland, Duitsland, Colombia, México, Uruguay en Argentina.

We bevelen aan om 3 tot 4 retraites te realiseren in een periode van 3 maanden om we vastgesteld hebben  dat het nodig is om een minimum aantal sessies te hebben en in een relatief korte periode om diep in de kern van de problemen of ongemakken die we hebben, te kunnen binnendringen. Deze periodiciteit respecteren is een fundamentele factor in de resultaten die bekomen worden.

Men kan ook deelnemen aan een retraite van 1 tot 4 dagen zonder de noodzaak om het hele programma dat we voorstellen te volgen. Of men kan deelnemen aan retraites wanneer men het nodig acht.

POST-RETRAITE ONTMOETINGEN:

We zijn bezorgd en begaan met het verloop van jouw proces van innerlijke evolutie.

(Gratis voor personen die deelnamen aan een retraites tijdens de drie maanden voorafgaand aan de post-retraite ontmoeting)

Ze realiseren zich op verschillende plaatsen binnen de stad en duren een 2 tot 3-tal uren. We delen er situaties die ons overkomen in het dagdagelijkse leven en die te maken hebben met wat er ons toe bracht het recuperatie-programma te realiseren.  Het is een integratie die aangeboden wordt na de retraites omdat we weten dat in het dagelijkse leven ons de mogelijkheid wordt gegeven om in de praktijk om te zetten wat we uit de retraites gehaald hebben. Het is onze bedoeling om het proces van elkeen te ondersteunen op een nabije manier.

 

PRIVÉ-INTEGRATIESESSIES:

Hier word teen veilige en gereserveerde ruimte gecreëerd in de privé-sfeer om op bepaalde aspecten dieper in te kunnen gaan.

(Met een kost van tussen de 60€ tot 125 € en een duur van 1 a 2 uren. Kan plaatsvinden in eigen domicilie of in één van onze huizen of Holistische Epicentra).

Deze sessies kunnen van psychotherapie, adviesverlening of oriëntatie, systeemtherapie, massage, yoga of meditatie zijn. De kenmerkende karakteristiek is zijn privé-karakter, zij het persoonlijk of in kleine groepjes om dieper te kunnen ingaan op meer delicate thema’s of thema’s die men niet publiek wil delen in retraites of workshops.

Deze sessies worden begeleid door psychologen of therapeuten van onze organisatie die in verschillende benaderingen of disciplines getraind werden.

 

REIS NAAR HET AMAZONEWOUD:

De ontmoeting met sjamanen en de wilde natuur, om een van de mooiste zichten op zichzelf te hebben.

(De prijs per dag/nacht alles inbegrepen varieert tussen de 100 € en 140 € afhankelijk van aantal dagen en andere condities).

Tussen 5 en 11 dagen naar onze hostel in de Colombiaanse jungle gaan, is op zichzelf reeds een intens proces. Niet enkel door wat de omgeving en de aanwezigheid van de sjamanen representeert maar omdat de reiziger daar veel verder verwijderd is van zijn dagelijks leven, in een omgeving die het dieper gaan ondersteunt en in gang zet. Velen kiezen ook voor een verblijf van 15 tot 30 dagen om een proces van ontgiften te doen of om te genezen van ziektes. We organiseren ook het bereiden van ayahuasca zodat de mensen het proces van bereiding van deze magische drank kunnen meemaken. Deze reizen vinden alle maanden plaats met deelnemers van over de hele wereld. We bieden permanente begeleiding, gidsen en alle noodzakelijke diensten opdat dit een aangename en veilige ervaring zou zijn.  We brengen reeds meer dan  10 jaar mensen naar Mocoya, hoofdstad van  Putumayo waar we een hostel hebben met twee hectaren terrein en jungle-bomen en waar we ook ayahuasca zaaien. Men noemt deze streek ook de long van de wereld door de geografische vorm die deze gemeenschap heeft en door de immense hoeveelheid oerwoud-vegetatie die er is.

Deze reis kan je op gelijk welk moment tijdens het recuperatie-programma maken.

Wil je meer info over conferenties, workshops of 1-dag sessies, retraites, persoonlijke consultaties, opleidingscycli of specialisatie-activiteiten die georganiseerd worden in ons huis in Eindhoven, op een andere plek in de BENELUX of in een ander Europees land, dan kan je ons contacteren op [email protected] (Engels, Spaans, Frans). Voor info in het Nederlands kan je terecht op [email protected]

 

In andere berichten zullen we het gedetailleerd hebben over de volgende programma’s die we voorstellen:

VORMINGSPROGRAMMA:

INTEGRATIEPROGRAMA:

SPECIALISATIEPROGRAMMA:

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top