De NOOD OM KRITIEK TE LEVEREN (2e Deel). ALLE KRITIEK IS DESTRUCTIEF. EN VINDT NIETTEMIN ZIJN OORSPRONG IN DE LIEFDE…

Een oproep tot reflectie aan diegenen die verslaafd zijn aan de kwaadsprekerij

Nu de Ayahuasca zich aan het verspreiden is over de hele wereld, is het gebruikelijk dat men allerlei soorten commentaren geeft en kritieken spuit. Ayahuasca lijkt “au fond” het excuus te worden voor velen die nood hebben aan kwaadsprekerij.

We hebben vastgesteld dat velen die de Ayahuasca en de gebruikers ervan bekritiseren, personen zijn die DEZE ERVARING NOG NIET ZELF GEPROBEERD HEBBEN. Alles wat ze zeggen is m.a.w. vanuit de onervarenheid of in het slechtste geval gebaseerd op “wat er hier en daar gezegd wordt”. Diegenen die de ervaring al gehad hebben en die het niet aanraden (en dat zijn er maar enkelen), hebben een negatieve ervaring gehad. Het is zoals gelijk welke andere persoon die gaat mediteren of naar een psychotherapeut gaat en zich bewust wordt dat het niet is wat hij/zij zocht. Maar dat betekent niet dat alle personen tot hetzelfde besluit zullen komen. Het is duidelijk dat een veralgemening in geen enkel geval toelaatbaar is.

Men moet ook herkennen dat de menselijke noodzaak om kwaad te spreken over anderen, en dan vooral als men de ander niet direct kent, pathetisch is. Meestal gaat men dan ook commentaar leveren, zijn mening geven en angst aanjagen waarbij men optreedt als de beschermengel die waarschuwt: “WEES VOORZICHTIG DAARMEE”; “OPGELET! DIT IS GEVAARLIJK”. Alsof de rest van de mensen een stuk onbenul zouden zijn of onvolwassen kinderen die je allerlei soorten aanbevelingen moet geven om geen gevaar te lopen. Waarom schrik en wantrouwen creëren? Wat is de oorsprong van alle kritiek?

We hebben te maken met personen die hun persoonlijke ervaring projecteren op de hele wereld. Ik bedoel hun ervaring in het verleden. Wanneer men iemand angst en wantrouwen heeft ingeboezemd, dan gaat die zich daaraan wijden gedurende zijn leven: dat is wat hij heeft gekregen en dat is wat hij kan geven. Wanneer de levenservaring van een individu niet zeer bevredigend is geweest, of wanneer die vol ontbering en trauma’s was, zal hij de kwaadheid en het beeld dat hij zich bijgevolg gevormd heeft van de anderen, de wereld en het leven moeten ontladen. Vandaar komt een groot deel van de kritiek, van de min of meer onbewuste noodzaak om te vernietigen. De personen zijn min of meer slecht maar hebben verschillende belevingen gehad en hebben die op verschillende manieren verwerkt.

99 % van diegenen die auahuasca hebben genomen, getuigen van de prachtige resultaten die ze hebben verkregen. Wij publiceren ze in meer dan 40 pagina’s van het sociale netwerk en op onze website in 9 talen. We zijn echter nog nooit op een andere pagina gegaan om kritiek te leveren, te veroordelen of te discussiëren. We respecteren immers wat ieder doet en hoe hij dat doet.  We voelen niet de nood om wie dan ook te bekritiseren of er slecht van te spreken. De essentie van de sociale netwerken is daarbij om gebeurtenissen, evenementen, foto’s, teksten, informatie… Te delen. Het is geen forum voor kritiek. Waar het in een sociaal netwerk om gaat, is om gelijkgestemden te verenigen, ons meer en beter te leren kennen, dichter bij elkaar te kunnen zijn. Het is ook vanuit deze optiek dat we ons het recht reserveren om bepaalde gebruikers te blokkeren die het nodig vinden om kritiek te spuien, angst aan te jagen of wantrouwen op te wekken, kwaad te spreken en te bekritiseren zonder werkelijke fundamenten.

We suggereren aan al deze personen dat ze een kritiek-pagina creëren en hun fans bijeen zoeken. Ze kunnen zelfs duizenden volgelingen hebben maar dan kunnen ze die mensen met rust laten die informatie zoeken en die het recht hebben die informatie te ontvangen zonder subjectieve externe interferenties. De mensen zoeken reële informatie, getuigenissen, geen interpretaties en nog minder roddels, zodat ze in sereniteit de beslissing kunnen nemen of ze ayahuasca zullen gebruiken of niet. We bieden geen ideologie aan waarop iedereen dan zijn opinie kan geven en zeggen of hij/zij akkoord gaat of niet. We willen reële informatie geven over een ervaring die reeds duizenden mensen helpt.

Diegenen die de nood voelen om te bekritiseren, kwaad te spreken, anderen te vernietigen of op een agressieve manier alles waarmee ze niet akkoord gaan te manifesteren, suggereren we dat ze in hun diepste binnenste kijken. Wanneer een persoon de noodzaak om zijn/haar woede of interne ongenoegen NIET heeft opgelost, zal hij dat naar buiten ontladen en uitdrukken als een soort energetische ontlading. En hij/zij zal dat op een praktische, gemakkelijke en economische wijze doen: door slecht te spreken over anderen. En dat is niet enkel van toepassing op personen die kwaad spreken over ayahuasca maar ook en vooral op mensen die reeds jaren ayahuasca nemen en zelfs geven aan anderen en die verondersteld worden hun wrok reeds te hebben verwerkt en overstegen maar duidelijk de wonden van het verleden nog niet konden helen. Deze wonden veroorzaken hen nog steeds pijn, de noodzaak te vergelijken, een minderwaardigheidsgevoel, en vooral de goesting om anderen die verschillend zijn te vernietigen en te veroordelen; anderen die het anders doen dan zij, of die verder geraakt zijn of die ze gewoon niet kunnen uitstaan.

De afwijzing, de veroordeling, het misbruik, de vernedering, het verraad, het misprijzen… zijn traumatische ervaringen van het verleden. Wanneer die niet vergeven worden en niet verwerkt en overstegen kunnen worden, blijven ze een energie creëren die zich naar buiten dient te projecteren of zich te bestendigen. Zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, blijven deze personen nieuwe gelijkaardige situaties creëren om zich slecht te kunnen blijven voelen m.b.t. de anderen.

Ik wil hen allemaal slechts één ding zeggen: alle kritiek – ook als is die destructief – ontstaat  uit liefde. Het komt voort uit de noodzaak tot heling en het geeft aan dat de persoon die dat doet op zoek is naar vergeving. De liefde vernietigt niet maar gidst de persoon in het naar buiten halen van wat nog niet genezen is zodat hij/zij in zichzelf kan kijken en kan zien hoe het niet verwerkte verleden nieuwe wonden maakt. Elke projectie is een open deur voor de genezing van de ziel.

Het is niet nodig om nog meer schade te veroorzaken dan wat reeds werd geleden in het verleden.

Een journalist deed de suggestie aan de Dalai Lama: “Ze hebben uw land overweldigd, ze hebben U en vele anderen verplicht om te vluchten en om in ballingschap te leven en diegenen die gebleven zijn, werden gedood of leven in semi-slavernij. Het is evident dat U de Chinezen moet haten”. En de Dalai Lama antwoordde:” Ze hebben mijn land overweldigd. Wil U nu ook dat ze mij overweldigen en me ontdoen van mijn hart?”

Diegenen die de woede en het interne ongenoegen projecteren op anderen, zullen nooit het hart kunnen stelen van hen die vertrouwen in de liefde.

Diegenen die kritiek leveren en kwaad spreken, doen een heel intieme bekentenis over hoe ze zijn en hoe ze leven. Een beetje medeleven en begrip is dus gepast. (Thema van het tweede deel van deze post).

Alberto José Varela

[email protected]

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top