DE NOODZAAK OM KRITIEK TE LEVEREN (1e Deel). Het plezier van te vernietigen; de mogelijkheid om te genezen. Over de projectie van niet verwerkte trauma’s

WANNEER DE KRITIEK EEN GETROKKEN WAPEN IS

WAT VEROORZAAKT HET OORDEEL, DE VEROORDELING EN DE MINACHTING IN HET DAGELIJKS LEVEN? WAT VERBERGT ZICH ACHTER DEZE OBSESSIE?

“Veel mensen, inclusief Ayahuasca Meesters die reeds een heel leven Ayahuasca drinken, blijven ondanks alles kritiek spuien”.
Als er iets goed gaat, wordt het bekritiseerd. Gaat er iets slecht, dan wordt het ook bekritiseerd.
Als een organisatie groeit, argumenteert men dat het een sekte is. Als een organisatie niet groeit, zegt men dat ze de zaken niet goed aanpakt.

Als een techniek triomfeert, verklaart men dat door een agressieve marketing. Als een techniek faalt, beweert men dat het is omdat ze niet goed was.
Als een person veel mensen aantrekt, moet het wel zijn omdat hij een manipulator is. Als hij niemand aantrekt, is het omdat hij geen charisma heeft.

Als een persoon of een bedrijf geld verdient, is het omdat die iets oneerlijks doet. Als ze geen geld verdienen, is het omdat ze het niet waard zijn.

Als men geen geld vraagt voor en Ayahuasca-sessie, dan waardeert men het ook niet. Als men een goede prijs aanrekent, is het omdat men een geldjager is.

Wat is de motor van het interne oordeel dat zich naar de andere projecteert met verschillende intenties van vernietigingsdrang?

Het is evident dat er een prangende noodzaak is om iedereen die iets doet te straffen en in het algemeen komt deze wens tot straf van mensen die het zelf niet gedaan hebben. De impotentie genereert wrok en de wrok genereert de wens tot verwoesting.

De personen die deze pathologie herkennen kunnen hun veroordelend gedrag onderzoeken en bekijken of één van deze volgende vragen één of ander antwoord inhoudt dat hen naar een oplossing kan brengen:

ALS IK VEROORDEEL, BEKRITISEER, OORDEEL EN DISKWALIFICEER… WAT IS DAAR DAN DE OORZAAK VAN, BINNEN IN MIJZELF?
De afwezigheid van zelf-erkenning?
Het gebrek aan zelfaanvaarding?
Een minderwaardigheidscomplex?
Een laag zelfvertrouwen?
Het gevoel dom te zijn?
De noodzaak om te wantrouwen?
Diegene die ons minderwaardig doet voelen, willen neerhalen?
Een ontembare impuls om de andere te vernietigen?

Voor een groot deel van de mensen die een intens werk verrichten met Ayahuasca als instrument van persoonlijke evolutie, is het oordeel een zaak van het verleden want door een staat van bewustzijnsverruiming kan men ertoe komen al wat ons kwetst in ons “zijn” en wat we naar buiten dienen te projecteren om een zekere opluchting te bekomen, te begrijpen. Het is zeker ook zo dat veel mensen, ook al hebben ze gedurende heel hun leven ayahuasca genomen, deze pathologie nog niet hebben kunnen overstijgen en energie blijven steken in het bekritiseren van anderen. De ayahuasca toont het absurde aan van die kritiek maar diegenen die ayahuasca nemen, zijn soms zo geobsedeerd door bepaalde verslavende gedragingen dat ze die niet kunnen laten.

Kritiek leveren geeft zeker en vast plezier aan diegene die dat doet; het is een ontlading, een bevrijding maar er is ook een onbewuste projectie die een grote kans tot persoonlijke ontwikkeling bevat.

WANNEER DE NOODZAAK OPKOMT OM HET WAPEN VAN DE KRITIEK TE TREKKEN, IS HET MOMENT ER OM NA TE DENKEN OVER WAT WE NOG NIET VERWERKT HEBBEN IN DE KERN VAN ONZE EIGEN NEUROSE.

Een andere optie is om zogezegd objectieve oorzaken te blijven zoeken om te kunnen kritiek leveren.

Wat is het doel van de kritiek? Welke reële zin heeft het om te bekritiseren? DIEGENEN DIE DE GEWOONTE HEBBEN DIT TE DOEN, ZULLEN ZEGGEN DAT HET IS OM TE WAARSCHUWEN, OM TE BESCHERMEN, OM AAN TE KLAGEN, OM RECHT TE DOEN GESCHIEDEN…

Voor veel mensen is de kritiek, het oordeel en de veroordeling een helende daad die de kloof opent en zo toelaat om de interne wrok, de rancune en de complexen te laten zien. Want eens ze doorhebben dat ze de andere wilden vernietigen omdat ze het niet aandurfden om zichzelf te vernietigen, hebben ze reeds de deur opengezet om het bewustzijn te focussen op het niet geheelde trauma.

Voor diegenen die bekritiseerd worden: je kan de energie van het oordeel en de veroordeling transmuteren in pure creativiteit, om te verfijnen wie je bent en wat je doet. Elke aanval die je te verduren krijgt, laat op die manier toe om bewust te worden van het feit dat dit een deel van jouw evolutie is geweest.

Zoals de Oosterse wijzen zeiden: “ALLES WAT JE AANVALT, ZAL VERSTERKT WORDEN”.

Van hieruit stellen we voor OM TE STOPPEN MET OORDELEN. IEDEREEN TE RESPECTEREN IN WAT HIJ DOET EN HOE ZIJ DAT DOET. TE STOPPEN MET AAN TE VALLEN EN TE VERDEDIGEN. HET BELANG VAN ELKEEN ZOALS DIE IS, TE HERKENNEN EN ERKENNEN. ZELFS VAN DIEGENEN DIE KRITIEK LEVEREN.

Want in deze daad ontstaat er een oneindige innerlijke harmonie die ons zal leiden op de weg van heling.

We blijven een licht werpen op de KRITIEK en het OORDEEL maar het is niet noodzakelijk om diegenen die kritiek geven te bekritiseren, noch diegenen die oordelen te veroordelen. Want dan trappen we in dezelfde val.

IK NODIG IEDEREEN UIT DIE MIJ BEKRITISEERT OF DEZE BLOG OF DE ORGANISATIE DIE IK GESTICHT HEB, OM ME EEN MAIL TE STUREN MET ZIJN/HAAR KRITIEKEN ZODAT WE DIE KUNNEN PUBLICEREN IN DEZE BLOG. WE HEBBEN DAARVOOR EEN RUIMTE GECREËERD.

Alberto Varela
Stichter van Ayahuasca International
Stichter van de Europese Ayahuasca School

nosoy@albertojosevarela.com

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top