DE THEMA’S DIE BEHANDELD WORDEN IN DE VORMINGSCYCLI VAN DE BEWUSTE SCHOOL. Laat me toe dat ik je inleid in het Spel van het Begrijpen door een onbehandelbaar thema te behandelen: “Het formuleren van een lijst van te behandelen thema’s”.

HET UITLEGGEN VAN EEN ENORME BEGRIPSCOMPLEXITEIT.

Wanneer men meer dan twee dingen begrijpt, begint er zich een begripsstructuur te creëren met de flexibiliteit en de spontaneïteit om zich aan te passen aan gelijk welke verrassing… en het leven zit vol verrassingen.

De multifactoriële oorsprongen van het bestaan, van het leven en van de mens zijn verbonden met de noodzaak dat de oplossingen zo complex zijn als de problemen die zich gecreëerd hebben. Dat betekent dat men nooit weet vanwaar de zaken komen en daardoor weet men ook niet hoe ze te benaderen vooraleer ze zich manifesteren. Het is overduidelijk maar toch integreren we het niet; dat men niets kan weten vooraleer de zaken gebeuren. Maar de situatie compliceert zich nog veel meer doordat een deel van die complexiteit erin bestaat dat we de thema’s die we moeten behandelen zich ook niet op voorhand laten voorbereiden. Om het mysterie binnen te treden zijn er geen voorafgaande plannen nodig, daarom moeten we alert en open staan om dat te behandelen wat geschikt is op elk moment en in elke situatie. Dat is de reden dat we geen vooraf bepaald programma van te behandelen thema’s kunnen sturen maar enkel een geheel van mogelijke thema’s die genomen dienen te worden als titels of als toegangen tot andere sub-thema’s.

Als we deze opleidingscycli waarin we het bewustzijn willen doen ontwaken en activeren met een vooraf bepaald programma zouden doen, dan zouden de thema’s reeds dood zijn vooraleer ze te behandelen. Ze zouden stinken door de geur naar verrotting  dat het rekenen en programmeren produceert vooraleer het moment en de situatie komt.

HET MYSTERIE VAN HET BEGRIJPEN BEGINT DOOR NIET TE WETEN

Ik stel hier enkele thema’s voor die we kunnen behandelen, maar het is niet zeker. Wat bijna zeker is, is dat we een thema zullen behandelen dat hier niet vermeld staat. Welkom tot het mysterie van het begrijpen.

 • De eeuwige strijd tussen het externe en het interne. Het conflict wordt buiten geboren en groeit van binnen; de oplossing wordt van binnen geboren en groeit buiten.
 • De grote leugen van het luisteren. De selectieve mechanismen van de geest laten niet toe dat er iets nieuws binnen komt.
 • De macht van de interpretatie van de ontvanger voor de zwakheid van de uitzender. De oneindige mogelijkheden van gewaarwording.
 • Het woord is het meest krachtige wapen en medicijn. Wil je begrijpen hoe het werkt?
 • De mens is ontworpen voor de zelfmoord, zodat er niets essentieels dient te veranderen.
 • De verandering van tijdperk confronteert ons met de realisatie van een diepgaande transformatie.
 • Het ontwaken van het bewustzijn en het openen van het hart: een transformerende combinatie.
 • De nuttigheid die we kunnen halen uit het begrijpen van complexe zaken van onszelf, het leven en het bestaan.
 • De tragedie van het bewustzijn. De fases van een mogelijke evolutie of involutie van het bewustzijn.
 • Hoe treft ons het proces van menselijke degradatie dat we doormaken? Pessimisme of magisch realisme?
 • Erkenning van de coördenaten die wijzen waar je staat, waar je wil of kan heen gaan en hoe daar te geraken.
 • De toestand en het bepalen van het punt van de weg waar je je bevindt. Als je je tenminste op één of andere weg bevindt.
 • Het overstijgen van begrenzingen en de activering van de mogelijkheden. Het spel van de menselijke bloei.
 • De pech van de identiteit: wat ik ben, wil en kan worden.
 • De valse macht van de “empowerment”. Terwijl we niet de macht zijn, zal de macht niet kunnen gebruiken wat we zijn.
 • De valse macht onttronen. De macht recupereren door een proces van “ontkrachting”.
 • Het belang van te willen stoppen met belangrijk te zijn nadat men het was.
 • De magie en de transformerende verklaring van onmacht. De dood van de verontwaardiging en van de haat.

 

Alberto José Varela

[email protected]

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top