DE TRANSCENDENTE KOERS EN BESTEMMING VAN HET GEBRUIK VAN AYAHUASCA IN DE WERELD. Religies, tradities, wetenschap en consumptie eigen zich het gebruik van dit krachtig voorouderlijk medicijn toe.

WAT IS ER AAN HET GEBEUREN MET DE AYAHUASCA EN MET DIEGENEN DIE HET HANTEREN EN GEBRUIKEN?

Tijdens de laatste jaren komen de ware intenties aan het licht van veel sectoren die zeer uiteenlopende interesses hebben wat betreft het gebruik van dit krachtig natuurlijk medicijn. Ze zijn het allemaal over eens over hetzelfde punt.

Vandaag de dag worden over de hele wereld massa’s ayahuasca verdeeld die een ware verandering teweeg brengt in het leven van miljoenen personen van allerlei socioculturele en economische achtergronden. Elke nacht komen er op duizenden verschillende plaatsen mensen samen om in contact te komen met iets wat ze nooit gezien of gehoord hebben, iets dat hen vrede, een schone lei, verzoening, aanvaarding, liefde en begrip brengt. Op gelijk welke bijeenkomst van vrienden kan je de test doen en het woord AYAHUASCA laten vallen om je er bewust van te worden dat de meerderheid er al van gehoord heeft of het geprobeerd heeft.  Het wordt een thema van uren conversatie wanneer je het vertelt aan iemand die er nog niets van weet. Alsof er iets magisch, aantrekkelijks en magisch hangt aan deze Amazoneplant en alleen al aan het fonetisch geluid van zijn naam. Met enkel AYAHUASCA te zeggen, gebeurt er reeds iets. Het is evident dat er iets belangrijks aan het gebeuren is met dit voorouderlijk medicijn. Velen beweren dat er achter dit alles nog iets veel belangrijkers en mysterieuzer aan het gebeuren is. De naam ayahuasca betekent KLEINE DOOD.

Sinds honderden of duizenden jaren, gebruiken de duizenden inheemse stammen van de Amazone ayahuasca als integraal medicijn en als een middel dat hun intuïtie en hun bewustzijn activeert. Voor duizenden inheemse gemeenschappen is het permanent gebruik –  van jongs af aan –  van ayahuasca, de ruggengraat van hun gezondheid en van hun fysieke sterkte. Het was ook het element van sociale, culturele en spirituele cohesie van vele gemeenschappen.

Sinds meer dan 50 jaar verdeelt de religie Santo Daime ayahuasca over een groot deel van de wereld. Miljoenen gelovigen in tientallen landen gebruiken het – binnen een doctrinair kader –  wekelijks als een sacrament. Wetenschappelijke studies die men uitvoerde bij deze religieuze gemeenschappen, spreken van de voordelen voor lichaam en ziel die dat teweegbrengt; voordelen die zelfs belangrijker blijken te zijn dan wat bidden, de bijbel lezen of te biecht gaan, zouden opleveren. Maar daarnaast zijn er nog een paar andere Braziliaanse religies die het ook sacraliseren en gebruiken, met steeds meer tevreden aanhangers. Brazilië heeft het gebruik van ayahuasca zelfs gelegaliseerd binnen een religieuze context.

Sinds enkele decennia hebben zowel psychologen, antropologen, psychiaters en dokters alsook een aantal andere wetenschappers zich op het onderzoek gesmeten. Ze blijven zich verbazen over wat ze ontdekken en  ook ons verbazen met wat ze ons vertellen over de vastgestelde en bewezen voordelen van deze vegetatieve mix. Alles wijst er op dat het op gelijk welk moment gebruikt zou kunnen worden door de grote laboratoria om één van de  krachtigste geneesmiddelen te ontwikkelen.  Velen beweren dat dit geen werkelijkheid zal worden omdat het de zinloosheid van duizenden medicamenten zou aantonen, die hen gigantische economische voordelen opleveren. Maar de onderzoeken gaan door en gooien telkens meer licht op de helende kracht van de ayahuasca. In een eerste fase van het enige onderzoek dat werd uitgevoerd op ayahuasca in het San Pau Hospitaal van Barcelona, heeft een ploeg van wetenschappers onder leiding van Dr. Jordi Riba, na meer dan 15 jaren onderzoek aangetoond dat dat ayahuasca DE PUBLIEKE GEZONDHEID NIET SCHAADT. Dat wil zeggen dat er geen gevaar is voor zijn consumptie. Maar nu gaan ze nog iets verder in wat de voordelen zijn op gezondheidsvlak en in de effectiviteit die het heeft voor de behandeling van sommige ziekten.

Het is slechts sinds een 20-tal jaren dat de sjamanen uit de jungle en de nabije dorpen zijn gekomen om de ayahuasca met groot succes naar de steden te brengen waar zoveel mensen zoeken naar nieuwe opties op vlak van gezondheid, welzijn en spiritualiteit en open staan voor de natuurlijke geneeskunde, bereid om zich te laten leiden door meesters in het helingsproces en het proces van veranderingen die ze willen voor hun leven. Groepen van 300 tot 400 personen nemen ditzelfde medicijn tijdens dezelfde nacht op eenzelfde plaats in honderden steden van Colombië, Perú, Ecuador, Venezuela en Bolivia en worden daarin geleid door een groep mensen die behoren tot de oorspronkelijke inheemse gemeenschappen die zeggen dat ze de machtiging hebben om dit te doen.  In deze landen  laat men zich – in tegenstelling met Brazilië – meer leiden door het respect voor de sjamanistische traditie en voor de ervaring van “grootouders” (“taitas“) die de kennis en wijsheid bezitten om daarmee om te gaan. Zij eigenen zich de macht toe om het te geven en ook om diegenen te machtigen die het aan anderen willen geven. Men onderhoudt zo de idee dat iedereen die ayahuasca wil geven geïnitieerd en gemachtigd moet zijn en als dat niet zo is, dan begaat men een fout of een gebrek aan respect voor zij die geloven de eigenaars van de ayahuasca te zijn.

 MYTHEN DIE VANZELF INSTORTEN  

We kunnen het niet nalaten om te vermelden dat de ontdekking en het gebruik van dit sjamanistisch medicijn zich verspreid heeft over de hele Amazone en dat houdt velen landen in en duizenden inheemse etnische groepen waardoor het onmogelijk is om te weten te komen wie de ayahuasca ontdekte en wie daarom de eigenaar is van deze ontdekking. Welke gemeenschap zou kunnen zeggen: “WIJ ZIJN DIEGENEN DIE DE AYAHUASCA ONTDEKT HEEFT; WIJ ZIJN DE EIGENAARS”?  Het zullen heel zeker mensen zijn die de macht willen over het gebruik van dit medicijn, die met argumenten zullen komen die veel mensen als voor waar zullen aannemen. Het is op die manier dat een hele hoop mythes en denkbeelden zijn opgedoken, zoals bijvoorbeeld dat men enkel Ayahuasca kan nemen met een sjamaan in de jungle. Maar de wetenschappers tonen aan dat de patiënten die ayahuasca nemen in een kliniek of hospitaal (waar men het onderzoek uitvoert) dezelfde effecten ervaren als zouden ze in de jungle zijn met een sjamaan. Dat wil zeggen dat dit natuurlijk medicijn werkt, onafhankelijk van wie het geeft en op welke plaats men het neemt. Veel deelnemers van onze retraites beweren dat ze zeer gelijkaardige ervaringen hebben in onze huizen in Europa, als ze gehad hebben in de jungle en begeleid door sjamanen. HET IS NIET HETZELFDE OM MACHT TE HEBBEN OVER HET GEBRUIK VAN AYAHUASCA OF ZIJN KRACHT TOT HELING TE GEBRUIKEN.

Anderzijds is het vitaal om te herinneren dat het, naast de effecten die het teweegbrengt op fysiek en spiritueel vlak (waardoor het zowel de wetenschappelijke als religieuze gemeenschap heeft geraakt), het chemische effecten produceert, wat de aandacht trekt van miljoenen nieuwsgierige psychonauten die gedurfde verkenners zijn van de biochemische modificaties van hun organisme. En ik ga tenslotte niet de psycho-emotionele effecten vergeten te vermelden, wat ook duizenden therapeuten van over de hele wereld ertoe heeft aangezet om ze op verschillende manieren te gebruiken, begeleid door zeer diverse technieken om het aan te bieden als een genezingsmethode van psychologische en emotionele problemen. Deze natuurlijke drank is het krachtigste medicament voor de neurose en verbetert daarom de relaties, kalmeert de vernietigende effecten van depressie en de angst, naast zoveel andere merites.  Dit opent een brede waaier van psychotherapeutische behandelingen.

In onze organisatie, die sinds 20 jaar bestaat, hebben we vanaf het begin besloten om de vier tendensen die interesse opwekken, in te sluiten: de sjamanistische (maar zonder de obsessie voor het respect jegens het traditionele purisme); de wetenschappelijke (maar zonder de bevindingen vóór het mysterie te plaatsen); de explorerende (maar zonder ons te verliezen in de fenomenologie van de astrale reizen) en de psychotherapeutische (maar zonder af te hangen van één of andere techniek of behandeling of van een rigide benadering).

Deze harmonische fusie en integratie van het werken met sjamanen, geneesheren en psychologen, therapeuten en helers in een vloeiende en spontane omgeving, heeft ons toegelaten om een open en dynamische methode te creëren. Deze methode heeft een grote aanvaarding bij duizenden personen die een niet doctrinaire of religieuze spiritualiteit zoeken, een heling zonder afhankelijkheden aan therapeuten of technieken, een innerlijke zoektocht zonder externe meesters en een verbinding met de helende energie van de natuur zonder een verering van de sjamanistische tradities. Deze tendens die zich baseert op de vrijheid en op de onthechting is een wereldwijde beweging aan het worden van mensen die niet in communes wonen of een goeroe hebben die ze moeten volgen of bewonderen; noch een rite of een zeker dogma dienen te volgen. We staan voor een soort mensen die iets zeer specifieks willen.

DE WONDERLIJKE REIS VAN HET BEWUSTZIJN VIA DE PLANTEN

De reis die de ayahuasca in handen van de inheemse bevolking naar de wetenschappers deed, van de sjamanen naar de therapeuten, van de jungle naar de stad, is een diepe penetratie in de funderingen van een systeem dat niet meer werkt en dat langs alle kanten lekken vertoont. Ayahuasca verschijnt om ons antwoorden te geven, uitwegen en oplossingen maar vooral een “hoop” die zich activeert wanneer we de blik richten op wat voorbij het gekende ligt of voorbij wat sociaal aanvaardt wordt als “goed”. De biologische evolutie is een constante aanpassing aan de nieuwe condities maar de evolutie van het bewustzijn vertrekt van een gebrek aan aanpassing aan wat niet functioneert en dat is precies wat ons opent voor het nieuwe. Alle zoekers zijn in zekere zin “onaangepasten” en ook al leven we met het systeem, laten we onszelf toe om ons in het mysterie te verdiepen, om los te komen van de slaap waarin we gewiegd zijn en om ons bewustzijn wakker te maken voor nieuwe inzichten.

Vele personen van de wereldwijde ayahuasca-gemeenschap hebben de expansie van ayahuasca gedemoniseerd, zeker wanneer er geld of economische voordelen tussen zitten. Maar de data spreken voor zichzelf. Er bestaan als klinieken met toestemming van de staat om ayahuasca te gebruiken; er zijn hotels en luxe-resorts die het gebruiken als een onderdeel van hun gezondheids- en welzijnsaanbod. Er bestaan reisagentschappen die zich exclusief toewijden aan het organiseren van groepen om ayahuasca te nemen in de jungle. Peru is op wereldvlak de hoofdstad van de ayahuasca geworden; miljoenen toeristen bezoeken dat land om deze transcendentale ervaring te hebben. Een paar Canadese ondernemers hebben zich geïnstalleerd in Iquitos, Perú, om meer dan 5 ton ayahuasca te produceren klaar voor gebruik en dit te bezorgen aan de ayahuasca-centra in Peru en andere landen. Het is duidelijk dat we voor iets heel groots staan maar niet op economisch vlak want de monetaire beweging dat het zou kunnen voortbrengen is duizenden of miljoenen keer kleiner dan wat drugs kan genereren. De beweging die het echter voortbrengt op andere vlakken is opmerkelijk en als we die opmerken kan dit aanwijzingen geven over wat er aan het gebeuren is met de mensheid en met de wereld waarin we leven.

 

IETS DIEPZINNIG IS ZICH AAN HET BEWEGEN, VOORBIJ WAT WE KUNNEN ZIEN.

In de traditionele sjamanistische wereld is er van alles aan het bewegen doordat de toediening van ayahuasca niet enkel meer in hun handen ligt. De controle verliezen over het gebruik van ayahuasca heeft tegenstrijdige gevoelens teweeggebracht want ze komen tot de conclusie dat de ayahuasca zonder hen zijn weg gaat en niet enkel waar zij willen of kunnen gaan, dat dit medicijn dat “HEILIG” is voor hen, iets van en voor de mensheid is.   Voor zij die voelden dat ze de eigenaars of bezitters zijn van het gebruiksrecht van deze plant, geeft dit de mogelijkheid om zich te openen tot de waarachtige intentie van de geest van de ayahuasca en van de jungle. Die toont ons dat ze ons een hand wil toesteken zodat we ons hart kunnen openen voor haar en dat we toegang kunnen krijgen zonder nood aan gemachtigde bemiddelaars. Ayahuasca werkt ook in handen van blanke mensen zonder enige sjamanistische traditie.

Elke keer als ik naar Colombia ga, vind ik het zalig om met de “Taitas” ayahuasca te kunnen nemen. Dat is een luxe voor mij maar dat betekent niet dat ik afgeef op de mogelijkheid om met therapeuten, ervaren facilitators of beginnende ayahuasca-facilitators ayahuasca te nemen. Ik neem ayahuasca met elk van hen en ook alleen in mijn huis.

Op therapeutisch, medisch en psychiatrisch vlak doet zich iets bewonderenswaardig voor: reeds veel gezondheidswerkers raden aan om ayahuasca te nemen en dat nadat ze het zelf ervaren hebben. Reeds veel psychologen, geneesheren en psychiaters kwamen naar onze retraites en brachten daarna patiënten met grote en complexe  problematieken. In één nacht van ayahuasca hebben ze kunnen vaststellen hoe de meest ingewikkelde mentale knoop losser kon worden of zelfs kon loskomen of hoe een fysiek symptoom dat hen stoorde, verdween. Steeds meer gezondheidswerkers zoeken toenadering tot onze organisatie om zich bij ons project te voegen. Het groot project waaraan we werken sinds een jaar is de opening van een medische kliniek in Zwitserland, waar we patiënten zullen behandelen met ayahuasca en met natuurlijke medicijnen.

Bij wat de spirituele zoekers betreft, beweegt er iets dat hen ongemakkelijk maakt daar het paradigma aan het veranderen is over hoe de weg naar het ontwaken zou moeten zijn. Velen beweren “dat je niets moet nemen om het bewustzijn te verhogen”, “dat je zonder meester die je gidst niet ver zal komen”, “dat het onmogelijk is dat de oplossing zo dicht bij de hand ligt”, “dat het ontwaken niet zo gemakkelijk kan zijn dat je het op één nacht kan bereiken”. Maar wanneer al deze zoekers de ervaring met ayahuasca hebben, realiseren ze dat alles wat ze tot nu toe gedaan hebben en waarvan ze dachten dat dit het adequate was, enkel een voorbereiding is geweest om de authentieke sprong naar het ontwaken te maken.

Het is evident dat de verlichtende en helende kracht van ayahuasca zich manifesteert onafhankelijk van wat men zegt, denkt of discuteert. Het expansieve ritme en de golf van bewustzijn die zich aan het ontwaken is, volgt zijn koers en lijkt niet te stoppen te zijn, ondanks alles.

“HET IS MOGELIJK DAT DE KLEINE DOOD WAARNAAR DE BETEKENIS VAN HET WOORD AYAHUASCA VERWIJST VERBONDEN IS MET DE DOOD VAN ONS KLEINE GEWONDE EGO DIE VECHT OM EEN MACHT DAT HET NIET KAN HEBBEN. OF DE DOOD VAN ONZE BEGRENSDE MANIER VAN DE WEKELIJKHEID WAAR TE NEMEN DIE ONS VERHINDERT OM TE ZIEN  DAT WE ONS ALLEMAAL OP DEZELFDE WEG BEVINDEN”.

Ayahuasca toont aan iedereen die er gebruik van maakt, het toedient, onderzoekt of consumeert dat het ver boven hen allen en hun belangen staat en dat, ondanks henzelf, het zijn weg van expansie over de wereld zal vervolgen en zal binnendringen in gelijk welk type van personen die eerlijk zoekt om zich te genezen met natuurlijke middelen, om zijn problemen op te lossen op een snellere manier, om zijn pijnen te kalmeren op een stabiele manier, om zich te verzoenen met het leven en met de anderen… op een waarachtige manier; in die mensen waarvan er steeds meer zijn.

Het is misschien daarom dat wij allen die ayahuasca gebruiken, consumeren en delen, voelen dat we geleid worden door iets dat ons – zonder dat we dat willen – verenigt, iets dat verder gaat dan ons begrip.

Het is waarschijnlijk dat de voorspelling die Taita Domingo had zich aan het vervullen is, wanneer hij me – vooraleer te sterven – zei: “De ayahuasca gaat de oceanen oversteken en zal de wereld rond gaan”.

Onze slogan zegt: “Ayahuasca, de beweging van het bewustzijn voor een wereldbewustzijn”.

Daarom  “wijden we ons toe aan het brengen van ayahuasca waar het toebehoort”, daar waar mensen zijn die voelen op een bepaalde wijze de ervaring te hebben waarbij het centrum van de hele zaak de opening van het Innerlijke Zijn naar de liefde is.  

Alberto José Varela

[email protected]

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top