EETSTOORNISSEN: De strategie van een geest wiens natuur de schuld en de straf is (1e deel)

BOULIMIE: HET PERFECTE EXCUUS OM DE MOEDER TE STRAFFEN?  

Toegang krijgen tot de oorspronkelijke wortels van elke stoornis werpt een licht op het begrijpen en zelfs het genezen ervan.

We kunnen praten over wat boulimie is of over wat het veroorzaakt. Ik wil beginnen bij het tweede omdat we daar de piste vinden die ons doet begrijpen hoe het gestructureerd is. Proberen te beschrijven hoe en waarom boulimie ontstaat, is een grote uitdaging voor de geneeskundige wetenschap. Maar diegenen die, zoals wij, onderzoek doen naar verborgen psycho-emotionele gronden achter de ziekten, vinden pistes die de mensen helpen om energetische structuren te ontbinden die alle ziekten en aandoeningen in het algemeen hebben.

Volgens de personen met deze aandoening die we gedurende de laatste 15 jaren in onze retraites hebben ontvangen, is het lijden dat de boulimie veroorzaakt een soort boetedoening voor het onbewuste schuldgevoel dat de patiënt (de persoon die lijdt) voelt. De boulimie-patiënt dient zijn schulden te purgeren. Hij is de beul en het slachtoffer tegelijkertijd. Hij voelt een grote onreinheid in zijn lichaam en dient het geweld dat hij voor zichzelf voelt, af te voeren. Er bestaat een zeer diepe afkeer die verbonden is met zijn seksualiteit maar daarenboven is er ook een emotionele verscheuring die veroorzaakt is door verwaarlozing. Er bestaan verschillende manieren van verwaarlozing en elke persoon zal toegang dienen te  krijgen tot het type van de verwaarlozing die hij ondergaan heeft en zich dienen te verbinden met de leegte die zich gecreëerd heeft. Zoals we steeds becommentariëren in deze blog hebben de ziekten een multifactoriële oorsprong. Eén van deze factoren kunnen ontdekken, kan veel helpen.

Boulimie is een roetsjbaan met bochten en zeer uitgesproken hoogten en laagten: vol, leeg, vol, leeg, vol, leeg… een spel dat de illusie van voldoening teweeg brengt. Het is een permanente zoektocht naar gewaarwordingen van volheid en gewaarwordingen van leegte. Een spel met zeer sterke tegenstellingen. Een spel dat de boulimie-patiënt niet enkel met fysiek eten speelt maar ook met overtuigingen, ideologieën, gedachten. Met zijn geest doet hij hetzelfde als met zijn lichaam: hij vult en leegt ze permanent. Eten en overgeven, verdikken en verdunnen, vullen en legen. Het is zoals delicten begaan en daarna vergiffenis vragen, fouten maken en betalen, accumuleren en dan loslaten. Het is allemaal hetzelfde spel van onbewust compenseren.

Wat zeker is: het spel laat hem/haar zonder energie. De hoogten en laagten maken onpasselijk en putten uit. Maar waarom is het uiteindelijke doel de vitale energie op te gebruiken?

Eetstoornissen slagen erin om de energie te reduceren van wie eraan lijdt en daardoor de mogelijkheid te elimineren om het LEVEN TE LEVEN. De levensenergie is er één en ze drukt zich op verschillende wijzen uit: via het intellect, de intuïtie, het instinct dat verbonden is met de seks. De levensenergie neigt er naar zich op een natuurlijke wijze uit te drukken via de seks en dat gebeurt op volle kracht wanneer het meisje een vrouw wil en kan worden. Als deze energie zich omwille van diverse redenen niet kan uiten, zal het lichaam niet weten wat te doen met deze energie die het niet kan besteden. Om met de belangrijkste energetische provisiebron – de voeding en het voedsel – te kappen, creëert het onbewuste on-evenwichten die het hele levenssysteem in alert brengen en alarmeren van het feit dat iets niet OK is in het innerlijke. De eetstoornissen bestaan, onder andere, met de bedoeling de levensenergie te verminderen. Een lichaam zonder energie heeft niet de mogelijkheid om seks en liefde te ervaren. Beide fenomenen gebeuren in het lichaam en het is het lichaam dat gestraft wordt. De twee belangrijkste energetische manifestaties die bij kinderen onderdrukt worden zijn seks en liefde. En daarmee bestraft men het plezier en het gevoel terwijl men onvermijdelijk een weg van haat en destructie opgaat. Die onmacht, verontwaardiging en woede kunnen zich in twee richtingen uitdrukken: als ze zich niet op de anderen richt, dan zal het zich op zichzelf moeten richten. Alle onderdrukkingen worden duur betaald, zelfs met de gezondheid en het leven.

Boulimie is geen ziekte maar is één van de manieren waarin zich een onderliggende ziekte manifesteert die te maken heeft met het gebrek aan seksuele voldoening, de repressie, de castratie en de schuld vermengd met de angst voor de liefde. Deze mengeling van schuld omwille van het voelen van genot en de angst om liefde te voelen, is in werkelijkheid één van de centrale ziekten van de mensen en ligt aan de oorsprong van een veelheid van symptomen en manifestaties. Boulimie is slechts één van deze vele uitdrukkingsvormen.  

Deze korte lijnen of paragrafen zijn slechts een inleiding op een thema dat we met meer diepgang zullen behandelen en dat verbonden is met de voortbrengster van leven die voor elk kind de voornaamste fundamenten levert en de belangrijke permissies geeft aan haar kinderen, nl. de MOEDER. Om toegang te krijgen tot de wortel van de on-evenwichten, stoornissen en bepaalde ziekten, moeten we bereid zijn om te onderzoeken wat er met elke moeder gebeurd is en hoe zij gereageerd heeft voor, tijdens en na het proces van de geboorte. De VADER is ook een vitaal deel in het leven van elk kind maar het is de moeder die de diepste afdrukken achterlaat. Niet voor niets spreekt men bijvoorbeeld van de MOEDERtaal om de taal aan te duiden die gelijk welke mens spreekt omdat het de taal is die overheerst en die de MOEDER heeft aangeleerd.

Het is schokkend te zien hoe de moeders in meer of mindere mate al hun energie overbrengen op hun kinderen; wat ze geloven, hun angsten, hun grenzen en zwakten, hun schuld en hun kwaadheid, hun besluiten en zelfs het gevoel dat ze ten opzichte van zichzelf hebben. Dit alles wordt naar de psyche van de kinderen geprojecteerd, daarbij alles creërend.

In 2002 maakte ik kennis met verschillende gevallen van vrouwen met boulimie die behandeld werden in een therapiecentrum dat ik heb in Madrid. Naar aanleiding van een conferentie over alternatieve therapieën die ik had gegeven in een kliniek voor eetstoornissen in Bogotá-Colombia, nam ik contact op met een team van professionelen met veel ervaring. Ik maakte gebruik van een gedeeld avondmaal om aan de psycholoog van het team een vraag te stellen die reeds lang door mijn hoofd spookte: Is boulimie een stoornis die verband houdt met de relatie met de moeder?  De psychologe Diana Bernal antwoordde: “alle vrouwen die we in onze kliniek behandelen en die aan een eetstoornis lijden gaan in individuele therapie als onderdeel van het genezingsproces en 100 % drukt uit diverse problemen met de moeder te hebben. Ze hebben een scheefgelopen relatie met de bron van het leven en diegene die voeding geeft: DE MOEDER”.

Ik onderzoek op autodidactische wijze reeds gedurende bijna twee decennia allerlei problemen, stoornissen, on-evenwichten en ik baseer me daarbij op de minutieuze observatie van elke persoon en op de details die diegene vertelt die zich slecht voelt, zonder voeldoening en onevenwichtig en bij wie we in het verleden duiken en ik kom altijd tot hetzelfde besluit. Ik blijf me dezelfde vraag stellen na zoveel jaren: is de oorsprong van eetstoornissen verbonden met de relatie met de moeder? Maar nu vraag ik me af: welke ziekte is dat niet? Daarom zal ik in een verschillende artikels de besluiten, die ik heb getrokken na zoveel jaren observatie en onderzoek in het verleden en de relaties van duizenden personen, verder ontwikkelen.

Maar nu wil ik een korte en ook zeer bemoedigende boodschap achterlaten: ook al is de mengeling van de schuld omwille van het genot en de angst om liefde te voelen een nefaste cocktail in het leven van welk individu dan ook en brengt het een reeks ziekten voort bij de mensen en ligt het aan de oorsprong van verschillende problemen en stoornissen, toch heeft ook elk menselijk lichaam zijn eigen intelligentie en telt elke mens met de mogelijkheid om zich te genezen. Een lichaam dat zijn eigen bewustzijn recupereert en zich bevrijdt van de schuld kan zichzelf niet meer bestraffen. Een hart dat zich bevrijdt van de angst en de capaciteit om te voelen recupereert, kan zichzelf niet meer vernietigen.

Hoe kan een persoon met boulimie deze stoornis bestendigen als hij/zij zich opent voor de liefde zonder angst en zich bevrijdt van de schuld omwille van het voelen van genot?

Om elk genezingsproces te realiseren is er levensenergie nodig. Deze energie komt voort uit een afdoende voeding, een diepe ademhaling waarin men het leven voelt, een onvoorwaardelijke overgave aan het ervaren van genot en liefde, een emotionele voeding gebaseerd op eerlijke en liefdevolle relaties en vooral een zuiverheid in de zoektocht naar het begrijpen van wat er is gebeurd en waarom. Eerlijkheid en diepgang helpen veel in het genezingsproces van gelijk welk probleem of onbehagen.

Bij veel gevallen van mensen die genezen van eetstoornissen zoals boulimie of andere, heb ik vastgesteld dat een openheid naar het leven, het bestaan en het genieten een bewijs zijn dat de ziekte van bij de wortel is genezen.

In het genezingsproces stellen we voor om op onmisbare wijze te werken met systeemtherapieën om in de relaties van het verleden te graven en de conflicten met de moeder en/of vader te genezen. We bieden ook het gebruik van entheogene middelen aan met psychotherapeutische en medische ondersteuning. We hebben een professioneel equipe die je daarbij ondersteunt.

Miljoenen mensen lijden aan eetstoornissen en boulimie is slechts één vorm van de velen die er zijn; veel meer dan we ons kunnen inbeelden. We zullen dit thema verder ontwikkelen vanuit deze particuliere visie, die niet wetenschappelijk is, ook niet de beste, ook de niet de laatste noch de definitieve maar enkel mijn visie is op deze zaak. Ik hoop dat het de mensen die eraan lijden, kan helpen.

Alberto José Varela

[email protected]

Je kan je commentaren achterlaten. Ze zullen voor veel mensen zeer nuttig zijn.

RETRAITE VOOR EMOTIONELE EN SPIRITUELE BEVRIJDING

Van wie of van wat wil je je bevrijden? Wil je moeilijke situaties te boven komen en/of jouw potentieel ontwikkelen? Waartoe dient het jezelf te blijven opsluiten?

Voor meer info of  reservatie van sessies in Eindhoven, kan je je richten tot [email protected] of telefonisch contact opnemen met Eliel: (0034) 602642863

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top