KLIMAATVERANDERING EN DE KEIHARDE CONFRONTATIE MET ONZE REALITEIT. Het is tijd om te beslissen of we willen overleven of ten onder willen gaan.

LEVENSVERANDERINGEN EN INDIVIDUELE CONFRONTATIES.

De beslissing om te kiezen voor bewustzijn of lijden, kan écht niet meer wachten.

De enorme, verontrustende en confronterende situatie die de natuur ons voorlegt, is een analogie die het persoonlijke leven van ieder van ons weerspiegelt: WIJ MOETEN TOT HET UITERSTE WORDEN GEDREVEN, MET ONZE RUGGEN TEGEN DE MUUR STAAN, ZONDER EEN UITWEG ZIJN, PAS DAN KUNNEN WE “MISSCHIEN” OVERWEGEN EEN VERANDERING TE MAKEN.


Dit is de wet die ons door de hele geschiedenis van de mensheid heeft geregeerd, een wet die bepaalt dat we moeten leven zoals we willen, zonder ooit te stoppen met nadenken over wat we doen of de gevolgen van onze acties en beslissingen overwegen totdat we letterlijk tot onze nek in het water staan.  Het goed bewaarde geheim dat zich ergens in onze geest bevindt, zegt: “ZO LANG ALS ER DE OPTIE IS OM PRECIES HETZELFDE TE BLIJVEN DOEN, DAN KAN IK NIET VERANDEREN.”


De delicate toestand van het klimaat op onze planeet is te danken aan vele factoren, maar het belangrijkste is de impact die technologische ontwikkeling heeft gehad (wat ver verwijderd is van hoe evolutie er anders misschien uit gezien zou hebben). Het laat ons zien dat we niet zijn geëvolueerd, maar eerder ‘betrokken’, met andere woorden, dat deze vooruitgang ons voortstuwt op weg naar het punt van uitsterven. Hetzelfde gebeurt op individueel niveau, we hebben geld verdiend, ons huis of onroerend goed gekocht en betaald, we hebben spaargeld opgebouwd, een gezin grootgebracht, een baan gekregen, maar we worden dan geconfronteerd met een situatie van totale ontevredenheid waardoor we niet kunnen genieten van alles wat we hebben. We voelen ons tussen twee vuren in zitten, want als we geen ingrijpende transformatie ondergaan, dan zullen we lijden aan talloze ziekten, voortijdig verouderen, zelfmoord plegen of de rest van onze dagen in bitterheid doorbrengen, lijdend aan existentiële domheid.


WAT ZIJN ONZE OPTIES?

Voor veel mensen lijkt het idee om hulp te zoeken onmogelijk. Degenen die op zoek zijn naar een oplossing in hun leven, realiseren zich al snel dat ze praktisch alles in hun leven moeten veranderen om iets op te lossen. Hetzelfde is aan de hand in de huidige klimaatsituatie. Als we de manier waarop wij omgaan met de problemen in ons leven, hoe we ons leven en onszelf managen niet drastisch veranderen, worden we met uitsterven bedreigd. Eenvoudige oppervlakkige veranderingen staan gelijk aan zelfbedrog,  de planeet moet ademen, genezen en herstellen. Om dit te bereiken moeten we stoppen met onszelf voort te planten als konijnen, we moeten stoppen met het eten van voedsel dat de planeet beschadigt, we moeten stoppen met het sparen van geld voor de toekomst en in plaats daarvan investeren in schone technologie. Dit is echter pas het begin. Er zijn veel veranderingen die allang doorgevoerd hadden moeten worden, vooral die betrekking hebben op de opvoeding van onze kinderen. Misschien wel het meest ingewikkeld is de taak om de attitude van regeringsleiders te veranderen. Het is een delicate kwestie – hoewel het nog steeds mogelijk is om deze transformatie te maken – die suggereert dat louter pogingen en goede bedoelingen misschien niet genoeg zijn, zodat onze enige resterende optie is om ons voor te bereiden op het ergste, om te zien hoe lang we in leven kunnen blijven, zij het een zinloos leven.


Hetzelfde gebeurt in ons persoonlijke leven, wanneer we het evolutionaire levenspad verlaten, laat het ons op zijn beurt in de steek; hetzelfde geldt voor onze dagelijkse gang van zaken, wanneer we deze zaken niet als kansen zien voor directe transformatie, groeien ze exponentieel, verslechteren met de tijd, en tegen de tijd dat we eindelijk besluiten iets te doen, zijn ze zo’n groot probleem geworden dat we veel tijd en geld moeten investeren in oplossingen.

Als vandaag structurele hervormingen zouden worden doorgevoerd om de gevolgen van deze klimaatramp te kunnen weerstaan, zou 1,6 miljard euro wereldwijd moeten worden geïnvesteerd, maar dit zou alleen worden gebruikt om de ramp het hoofd te bieden om onomkeerbare schade te voorkomen, het zou niet voldoende zijn om de huidige trend van de opwarming van de aarde om te keren. Experts zeggen dat als we nu niet investeren, de kosten over 10 jaar ten minste 10 keer hoger zullen zijn, en min of meer onbetaalbaar,  en om het nog erger te maken; we hebben geen tijd meer! 


We hebben nog steeds tijd om veel dingen te doen die rechtstreeks ten goede kunnen komen aan ons leven, onze gezondheid, de planeet, ons geluk en toekomstige generaties. Maar al deze zaken zijn afhankelijk van de houding van elk individu om wereldwijd impact te hebben. Dit is de manier waarop bewustzijn werkt, het ontwaken van één persoon leidt ertoe dat duizenden andere mensen worden geïnspireerd om hetzelfde te doen. Vrijwel alle veranderingen worden op deze manier geboren, dankzij de acties van één persoon, zullen er nog veel meer volgen, die uiteindelijk de kritische massa bereiken. Wanneer dit gebeurt, zullen we voldoende momentum hebben om de vernietiging van het collectieve onbewuste te bestrijden.

Oplossingen beginnen bij jezelf. Ik spreek uit ervaring, omdat ik een van die mensen ben die openstaat en bereid is alles te veranderen, als het maar bijdraagt aan evolueren en overleven. Ik doe het al vele jaren en wil voortdurend deze prachtige levenservaring op een waardige en respectvolle manier voortzetten en delen. Maar er zijn zoveel dingen die we moeten veranderen, niet alleen dat, maar er zijn zoveel mensen op aarde, wat betekent dat we alleen door grootschalige persoonlijke verandering op wereldschaal alle noodzakelijke veranderingen kunnen bereiken én behouden.


DE NATUUR MARKEERT ONZE GRENZEN

Wat ons hier heeft gebracht, is het grote gebrek aan ecologisch bewustzijn en ecologische gevoeligheid, maar een andere factor die daaraan bijdraagt, is het soort oppervlakkige, consumentenleven dat we leiden; de houdingen en gedragingen die we in stand blijven houden worden ernstig in twijfel getrokken door de realiteit die ons recht in de ogen kijkt. Religies, regeringen, politieke, economische en financiële systemen, mondiale culturen, tradities, educatieve en sociale modellen worden geconfronteerd met de resultaten die plotseling aanwezig zijn doordat we alles kunnen regelen door een druk op de knop, passief wachtend op het einde van onze soort, onverschrokken, of ze zijn op zijn minst het einde van een soort zieke leefstijl. 

Als we dieper ingaan op de vereiste veranderingen, lijkt het nodig om het diepste deel van ons individuele en collectieve onbewuste te betreden, het vernietigen van de destructieve  instructies, het bewerken van de metaforische roman waarvan de tekst is doorspekt met tragedie. We hebben deze eerder genoemde roman gemanifesteerd op grond van de valse macht van ons ego. 

Het is tijd om de suïcidale impulsen te deprogrammeren die ertoe leiden dat we onszelf elke dag op zoveel manieren ‘doden’. Het menselijke algoritme is mislukt, we hebben slechte beslissingen genomen, we hebben de meest vitale aspecten niet overwogen, we zijn deze essentiële dingen vergeten bij het maken van de modellen die ons lot zullen bepalen.

De natuur behoort niet alleen toe aan, en regeert niet alleen het rijk van de aarde, maar hetzelfde geldt voor de mens, het is de rode draad die ons verenigt, we zijn tenslotte de kinderen van de natuur, en de taal die de natuur gebruikt is EXTREEM, DIRECT, de natuur denkt niet twee keer na, de natuur biedt ons niet de luxe om onze belangrijke beslissingen uit te stellen. Zowel de boodschap als het bewijsmateriaal maakt het heel duidelijk wat ons precies overkomt. We hoeven alleen nog maar actie te ondernemen. Omwille van dit doel werk ik met de Conscious School ®, dag in, dag uit, week na week, waarin we retraites ontwikkelen die zijn toegewijd aan ZELFBEWUSTZIJN, van ons leven en van het enorme en oneindige potentieel waarin we alles moeten veranderen. Ik breng dergelijke retraites in tientallen groepen, in grote steden, in veel landen, waar ik graag elke student 1-op-1 spreek, wie het ook mogen zijn die kiest om deel te nemen aan een collectieve aanpak dat is gericht op het veranderen van alles.

Ik hoop dit perverse, slechte menselijke algoritme te vervangen door een helpend voordeliger en bewust algoritme. Ik heb dat zelf in mijn leven kunnen bewerkstellingen en ik geloof er absoluut in dat alle mensen dit kunnen, of op zijn minst een substantiële hoeveelheid mensen die nodig zijn om wereldwijde verandering te bevorderen. Waar ik over spreek is natuurlijk een droom, maar net zoals die uitkwam voor mij en ook voor andere mensen die ik onderweg heb leren kennen, ben ik geïnspireerd om dit bericht te sturen: WE HEBBEN NOG STEEDS TIJD OM HET TE BEREIKEN. Hiermee bedoel ik zowel op collectieve niveau, als op individueel niveau.  

Daarom organiseer ik heel bijzondere bijeenkomsten, ik noem ze: EEN ONTMOETING MET DE ONMIDDELLIJKE BEHOEFTE AAN INTERNE TRANSFORMATIE. Op grond van direct contact met elk individu werk ik onvermoeibaar als een werkmier, zonder enige garantie voor vruchtbare resultaten, maar het zal op zijn minst voor mij, voor mijn innerlijke evolutieproces en voor de levens van veel mensen die me omringen en me vergezellen op deze prachtige reis naar een leven van eeuwigheid. 

Alberto José Varela

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top