OPINIE EN WETENSCHAPPELIJKE SPECULATIE IN EEN ARTIKEL VAN ICEERS OVER AYAHUASCA EN BUFO ALVARIUS. Is het gevaarlijk Ayahuasca te nemen voor of na Bufo Alvarius?

AYAHUASCA EN BUFO ALVARIUS WONDERBAARLIJKE ERVARINGEN VAN GENEZING EN BEWUSTZIJNSEXPANSIE

Met 12 uren tussentijd, vullen ze elkaar op een ideale manier aan. Een krachtige combinatie van entheogenen, bekrachtigd door de getuigenis van duizenden personen.

Ik wil graag enkele aspecten verhelderen die de informatie kunnen verruimen wat betreft het zogezegde gevaar van Ayahuasca te combineren met Bufo Alvarius, naar aanleiding van een artikel dat daaroveer gepubliceerd werd in de webpagina van ICEERS. Alles wat we op dat gebied kunnen delen, is empirisch en komt van de PRAKTIJK MET DUIZENDEN PERSONEN. Dit de kracht van het reële, ook al heeft men er nog geen wetenschappelijke studie over gedaan.

Sinds we begonnen zijn met het gecombineerd gebruik van ayahuasca en Bufo Alvarius zagen we de noodzaak om de nodige tijd te laten tussen elke sessie; een minimum van 12 uren tussen het innemen van het één en het ander NATUURLIJK MEDICIJN. Deze modaliteit om ruimte te geven aan elke sjamanistische substantie of medicijn, zonder het te mengen met een ander, lijkt ons evident en essentieel in het werk dat we doen. Elk element heeft zijn eigen kracht en genezingsenergie die een exclusieve ruimte vereist.

De praktijk zelf m.b.t. onze manier van sjamanistische medicijnen toe te dienen, zoals ayahuasca en Bufo Alvarius, heeft ons 100% effectieve resultaten bewezen. Inclusief honderden personen die hun getuigenissen gegeven hebben, beweren dat ze voorheen ayahusca en Bufo Alvarius los van elkaar hebben ingenomen, maar sinds ze het in eenzelfde retraite van Interne Evolutie hebben geprobeerd, zijn ze zich bewust geworden wat een krachtige combinatie het is: beiden vullen elkaar aan en versterken elkaar.  Het belangrijke punt voor deze combinatie is dat men het niet samen geeft maar apart en met minstens 12 uren tussentijd.

Rekening houdend met het feit dat we meer dan 50 retraites per maand organiseren in de hele wereld met meer dan 10.000 deelnemers per jaar, kunnen we bevestigen wat we hier stellen want we zien het met onze eigen ogen.

De wetenschappelijke “opinies” (wat niet hetzelfde is als een wetenschappelijke studie) zijn te respecteren maar we moeten het bewustzijn ook goed wakker houden zodat er geen ongefundeerde angsten in ons binnen sijpelen. Dikwijls wijdt de wetenschap (of de pseudo-wetenschappers) zich aan de PREVENTIEVE ANGST door partiële informatie te geven die niet getoetst werd aan de observatie van reële gevallen of aan informatie afkomstig van de ervaringen of getuigenissen van mensen die het geprobeerd hebben.

Waar het op neer komt is dat we hier voor een evident feit staan, nl. dat de wetenschappelijke theorie en de empirische praktijk zich dienen te harmoniseren om niet te vervallen in de stomheid en de beperktheid van de rationalisatie noch in de lichtheid of het gebrek aan fundamenten van het louter empirische. Stoppen met absolutistisch te zijn. Het evenwicht en de integratie is wat de mensen verwachten. Gezond verstand en intelligentie toegepast op de gezondheid en het welzijn van de personen.

Alberto José Varela

[email protected]

 

FULMINERENDE BRIEF VAN EEN LEZER OMTRENT HET ARTIKEL VAN ICEERS OVER AYAHUASCA EN BUFO ALVARIUS

Dag, het artikel van ICEERS  is een artikel zonder enige logische noch wetenschappelijke rigorositeit. Het is niet meer dan een speculatie gebaseerd op twee geïsoleerde gevallen en wiens determinerende omstandigheden niet gekend zijn. Het is zelfs niet eens een wetenschappelijke opinie maar niet meer dan een speculatie in elke zin van het woord.

Er van uitgaande dat de feiten van de twee doden waarover ze verslag doen, waar zijn (wat zou moeten geverifieerd worden bij de dienst Gezondheid), kan men van deze doden niets –ook als die reëel zouden zijn – niets afleiden:

1.- In de eerste zegt men 5-MeO-DMT in het lijk te hebben gevonden en dat het individu aan een ayahuasca-sessie had deel genomen voor hij stierf. Dit wijst er niet op dat de dood een gevolg zou zijn van de combinatie van beiden. Misschien was het een gevolg van de combinatie van 5-MeO-DMT met iets anders dat hij ook kon ingenomen hebben, of eenvoudigweg door een oorzaak die niets te maken had met  5-MeO-DMT en zijn combinatie met iets anders. Als dat zo zou zijn, zouden we reeds verschillende slachtoffers hebben als gevolg van onze praktijk. Wanneer een persoon sterft aan een hartaanval terwijl hij een voetbalmatch aan het kijken is, komt het bij niemand op om te zeggen dat hij stierf aan het bekijken van een voetbalmatch, net zomin als men Mercurius, wat zeer toxisch is en wat men aantreft in de meeste lijken van diegenen die aan de mediterrane kust wonen, aanduidt als doodsoorzaak. Als één individu niet door dezelfde deur kan waar reeds 99 anderen doorgegaan zijn, is dat omdat de deur te klein is en men daarom de deuren groter moet maken. De realiteit zal waarschijnlijk een andere zijn: of die persoon kampt met excessief overgewicht of is misschien verlamd of heeft een trauma dat hem verhindert door de deuren te gaan of gelijk welke andere reden. Maar de eerste conclusie is niet correct (en dit is in dit geval de redenering geweest: één persoon, tussen duizenden en duizenden, die  “ogenschijnlijk” 5-MeO-DMT heeft ingenomen (?) na ayahuasca te hebben gedronken is dood terug gevonden. Besluit: de doodsoorzaak is de combinatie van deze twee substanties geweest). Ikzelf heb het kikker-medicijn in twee gelegenheden in minder dan 24 uur genomen na ayahuasca te hebben gedronken. En zoals ik zijn er veel meer. Wel privilege genieten wij dat de dood niet genoot?

2.- Het andere geval heeft betrekking op iemand die 5-MeO-DMT combineerde met harmalina (niet met ayahuasca, ook als is de harmalina er een component van) en daarna stierf. Het besluit dat ze nemen is dat die persoon misschien stierf wegens de combinatie. Dus dat is zoiets als zeggen dat wanneer iemand sterft na het luisteren naar een concert van Tchaikovsky, hij waarschijnlijk dood ging aan het luisteren naar deze muziek  (opnieuw bevinden we ons voor het ongewone privilege van diegenen die niet sterven terwijl ze naar  Tchaikovsky luisteren en er zelfs enorm van genieten ernaar te luisteren).

Men zegt in geen enkel geval iets over de dosis van beide substanties die werden ingenomen of gerookt en dat is een sleutelfeit want het is geweten dat het in een keer drinken van een hele fles gin, bijvoorbeeld, de dood kan veroorzaken. Noch zegt men iets over de gezondheid van deze individuen toen ze nog leefden. Lijden ze aan één of andere ernstige hartkwaal? Misschien een sterke levercirrose type C?

Ik veronderstel dat men een autopsie deed bij beiden individuen: wat waren daarvan de resultaten? Wie deed de autopsie?  Laten we ons herinneren dat de “wetenschappers” van de Trump- administratie lijken te bevestigen (tenminste, dat zegt Trump) dat de klimaatsverandering een uitvinding is van de Chinezen die willen verhinderen dat de VS economisch groeit en vooruit gaat. In ieder geval negeren ze dat er een klimaatsverandering bezig is. In dezelfde onderzoekslijn zou het zeer interessant zijn om te weten wie ICEERS financieert.

Men verwijst er ook nergens naar of 5-MeO-DMT werd geïnhaleerd of oraal werd ingenomen en dit ondanks het feit dat men in hetzelfde artikel bevestigt dat de resultaten zeer verschillend zijn afhankelijk van de manier van inname. Men duidt er vooral op dat het de orale inname is die een gevaar inhoudt. Op basis van deze merkwaardige nalatigheid of gebrek aan informatie, leiden ze af dat het inhaleren van 5-MeO-DMT voor of na het drinken van ayahuasca, zonder een tussenperiode van minstens 24 uren, potentieel gevaarlijk kan zijn.  In omgekeerde zin, zou dat zoiets zijn als zeggen dat het consumeren van bepaalde citrusvruchten, wegens hun hoge inhoud van DMT, visioenen of toestanden van bewustzijnsverandering zou kunnen produceren, met als enige basis het feit dat het roken van DMT die teweeg brengen.

De logische wetenschappelijke  redenering om te kunnen bevestigen dat A de oorzaak is van B, is dat steeds wanneer A aanwezig is, B gebeurt. En dat wanneer met verhindert dat A plaats vind – in dezelfde omstandigheden als in het vorige experiment, B dan ook niet gebeurt. Het is evident dat deze redenering hier niet werd gebruikt, maar wel een andere.

Het is opmerkelijk dat wanneer men schrijft over medicijnen die niet commercieel gexploiteerd zijn door de grote producenten men het criterium van de excessieve voorzichtigheid toepast. Maar wanneer het over andere gaat die deze producenten rijker maken, dan raad men hun gebruik en zelfs misbruik aan (zoals in het geval van de antibiotica in Spanje). Herinner je dat men LSD verbood “omdat” een individu door het raam sprong nadat hij LSD had genomen, zonder ooit maar te hebben onderzocht of hij depressief was of misschien zelfmoordneigingen had. Vele individuen doden zichzelf, of nog erger, doden anderen nadat ze grote hoeveelheden alcohol naar binnen hebben gewerkt. Niettemin komt het bij niemand op om alcohol te verbieden. Er zijn geregistreerde doden door voortdurend gebruik van aspirine en desondanks heeft er geen grootschalige georkestreerde campagne plaatsgevonden door de farmaceutische sector (opmerkelijk genoeg nadat de patent voor de aspirine van Bayer was gestopt) zodat de dokters zouden stoppen met het aanbevelen van aspirine. Er zijn er zelfs nog die dat blijven aanbevelen.

Het criterium van de voorzichtigheid, vooral wanneer men niet steunt op wetenschappelijke data maar louter op verdachte verdenkingen, moet zeer restrictief toegepast worden en zeker en vast wanneer het het gebruik betreft van substanties wiens veelvoudige voordelen reeds vastgesteld werden of elke dag nog ontdekt worden in de laboratoria van onze universiteiten en ziekenhuiscentra. Niemand beveelt aan om te stoppen met groenten te eten enkel omwille van het feit – wat vandaag de dag evident is – dat het sproeiwater besmet zou kunnen zijn, zelfs indien een geval van cholera of tyfus te wijten is aan deze besmetting.

Het artikel van ICEERS  is een artikel zonder logische of wetenschappelijke rigorositeit. Het is pure speculatie gebaseerd op twee geïsoleerde gevallen en waarbij de determinerende omstandigheden onbekend zijn.

ANONIEM

 

Oorspronkelijk artikel van ICEERS over het zogenaamde gevaar van het combineren van ayahuasca en Bufo Alvarius

http://news.iceers.org/es/2017/05/alerta-bufo-alvarius-con-ayahuasca/

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top