OPLEIDINGSCYCLI IN SPANJE, NEDERLAND, ITALIË, DUITSLAND EN MEXICO. De Europese Ayahuasca School met tientallen leerlingen die de wereld rondreizen om te werken in retraites van Innerlijke Evolutie.

EUROPESE AYAHUASCA SCHOOL  (Opgericht in December 2013 door Alberto José Varela) 

De kunst van het zich herinneren wat de ziel reeds weet.

In deze school leer je wat eigenlijk niet onderwezen kan worden.

Opleidingscycli voor facilitators in psychotherapeutische integratie en facilitators in het gebruik van ayahuasca voor innerlijke evolutie.

Het doel dat deze beweging voortstuwt is de TRANSFORMATIE VAN HET MENSELIJK WEZEN waarbij we bij onszelf beginnen. Dat is de intentie die ons verenigt.  

We leren en onderwijzen om de eenheid te zien en ervaren.

De bewuste visie van de vele facetten van de realiteit leidt ons onvermijdelijk naar een interne-externe perceptie vanuit een eeuwige en oneindige plek die elke verdeeldheid opheft.

In deze school gebruiken we methoden, technieken en systemen als instrumenten die tot eenheid inspireren. Het is onze duidelijke intentie om ze allemaal naast ons neer te leggen en uiteindelijk enkel met het bewustzijn van eenheid te blijven.

Daarom is één van onze slogans:  “We integreren alles om zo de eenheid te recupereren”.

Wanneer we verdeeld zijn is er geen transformatie mogelijk, want de transformatie is een reis naar de eenheid.

We werken met het bewustzijn, niet met ayahuasca.

De Europese Ayahuasca School (EAS) is niet enkel de eerste school van zijn soort in Europa maar is daarbij ook de enige ayahuasquero school ter wereld die zich richt op het overbodig maken van het gebruik van ayahuasca.

Daarom dat we kunnen bevestigen dat in deze school het Bewustzijn ons leidt.

Van daar komen we, daar gaan we naar toe en in dit leven zijn we er dankzij en voor haar.  

Wanneer het bewustzijn zich echt bevrijd heft, dienen alle instrumenten, technieken, methoden die ons naar het bewustzijn stuwen, achtergelaten te worden in het dagelijks leven. Om zo plaats te maken voor een nieuwe innerlijke ruimte van waaruit men het leven en elke situatie aanpakt.

Deze OPEN RUIMTE is de integratie van het bewustzijn en het hart.  

Alberto Varela

Stichter, Directeur en Lesgever van de EAS

INHOUDELIJKE SAMENVATTING (van deze voorstelling)

Deze 7 hoofdstukken zijn enkel informatief voor de kandidaten of geïnteresseerden die graag zouden willen deelnemen aan de school.

 HOODSTUK 1: VOORSTELLING VAN  DE EERSTE EUROPESE AYAHUASCA SCHOOL

 HOOFDSTUK  2: WAT IS DE EUROPESE AYAHUASCA SCHOOL?

 HOOFDSTUK 3: DE NAAM VAN DE SCHOOL

 HOOFDSTUK  4: DE OPLEIDING ALS TRANSCENDENT HELINGSPROCES

 HOOFDSTUK 5: DE VERRUIMING ALS DOEL; HET OPENBLOEIEN ALS NATUURLIJK RESULTAAT

HOOFDSTUK 6: HET GEHEIM VAN HET AANBOD VAN DE EUROPESE AYAHUASCA SCHOOL

HOOFDSTUK 7: HOE INSCHRIJVEN EN DEELNEMEN?

 1- VOORSTELLING

Mijn naam is Alberto Varela en ik ben de oprichter van de Europese Ayahuasca School. Ik wil graag eerst verschillende belangrijke zaken vertellen vooraleer in detail te treden. Eerst en vooral lijkt het me bijna niet waar te kunnen zijn of een droom die werkelijkheid is geworden dat de Europese Ayahuasca  School echt werkt en daarbij ook een beweging van dergelijke schaal creëert in Europa, niet enkel door de hoeveelheid personen die naar onze laatste retraites zijn gekomen maar ook omwille van iedereen die wil deelnemen aan ons  programma in verschillende landen.

Ik ben ook verbaasd door de diepgang van de onderrichtingen die de leerlingen die zich inschrijven ons toelaten te delen: MOEDIGE, ONVERSCHROKKEN ZOEKERS DIE OPEN STAAN VOOR ALLES IN HUN TOCHT NAAR HELING.

Het is heel raar dat we geen vooraf bepaald programma hebben, noch een diploma of zelfs geen deelname-certificaat uitreiken en dat –desondanks – de mensen blijven komen om te leren. De meeste deelnemers vertrouwen, geven zich over en eisen geen enkele garantie omdat ze de verantwoordelijkheid voor zichzelf opnemen en voor wat ze in staat zijn om te assimileren. Het is een wonder dat men de baatzuchtige vormen van titels overstijgt en het is een geweldige manier om zich te beginnen voorbereiden op de prachtige taak om met sjamanistische geneesmiddelen te werken, met de ontwikkeling van mensen en vooral met de menselijke transformatie, de heling van de ziel en met het bewustzijn.

De raad van bestuur van de school is iets wat zich aan het vormen is omdat we daarvoor de personen dienen te vinden die – in eenheid – de principes en waarden kunnen ondersteunen die aan de basis liggen van de school.

De “bestuurlijke” energie van de school is de kiem, de vitale impuls, de essentie die ons beweegt. Als we ze dan toch willen definiëren – ook al is dit beperkt –  dan is ze verbonden met het breken met modellen en begrenzingen, met het vrijmaken van natuurlijk talent en creativiteit, met het ontwaken van de mogelijkheden van de leerling en de daaropvolgende activatie van de mogelijkheden wat een natuurlijke expansie in zichzelf in gang zet zowel op werkvlak en toewijding  als in de groei van het bedrijf of de organisatie waarin ze werken. En dit alles is gebaseerd op de permanente zoektocht naar “empowerment” van elke leerling. De sturende energie richt zich direct op de kracht van de leerling.

In die zin is deze school een systeem van interne opleiding van de gemeenschap/organisatie Ayahuasca International die geconfronteerd werd met de dringende noodzaak om voorbereide en gekwalificeerde medewerkers te hebben die er op dat moment niet waren en die in geen enkele universiteit ter wereld  opgeleid werden. Dit deed ons besluiten om een eigen universiteit op te richten in een niet gereglementeerd opleidingsprogramma met voor elke materie zeer specifieke lesgevers. Op die manier zetten we een vorming op die in overeenstemming is met de eigen noden van de gemeenschap/organisatie Ayahuasca International.

Deze oproep is voor iedereen die graag medewerker zou willen worden van deze internationale gemeenschap/organisatie die toegewijd is aan de expansie van het psychotherapeutisch werk met ayahuasca. Het is voor die personen die zich graag willen vormen tot FACILITATORS (ayahuasca-facilitators of psychotherapeutische integrators) en we vragen daarom ook dat iedereen die niet echt en vanuit het hart geïnteresseerd is zich zou willen onthouden.

De idee is om het aantal mensen uit te breiden dat in staat is om over de hele wereld retraites te leiden met psychotherapeutisch gebruik van ayahuasca. Daarbij willen we ons ook verdiepen in de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening. Maar we staan ook open voor ayahuasca-facilitators die voor eigen rekening werken, los van onze organisatie, en die onze manier van werken beter willen leren kennen en zich daarin willen verdiepen. We staan open en zijn bereid om alles wat we ontdekt hebben, te delen. We ervaren immers dat het werkt.

Los van de motivatie van elke leerling, ligt de sleutel in het feit dat elkeen komt om zijn eigen wonden of niet opgeloste trauma’s te leren helen en van daaruit – en van binnenuit – deze heldendaad van zelfoverwinning te delen met anderen, onafhankelijk of men dat doen binnen of buiten onze gemeenschap/organisatie.

Deze niet gereglementeerde opleiding, is opgedeeld in 4 niveaus:

NIVEAU 1: zij die voor de eerste keer komen en nog niet hebben deelgenomen aan onze retraites van innerlijke evolutie met psychotherapeutische gebruik van ayahuasca. Ze komen en principe voor strikt persoonlijke processen.

NIVEAU 2: zij die reeds deelnamen aan verschillende ontmoetingen, zij het in retraites of in opleidingscycli. Ze verdiepen zich in meer delicate en gevoelige aspecten van hun zelfontwikkelingswerk en het werken met andere personen.

NIVEAU  3: voor junior facilitators van ayahuasca-sessies en integratie-facilitators die reeds gedurende minimum drie maanden actief meewerken met Ayahuasca International.

NIVEAU 4: voor senior facilitators en lesgevers van de School die voorheen reeds gedurende minstens een jaar gewerkt hebben als junior facilitators.

We stellen ook een ander leerproces voor dat onder – en op een bepaalde manier ook boven – de niveaus 1 tot 4 staat daar het gaat om een leerproces dat elk niveau overstijgt en we het niveau 0 noemen.  Absoluut alle leerlingen kunnen op gelijk welk moment deelnemen aan dit niveau daar het ontworpen is om de leerling te situeren op de weg waar hij/zij zich bevindt binnen de School. Dit laat toe dat elke deelnemer zich zo spoedig bewust wordt of de School al dan niet datgene is wat hij/zij zocht.

Als oprichter en directeur van de School heb ik me dit niveau van onderwijs –dat ik later zal toelichten – toegeëigend.

De Europese Ayahuasca School is een projectie van het opkomende concept van de “Transcendente Heling”, dat ik creëerde in 2008 (www.facebook.com/sanaciontrascendente). Met dit niveau 0  werk ik aan het begrijpen van dit helingsconcept waarbij ik de confrontatie-techniek van de “Non-Therapie”  gebruik die ik creëerde in 2005 (https://www.facebook.com/noterapiadealbertovarela), alsook het “Spel van het Begrijpen” gecreëerd in 2009 (https://www.facebook.com/eljuegodelacomprension).

De inhouden die we ontwikkelen bevinden zich in een theoretische context die ik de psychologie van de Integratie en  Innerlijke Evolutie genoemd heb en waarover ik 2 boeken heb geschreven, exclusief voor de leerlingen van de school.  Deze boeken en andere vormingsmodules van theoretisch karakter kunnen gelezen of gedownload worden van mijn webpagina en persoonlijke blog na betaling van het inschrijvingsgeld.

Voor informatie over mij: https://www.albertojosevarela.com

2- WAT IS DE EUROPESE AYAHUASCA SCHOOL?

Het is een spontane beweging van bewustzijnsverruiming via het psychotherapeutisch gebruik van ayahuasca,  die mensen van overal verenigt en inspireert om te werken aan de innerlijke transformatie via een ontwaken en via de eigen heling.

Tussen het jaar 2012 en 2013 belde me een Servo-Kroaat die in Italië woont en verschillende ayahuasca-sessies met mij gedaan had. Hij zei dat hij met ayahuasca wou werken om het aan andere mensen te geven en of ik het hem wou leren. Daarna kwam zijn vriendin om dit medicijn te nemen en het contact ermee was zo overweldigend dat ze me ook hetzelfde vroeg maar wel op een andere manier. Ze zei me “ik wil werken met het bewustzijn; ik wil me eraan toewijden”. Daarna kwamen er andere personen met gelijkaardige vragen en wensen.

Ik ben geen sjamaan en ik beschouw me zelf geen ayahuasquero, laat staan een ayahuasquero-meester maar toch aanvaarde ik de vraag omdat ik voelde dat ik alles wat ik in zoveel jaren geleerd had kon delen met diegenen die met een open hart kwamen om te leren.

Eerder dan hen te onderwijzen begon ik hen in te leiden en de praktijken, activiteiten en het concrete werk om te zien hoe ze zich bewogen, hoe ze antwoordden en welke houding ze hadden t.o.v. elke situatie waarmee ze geconfronteerd werden. Ik kwam er zelfs niet op om met theorieën te beginnen of om te verdiepen in de manier waarop de dingen gedaan moeten worden. Ik ging tewerk via een zuivere observatie van hen en van wat hun ziel uitdrukte.

Ik beschouwde dat het meest effectieve om mee te starten hen oriënteren was, eerder dan onderwijzen. Maar aangezien mijn werkmethode niet met ayahuasca maar met het bewustzijn werkt, werd ik me er van bewust dat ik – om hen voor te bereiden volgens mijn stijl of methode –  ik elk aspect dat verbonden is met dit werk – dat ik sinds enkele decennia aan het doen, creëren en verfijnen ben – diende te organiseren en systematiseren.

Ik zag dat heel duidelijk maar toch deed ik er nog niets aan om theoretische inhouden te creëren. Ik zei aan deze leerlingen dat ze naar de jungle moesten gaan want dat ze daar de basis en het elementaire zouden leren: de verbinding met de jungle, de planten, de sjamanen; het bewust worden van de kracht van dit medicijn dat ayahuasca is. En dat deden ze. Maar het was niet voldoende voor wat ze wilden: ze verklaarden allemaal dat ze het meest diepgaande deel van hun proces in Europa hadden gekregen, niet in de jungle. Volgens hen is dat omdat ze in de ontmoetingen met het werk dat ik voorstel zich kunnen focussen in de precieze richting van hun evolutie-zoektocht.

Vandaar dat ik vanaf 2014 ontmoetingen met hen organiseerde om te praten, vragen te stellen, emoties, gedachten en intenties te laten opwellen en om zo elkeen in zijn moment en situatie te zien. Van daaruit en zonder een druppel ayahuasca, begon ik een gepersonaliseerd proces met elk van hen (ook al waren we allemaal samen) waarbij ik de aandacht richt op de punten van weerstand of blokkeringen die elke deelnemer van de school zou kunnen hebben met betrekking tot de ideale toestand die vereist is om het werk te doen dat elkeen toekomt.

In de loop van het process verschenen er meer mensen die me hetzelfde vroegen, zich bij het team voegden en zich integreerden als stagair of medewerker. Tot de dag kwam om het voorstel de formaliseren.

In zijn originele vorm was deze School een idee dat ik lanceerde in December 2013 gedurende mijn laatste ayahuasca-inname in groep die ik deed in  Lozoya, Madrid. Enkele vrienden van mij leidden de sessie en ik maakte er gebruik van om me op mijn eigen interne  problemen te focussen. Ik werd me ervan bewust dat een groot deel van mijn  problemen is dat ik geen tijd heb om te realizeren wat duizende personen over de hele wereld me vragen en dat ik hen graag zou willen geven.

Langs de andere kant verbond ik me met mijn vertrouwen in de anderen – dat in mezelf had ik reeds- en met mijn wens om dit werk uit te breiden, mijn zin om alles wat ik in die jaren geleerd heb te kunnen onderwijzen; de eraring van het delegeren die ik als bedrijfsleider had ontwikkeld en mijn passie om mee te werken aan de menselijke “empowerment”, het mijne en dat van anderen. Dat alles leidde me onmiskenbaar naar een straatje zonder einde.

Tijdens de bijna twee jaren dat ik werk in deze lijn van empirische en informele vorming met mensen van verschillende landen van Europa en Amerika, besloot ik over te gaan tot de actie en HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VAN DE EUROPESE AYAHUASCA  SCHOOL TE CREËREN, en ze op een fysieke plaats te installeren want tot dan toe was het een reizende opleiding.

Ik lanceerde het idee publiekelijk en zoals ik het bijna steeds doe, druk ik het idee uit alsof het al iets reëel is om daarna te zien of het gerealiseerd kan worden en of ik de middelen heb om het te bekomen. Deze gewoonte die ik aangenomen heb om mijn utopieën te projecteren is me ALTIJD goed uitgekomen. Het is een uiterst effectief realisatie-mechanisme en het is zelfs één van de basisconcepten die ik in dit werk onderwijs: eerst JA zeggen en daarna zien. Ik beschouw het eerst als een gegeven en daarna zien we wel. Ik open me eerst en ik bereid me voor op alles en daarna organiseert alles zich op een magische wijze. Het is een meesterhouding, of beter gezegd de “meester van alle houdingen”. Het klaar staan, voorbereid en open op wat er komt. De facilitators van Ayahuasca die in deze houding kunnen vibreren bekomen in enkele maanden vorderingen van jaren; zij die weerstand bieden aan deze houding blijven vastzitten.

In 2015 was reeds een school in Madrid geïnstalleerd met meer dan 30 personen in een intense en diepgaand opleidingsproces met een constant en progressief ritme. Sinds 2014 worden om de 40 dagen opleidingscycli georganiseerd. Voorheen was het een reizende school die zich op gelijk welk moment waar ik was oprichtte en organiseerde, bijna als een spontane kampplaats.

Ondertussen (half 2017) zijn er regelmatige schoolcycli  – elke 45 dagen ongeveer – op verschillende plaatsen: Madrid, Marbella, Eindhoven, Berlijn, Turijn, Mexico. Daarnaast komt het hele team van Ayahuasca International om de twee maanden samen in de zogenaamde “Conventies” om zich verder te vormen en samen te werken aan de kwaliteit van het werk dat we willen aanbieden. We bekijken daar ook de mogelijkheid  om verschillende benaderingen en technieken in ons voorstel te integreren.

3- EEN PROCES VAN TRANSCENDENTE GENEZING

De kern van deze school is de interne overwinning. Het is de innerlijke evolutie, van en in zichzelf, om daarna vanuit het centrum van zichzelf deze heldendaad – van het zichzelf te openen voor zichzelf en zichzelf te ontdekken – te delen.

Om te beginnen vragen we aan de geïnteresseerden om deel te namen aan minimum drie retraites van Innerlijke Evolutie met psychotherapeutisch gebruik van ayahuasca, in één van de landen waar we die retraites organiseren. Daarna schrijven ze zich in voor de school om opnieuw een minimum van drie formatieve schoolcycli te volgen om daarna praktijk-stages te beginnen realiseren. Daarna bepalen we of de leerling klaar is om op een officiële en legale manier met ons samen te werken en hem/haar te contracteren.  Dit proces van integratie duurt tussen de 9 en 12 maanden. Het is wel niet gegarandareerd dat een leerling zich voor 100% kan integreren in het werksysteem dat we voorstellen.

Momenteel hebben we reeds veel en goed voorbereide facilitators die op verschillende vlakken zichzelf overstijgen. We hebben een grote verscheidenheid aan waarden en talenten verenigt. Het belangrijkste is dat we onszelf vervolledigen in dat deel dat ieder van ons het meest ontwikkeld en geëvolucioneerd heeft.

De plaats die elke deelnemer in de organisatie Ayahuasca International kan innemen is iets wat uit de ziel van elk teamlid komt. De organisatie herkent, respecteert en ondersteunt de richting van de ziel van iedereen binnen een kader van een geordende interne werking. Ayahuasca International is ontworpen om de personen te ontvangen en een plaats te geven die deze MEESTERHOUDING hebben en bereid zijn om het beste van zichzelf te geven op de precieze plaats die op hen wacht. Men weet nooit wat deze plaats is; dat is iets wat iedereen dient te ontdekken. Dat is een deel van het opleidingsproces dat ik vooorstel.

We hebben een model van authoriteit ontworpen, een model van interne organisatie en een retributief model om met het bewustzijn te werken en niet met het geld; om te werken met de meditatieve overgave en niet met uurwerken die de tijdstippen controleren.

Anderzijds stel ik de leerlingen medewerkers en facilitators voor om samen naar de jungle te gaan en daar – ook al zij het maar enkele dagen – door te brengen met de sjamanen, de planten, de natuur, de nacht en de sterren. Dit helpt hen om de diepe aspecten te ontdekken van de intentie om zich als ayahuasqueros te willen vormen. Maar het is fundamenteel om te weten dat “ayahuasquero” zijn slechts  één van de mogelijkheden is die de school aanbiedt. We hebben ook personen die zich specialiseren in communicatie, in de keuken, in administratie, in virale marketing, in sociale netwerken, in het schrijven van teksten, in de logistieke organisatie, in verruiming en expansie, in therapeutische dynamieken, etc. Het is een school die zich naar het bewustzijn richt, voorbij de ayahuasca.

DE EXPANSIE ALS DOEL; DE BLOEI ALS NATUURLIJK RESULTAAT. 

Als we kinderen zijn, weten we niet hoe groot de wereld is en kunnen we ons de grootsheid van het universum niet voorstellen. We weten ook niet dat er op de aarde zoveel verscheidenheid is wat mensen betreft, noch dat er in het universum wezens zij die zo verschillen van ons en meer geëvolueerd zijn dan ons. In het groeiproces en in het onderwijs, worden we er ons van bewust dat dat alles veel groter en diverser is dan we ons konden voorstellen. Maar vooraleer dat gebeurt, onderdrukken we onszelf, verbergen we ons en passen we ons aan. Het grote maakt ons uiteindelijk heel klein en we vatten post in het gemakkelijke, veilige en gekende. De veelheid maakt ons uiteindelijk tot ééntje tussen de vele miljoenen en we verliezen ons individualiteit-zin, onze kracht en persoonlijke belangrijkheid.

Toch houdt iedereen – in meer of mindere mate – de mogelijkheid en droom levend om weg te stappen uit deze gemakzucht.

Daarin bestaat de school, en het daaruit stappen. Elke deelnemer stapt uit zijn begrenzingen, maakt zijn creativiteit vrij, begint te tonen wie hij/zij is, begint de schat te delen die hij/zij verborgen hield en begint als voor het eerst echt open te bloeien. Het is een proces van ontwaken, van open bloeien en van realisatie.

Ik voel me als een tuinier en hou me voornamelijk bezig met de grond voor te bereiden, te planten, water te geven en af en toe recht te zetten maar enkel indien dit nodig is. Als oprichter van de Europese Ayahuasca School kan ik uit eigen ervaring verzekeren dat de meest diepgaande zingeving de verruiming is, in alle aspecten en niveau’s van wat bewustzijnsverruiming betekent. Dit begint bij het individuele openbloeien van elke leerling.

4- HET GEHEIM VAN HET VOORSTEL VAN DE SCHOOL

Het geheim is het aanwenden van het sjamanistisch medicijn ayahuasca als springplank naar de oceaan van het bewustzijn. Eens ondergedompeld in de diepten van het bewustzijn kunnen we ons als vissen in het water bewegen om zo elke hoek van ons binnenste te doorlopen, en van het universum…

Eigenlijk is het een School van Bewustzijn maar we konden het zo niet noemen omdat het niet mogelijk is om een direct onderricht te geven in het gebruik van het bewustzijn omdat we dan het bewustzijn zouden omvormen tot een techniek of een instrument en op die manier haar als essentie zouden teniet doen.

Het BEWUSTZIJN is de hoogst-eigenste essentie van alles van onszelf. We kunnen voorstellen om een springplank te leren gebruiken om ons naar die essentie te lanceren. We kunnen de voorbereiding van lichaam en ziel voorstellen zodat we ons kunnen bewegen in een diepte die tot voorheen ongekend was. Daartoe gebruiken we heel krachtige instrumenten en zeer effectieve technieken die – verenigd in een centraal punt -, plaats gemaakt hebben voor de creatie van een eigen methode.

We hebben ontdekt dat deze diepgaande leerprocessen sneller en effectiever bekomen worden als we het gebruiken van ayahuasca combineren met het psychotherapeutisch werk en het gebruik van veelvoudige technieken van zelfkennis en van het ontwaken van het bewustzijn. Ayahuasca versterkt zich en wordt dieper en directer wanneer het begeleid wordt door een kader van bevatting en van integratie van het proces dat het in gang zet.

Het geheim is “stoppen met ayahuasca te nemen om het bewustzijn te verbreden en het bewustzijn op een autonome en natuurlijke manier te gebruiken, tot op het punt dat het een weg wordt waarvan we ons nooit zullen willen afwenden”.

De Europese Ayahuasca School is een van de wegen van het bewustzijn met het oog op het kunnen gebruiken van het bewustzijn in het leven als een gids, maar ook om bewust te kunnen worden via het leven. Wanneer het bewustzijn stopt met een instrument of een gids te zijn en zich transformeert in “de weg”, begint het leven spontaan te bloeien via wat we denken, voelen, uitdrukken en delen. Wanneer we dan aan het levenseinde komen, kunnen we het leven met dankbaarheid achterlaten; het is de toegangsdeur geweest, de voorbereiding en de springplank naar de eeuwigheid.

Het bewustzijn bloeit in de liefde, in de compassie, de vrijheid, de onschuld, het geluk… Daarom is het bloeien zo prachtig. Wanneer dit gebeurt in een groep mensen onstaat er een tuin vol gratie en betovering. Dit is één van de redenen waarom we – eens we de weg van het bewustzijn hebben bereikt – we er ons nooit meer kunnen van afkeren.

Het lijkt een tegenstelling te zijn dat een Ayahuasca School (die de studie van het gebruik van ayahuasca veronderstelt) een school is die voorstelt om het gebruik van ayahuasca achterwege te laten zodat het word vervangen door het gebruik van het eigen bewustzijn. Deze vooronderstelling is gebaseerd op het feit  dat het bewustzijn – eens het zich verruimt en de ervaring zich integreert in de levenscontext en de persoonlijke geschiedenis van de deelnemer – zich omvormt in een vrij en onafhankelijk wezen voor het dagelijks begrijpen van de zaken die hij/zij dient door te maken.

Ayahuasca psychotherapeutisch gebruiken voor de interne evolutie van de deelnemer, is een werk dat een proces van diepe introspectie in zichzelf veronderstelt tot wanneer het individu zich kan versterken vanuit zijn eigen leven, grenzen kan overstijgen die hem gevangen hielden en blokkeringen kan desactiveren die hem verlamden of die zijn ontwikkeling verhinderden.

Het BEGRIJPEN van zichzelf, van het leven, van het bestaan en van alles wat er in ons leven gebeurt is het epicentrum van het werk dat we voorstellen als doel. Het begrijpen is de toegangspoort tot het universum van het bewustzijn. Wanneer we door deze poort gaan, beginnen de instrumenten of werktuigen die ons tot dat punt geleid hebben te verdwijnen. Veel personen komen tot dit begrip via andere technieken, zoals bijvoorbeeld meditatie of yoga maar voor een groot percentage van de personen is het ingewikkeld, traag en zelfs moeilijk om er via deze middelen te geraken. Daarom hebben ze nood aan meer doeltreffende, snellere of krachtigere werktuigen of methoden. Het bewustzijn is een instrument dat zich kan omvormen tot een weg, en zelfs een levenstoestand kan worden maar niet alle technieken of methoden hebben de kracht om ons tot dit verstaan te brengen.

Om te kunnen stoppen met het nemen van ayahuasca op het moment dat het begrip er is gekomen, dient de ayahuasca te worden gebruikt vanuit het bewustzijn dat het een instrument is, een techniek, een methode die zijn werk doet als een soort wekker en in-gang-zetter van het bewustzijn zodat het zich later op eigen kracht verruimt. Ayahuasca is geen doel op zich want anders eindigt men met het vereren van de springplank en vergeten we de oceaan en het gevoel van erin te duiken en erin op te gaan.

In de EAS gebruiken we ayahuasca als een spiritueel medicijn om het bewustzijn te doen ontwaken. We gebruiken het niet als een religieus sacrament, noch als een centrale beweegreden voor studie of onderzoek. Eens de leerling in staat is om het gebruik van zijn bewustzijn in zijn dagelijks leven te stabiliseren, kan hij het gebruik van ayahuasca helemaal achterwege laten. Dit is wat we naar waarheid vaststellen bij de deelnemers; dat ze elke keer minder ayahuasca nodig hebben en velen zelfs geen ayahausca meer nemen om toegang te krijgen tot buitengewone bewustzijnstoestanden.

De voornaamste reden waardoor men dit werk kan realizeren is dat ayahuasca vrijheid en onthechting stimuleert. HET IS NIET VERSLAVEND maar zal eerder inspireren tot het loslaten van alle verslavingen, zelfs diegene die zou kunnen gebeuren met haar. Maar alle verslavingen die zich manifesteren met ayahuasca zijn geen chemische maar eerder psycho-emotionele verslavingen. Het is daarom dat het psychotherapeutische fundamenteel is op het moment dat de leerling gegidst wordt naar het afscheid nemen van de ayahuasca.

We zitten precies in dit proces van bewustzijnsverbreding, van bewustwording, van het begrijpen van het bewustzijn … om te kunnen komen tot het bewust zijn van het bewustzijn, door onszelf.

WE ZIJN, WE KOMEN VAN, WE LEVEN EN WE GAAN NAAR HET BEWUSTZIJN. Ons daar bewust van worden is het ultieme doel dat we ons vooropstellen in deze school en in ons leven in het algemeen. In de mate dat dit er komt, verandert het leven beetje bij beetje in de vruchtbare en geschikte aarde om de zaadjes die we zijn te laten tot bloei komen.

Elk menselijk wezen – of die er zich van bewust is of niet –  heeft de potentialiteit om deel uit te maken van een prachtige tuin.

5- DE NAAM VAN DE SCHOOL

De naam is niet School van de “ayahuasqueros” (ayahuasca-toebedelers) maar wel de ayahuasca school. In het Spaans is dat vrouwelijk en de plant is in essentie ook vrouwelijk; Europa is dat ook en de deelnemers moeten naar mijn aanvoelen ook vrouwelijk zijn, of het nu gaat om mannen of vrouwen: vrouwelijk. De reden is dat we ayahuasca gebruiken die van Colombia komt en voor hen is het een archetype van autoriteit, niet enkel van genegenheid. Daar vertegenwoordigt het de energie van het masculiene en daarom noemen ze het grootvadertje en niet grootmoedertje zoals op vele andere plaatsen.

Deze energie van correctheid, autoriteit en empowerment die het masculiene inspireert moet – naar mijn aanvoelen – in zeer liefdevolle en delicate handen zijn, handen die de vrouwelijke energie uitstralen.

Ook al lijkt de naam “Europese Ayahuasca School” enkel te verwijzen naar het aanleren van het behandelen en geven van ayahuasca, in werkelijkheid moet men een diepgaande en brede visie hebben op de therapeutische technieken in het algemeen, zonder aan geen enkele in het bijzonder gehecht te zijn, om de ayahuasca met een psychotherapeutische visie te kunnen gebruiken.

6- HET LOGO VAN DE SCHOOL

HET ESSENTIËLE IS ONZICHTBAAR VOOR DE OGEN: we hebben andere ogen, een andere visie, een andere gevoeligheid en andere kwaliteiten nodig om toegang  te krijgen tot het essentiële. Het  oog van Horus (van het Oude Egypte) of Udyat  betekent “hij die compleet is”: het was een symbool van de magische, beschermende, zuiverende, helende eigenschappen; zonnesymbool dat de orde incarneerde, het onverstoorbare, de perfecte staat. Dit oog was speciaal en  had magische kwaliteiten.

De creativeling en ontwerper van deze School gebruikte delen van de ayahuasca liaan om de omtrek van het oog van Horus te trekken en zo de visie die het transcenderende oog produceert te verbinden met de kwaliteiten van dit sjamanistisch medicijn om tot deze staat te komen.

 

7- HOE DEELNEMEN EN JE INSCHRIJVEN:

Email waar je informatie kan krijgen over de inschrijving en de verschillende mogelijkheden om deel te nemen met de kostprijzen en data: [email protected]

www.albertojosevarela.com   |   [email protected]   |    www.innermastery.es

Je kan deelnemen aan onze school en  verschillende activiteiten meemaken tijdens elke vormingscyclus:

  • Welkomen en start van de Cyclus (eerste dag van aankomst)
  • Psychotherapeutische integratie van elk van de leerlingen. Met supervisie van de lesgevers. Van 9:30h tot 11:30h.
  • Ontwikkeling van theoretisch-praktische lessen met lesgevers van de School. Van 12h tot 15 h. Van 17h tot 18:30h.
  • Dialoog met Alberto Varela, waar de basis en de principes worden uitgelegd van wat we voorstellen. Dit alle dagen dat er schoolactiviteiten zijn van 19h tot 23u.
  • Deelname in de retraite van Interne Evolutie met psychotherapeutisch gebruik van ayahuasca gedurende de week dat er schoolactiviteiten zijn. Van 23h tot 04h.
  • Actieve praktijkoefeningen in facilitatie en integratie, gesuperviseerd door Oscar Gómez en Alberto Varela.
  • Einde en afscheid van de vormingscyclus (laatste dag van de cyclus).

 

De deelname als leerling en elke vormingscyclus waar het programma van de school zich ontwikkelt, dient te gebeuren met een aanwezigheid van minstens 3 dagen van de 4 tot 7 dagen dat elke cyclus duurt. (De duur van elke cyclus is afhankelijk van de datum en de plaats waar de cyclus plaats vindt).

Voor meer informatie over het inschrijvingssysteem en de deelname in de volgende ontmoeting kan je schrijven naar [email protected]  (Engels, Frans) of [email protected] (voor info in het Nederlands).

Als je wil deelnemen als leerling die je een persoonlijke brief te schrijven naar de directeur met de reden en het gevoel over wat je aantrekt om deel uit te maken van deze school, jouw eerlijke motivatie en je doel: [email protected]

De realiteit toont aan dat dit een school is met een mogelijkheid op tewerkstelling aangezien bijna iedereen aan het werk is binnen het Team van Ayahuasca International of van Inner Mastery S.L.U., het bedrijf dat evenementen organiseert in Italië, Nederland, Portugal, Zweden, Noorwegen, Frankrijk, Luxemburg Oostenrijk, Duitsland, UK, Spanje, Mexico, Chile, Uruguay. Maar de zin ervan is niet “werk te vinden” maar je te kunnen toewijden op wat je ziel wil. Op de tweede plaats is er de reële mogelijkheid om economische inkomsten te hebben zodat je er van kan leven.

VOORWAARDEN OM TE KUNNEN DEELNEMEN ALS LEERLING (in Europa):

ELKE LEERLING DIENT EEN VOORAFBETALING VAN 150 EURO TE DOEN OM DEELNAME TE BEVESTIGEN. VOOR DIE LEERLINGEN DIE DERGELIJKE STORTING NIET DOEN, ZAL DE KOSTPRIJS VAN DE VORMINGSCYCLUS STIJGEN MET 10%.

Je dient minstens drie nachten van elke vormingscyclus deel te nemen opdat deze cyclus wordt beschouwd als afgerond.

DEELNAMEKOSTEN EN TARIEVEN VAN DE EAS

Er zijn twee soorten tarieven:

1 LEERLINGEN IN OPLEIDING:  verblijf en volledige opleiding: 150 euro per nacht/dag van verblijf.  Inbegrepen: bed in gedeelde privé-kamer, alle maaltijden, verschillende therapiemomenten en/of opleidingsmomenten, ayahuasca-sessies en bijkomende groepsdynamica. Eens de beschikbare bedden zijn uitgedeeld, zullen een paar leerlingen de kans krijgen om toch deel te nemen mits logement in de gemeenschappelijke ruimte. De kamers worden toegewezen volgens orde van inschrijving.

2 LEERLINGEN IN OPLEIDING DIE ACTIEF DEELNEMEN BINNEN DE ORGANISATIE VAN INNER MASTERY (beslissing die afhankelijk is van de evaluatie van de verantwoordelijken). Verblijf en opleiding: 105 Euro per nacht/dag van verblijf. Inbegrepen: bed in gedeelde privé-kamer, alle maaltijden, verschillende therapiemomenten en/of opleidingsmomenten, ayahuasca-sessies en bijkomende groepsdynamica. Eens de beschikbare bedden zijn uitgedeeld, wullen een paar leerlingen de kans krijgen om toch deel te nemen mits logement in de gemeenschappelijke ruimte. De kamers worden toegewezen volgens orde van inschrijving

WEBSITE WAAR JE KAN RESERVEREN: https://www.albertojosevarela.com/en/lp/school-info/

Een korting van 10% wordt aangeboden aan deze deelnemers die via voorafbetaling 5 vormingscycli betalen.

  • Een karting van 20% wordt aangeboden aan die deelnemers die een heel jaar van 9 vormingscycli op voorhand betalen.

 

Laura Torrabadella 

Coordinatrice van het Team van de Europese Ayahuasca School

[email protected]  (Spaans, Engels)

Voor info over de schoolcycli die plaatsvinden in Eindhoven, Nederland kan je contact opnemen met Aisha, verantwoordelijke voor de school in Eindhoven: [email protected] (Frans, Engels). Als je info in het Nederlands verkiest, neem dan contact op met Lieve: [email protected]

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top