WELKE RELATIE IS ER TUSSEN COMMUNICATIE EN BEWUSTZIJNSVERRUIMING? Zoals de neuronale interactie aan de oorsprong lag van het bewustzijn, zo zal de menselijke interactie maken dat het individueel bewustzijn ontwaakt en zich wereldwijd verbreidt.

DE HELE MENSHEID ZOU EEN KOSMISCH BEWUSTZIJN KUNNEN ZIJN!

De intieme relatie die bestaat tussen het ontwaken van bewustzijn, de communicatie tussen mensen en de transformatie van de planetaire realiteit.

Ik plan een utopie, iets wat moeilijk te bereiken is maar met een reële mogelijkheid om dit te bereiken. Wat moeilijk is, is niet onmogelijk. Het onmogelijke is datgene wat een beetje langer duurt om het te bereiken. Het individuele en collectieve ontwaken samen met de transformatie van de mensheid, is één van de vele mogelijkheden die we hebben.  Sommigen van ons zijn dit aan het bereiken op verschillende manieren en ritmes; anderen niet.

Er zijn twee grote sprongen in het evolutief proces van bewustzijn binnen een mens; één is het slapende zijn en het ontwaken; het andere is tussen het ontwaken en de stap van het bereiken van de innerlijke transformatie. Beide sprongen hebben iets gemeen: EEN PROCES waarbij de communicatieve en de verbindende activiteit overvloedig aanwezig zijn. De communicatie geeft signalen, brengt relaties tot stand en verbindt; de cohesie maakt banden tussen personen met eenzelfde aantrekkingskracht en affiniteit en maakt ÉÉN. Het zijn twee fasen van eenzelfde fenomeen: verbinden is het begin en één-maken is het einde.

We leven in een wereld die nooit tevoren zo “in communicatie” stond maar tegelijkertijd zo weinig cohesie vertoont. De nieuwsberichten vliegen met een lichtsnelheid; wat in gelijk welke hoek van de wereld gebeurt komt in enkele seconden toe in de laatste hoek van de planeet. Nog nooit hadden we –  zoals nu – de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen maar meer communicatie garandeert nog niet meer cohesie. Wanneer er een band is van samenhorigheid dan is er een diepe verbinding en juist de gevoelsverbinding is één van de condities van de nieuwe spiritualiteit die er aan komt en die gebaseerd is op het ontwaken, op de communicatie, op de interactie en op de individuele transformatie, gesteund op respect en affectie.

Eerste Stap: De Communicatie

Ik ga het vanaf vandaag meer over de communicatie hebben want dat is het middel via het welke alles begint te gebeuren. De communicatie is de basis en de essentie van de interactie; het is de verbinding tussen het slapen en het ontwaken; tussen het ontwaken en de transformatie. De VERBINDING is de realisatie van de COMMUNICATIE.  Als ik me op dit moment verbonden voel met jou en jij met mij, dan is het omdat de communicatie ons dat toelaat. Als we naast de verbinding veel zaken gemeen hebben, dan creëren we cohesie en als er daarbij ook affect is, dan hebben we een band: dit laatste veronderstelt dat je jouw hart openstelt voor mij en ik voor jou.

De communicatie is het meest oppervlakkige maar het maakt al het andere mogelijk. Alle communicatie bevat de codes van de relatie die bestaat tussen de uitzender en de ontvanger. In elke relatie zitten de wortels van de conditionering of het programma dat ons controleert. Daarom is het van fundamenteel belang ons te verdiepen in dit thema, zodat ik me met gelijk welke externe zaak of persoon kan verbinden.

Ik ben nu aan het schrijven en mijn zoon Elian brengt me een glas sinaasappelsap. Ik kan het drinken of ik kan er ook van genieten maar daartoe dien ik in verbinding te staan met mijn zin om te genieten; daarbij kan ik me ook in verbinding stellen met de sinaasappel, de boom, de zaadjes en de natuur waarbij ik een affectieve en respectvolle band aanga met dit sinaasappelsap. Dat doe ik  en terwijl ik het doe, voel ik dat ik een medicijn drink, dat ik leven drink, dat ik de frisheid en de voedingsstoffen voor mijn lichaam aanvaard. Ik kan dat doen want ik ben in contact met mijn bewustzijn. In amper een paar seconden heb ik me verbonden met wat ik heb gedronken. De Tantra (boeddhistische filosofie) beweert dat het bewustzijn op die manier zich verruimt. Ik vermeld het enkel als een voorbeeld van hoe we de momenten kunnen transformeren wanneer we in CONTACT komen met andere levende wezens, want daarin bevinden zich de sleutels van de affectieve verbinding. Mijn zoon komt opnieuw naar  mij maar nu brengt hij mij een bord met mangostukken; hij zet zich bij mij en we eten samen. Hij begint te praten over de mango, over zijn eigenschappen, waar hij vandaan komt en welke mensen deze mango, die we aan het opeten zijn, cultiveren. Ik ben nu verbonden en verenigd met de mango, de smaak, de natuur en met Elián. Elke eenheid begint met een verbinding en elke verbinding begint met een communicatie. Als we aan de rand van de communicatie blijven dan kunnen we geen voordeel halen van uit wat het ons kan geven. Spijtig genoeg gebruiken we de communicatie om anekdotische gegevens uit te wisselen in plaats van essentiële informatie.

Communiceren is verspreiden, is een boodschap overmaken, is contact leggen tussen uitzender en ontvanger, is personen dichterbij brengen, is toelaten dat men mensen kent van over de hele wereld. De communicatie schept banden, verbindt, brengt en ontvangt informatie, en heeft ook de mogelijkheid om inter-connecties te creëren, de intelligentie te verbreden en zelfs te inspireren bij het ontwaken.

WE KUNNEN NIETS DOEN OM DE WERELD TE TRANSFORMEREN WANNEER DIEGENEN DIE ER IN LEVEN AAN HET SLAPEN ZIJN MAAR WE KUNNEN OOK NIETS DOEN MET DIEGENEN DIE SLAPEN WANNEER WE NIET COMMUNICEREN.  Het is waar dat de communicatie tussen mensen die slapende zijn, afleidt, het gebrek aan verbinding versterkt en nog meer in slaap doet vallen omdat ze zich verbinden vanuit dat deel dat voor altijd wil blijven slapen. Maar het is ook waar dat de communicatie, wanneer die dieper wordt, zo een krachtig instrument is dat die de condities kan scheppen om te ontwaken.

Diegenen die grote en diepgaande veranderingen in onszelf verlangen, in de wereld en in de maatschappij, zouden veel meer macht hebben als we in staat zouden zijn om ons via de communicatie te verenigen en als we banden konden creëren in de uitwisseling van ideeën, projecten, ontdekkingen, ervaringen en gevoelens. ZUIVERE COMMUNICATIE, ZONDER BELASTING, EERLIJK, ZONDER DE INTERFERENTIE VAN REACTIEVE EMOTIES, NEUTRAAL, ZONDER IDENTIFICATIES: BEWUSTE COMMUNICATIE. Dat zou een authentieke open deur zijn naar een vernieuwde “New Age” want wat we kennen als “New Age” is oud en vervallen. Ook al is het een sterke tendens naar de niet religieuze spiritualiteit en een gezonde manier van leven die zich over een groot deel van de wereld verspreid heeft en veel interesse heeft doen ontwaken bij miljoenen personen, is het niet voldoende in staat geweest om transformerende projecten voor de mensheid te consolideren. Het ontstond door een wederkerig akkoord van miljoenen personen die in opstand wilden komen tegen de cultuur en het systeem, ten voordele van de vrede en de liefde. Maar deze culturele tegenbeweging vertoonde veel puberale kenmerken en eindigde in de organisatie van groepen of gemeenschappen die geleid werden door de meest prominente individualiteiten met autoriteit (vaders)  die zoveel gelijkgestemde personen veranderden in “leerlingen”, “leden” of “volgelingen” (kinderen). Het is zeker zo dat ze een tendens creëerden, een stijl en een openheid maar ze hebben hoogstens een paar geïsoleerde groepen gecreëerd die de personen verwijderden van de maatschappij. Tot nu toe heeft men geen voorstel kunnen creëren dat verder gaat dan de partiële of sectaire interesses en die voldoende macht heeft om het individu en de maatschappij te penetreren. Ik praat niet over het creëren van een politieke partij, een religie of een vermogensholding maar wel over een soort benadering die verenigt en die begeleid wordt door een bepaalde communicatie die integreert.

De nieuwe spiritualiteit zal in zichzelf een systeem van communicatie zijn vanuit de essentie van de mensheid, die de mensen verenigt en bij elkaar brengt, niet om in geïsoleerde gemeenschappen te leven maar om vanuit een lumineuze en harmonieuze individualiteit op te gaan in de maatschappij. We hebben deze plaats van interne zuiverheid en onschuld nog niet veroverd.

We zijn er nog niet van bewust hoe belangrijk het is vanuit een BEWUSTE COMMUNICATIE bij de ander te komen.  “Contacteren” is de sleutel van alles wat we kunnen opbouwen in de toekomst. De inter-connecties met personen zijn de funderingen waarop de transformerende beweging van de mensheid steunen. MAAR DAARVOOR IS HET NODIG DAT WE EEN WERK VAN DIEPGAANDE ZUIVERING DOEN IN DE COMMUNICATIE DIE VERVUILD, BEZWAARD EN BESMET IS DOOR NIET OPGELOSTE PERSOONLIJKE TRAUMA’S. De communicatie met zichzelf, naar binnen, is wat de communicatie naar buiten bepaalt.

In de families, bedrijven of organisatie bestaat er een interne communicatie en een andere externe. Ze zijn heel verschillend maar beiden worden bepaald door de communicatie die de leden van deze groepen met zichzelf hebben. Het punt vanwaar we met de anderen communiceren is hetzelfde als vanwaar we met onszelf communiceren.

Er komt een eenmaking dichterbij die met ons zal communiceren en ons zal contacteren vanuit een transcendente plaats waarover we allemaal beschikken maar die een interne transformatie zal vereisen in elk van hen die datgene wat niet meer functioneert in de wereld,  wil veranderen. Als we deze interne verandering niet doen dan blijven we communiceren zoals altijd, vanuit de periferie, alsof we geprogrammeerde geesten waren, robots, reactionaire intelligentsia of ego’s die zich verdedigen, aanvallen en vechten.

We zijn experten in het klagen dat alles slecht is, dat niets dient of ons doet lijden en onze grootste specialiteit is om weerstand te bieden aan de verandering. Vandaar dat we niet in staat zijn om voldoende bewustzijn te hebben om ons te realiseren dat we onmiddellijk moeten handelen en vooral prioriteit moeten geven aan onze eigen kern, om van bij de wortel de conflicten die we meesleuren, te genezen.  Als we de basis niet genezen van waaruit we communiceren zullen we er nooit toe komen ons te verenigen.

Ook al blijft men allerlei soorten instrumenten of magnifieke methodes creëren, er nog steeds geen ontwaakt bewustzijn op wereldvlak en zonder dat kunnen we weinig vooruit komen in een nieuwe spiritualiteit die klaar is om verder te gaan dan gelijk welke religie of geloof en die opborrelt uit een gevoel van eenheid. Het is een groot moment om te ontwaken en om dit gevoel van transcendentie te delen dat wordt geactiveerd bij ons allen die het aandurven een therapeutische weg te bewandelen, een weg van heling en zelfkennis die gericht is op het oplossen van de kloven die voortgebracht werden door trauma’s. Eerst dienen we ons van binnenin te verenigen en tot eenheid te komen.

Binnen de wetenschappelijk-therapeutische en/of spirituele gemeenschap blijft men oplossingen van buiten voorstellen. Een voorbeeld daarvan is dat men de consumptie van psychodelische substanties voorstelt als weg naar heling. Alsof men door het nemen van één of ander entheogeen (natuurlijk medicijn dat de eigenschap heeft om het bewustzijn te verruimen) we de garantie zouden hebben iets te veranderen. Alsof we door bepaalde technieken te oefenen ons leven zouden kunnen oplossen. Elk instrument of elke substantie is een “short cut”, een valse deur waarlangs men toegang kan krijgen tot reële ervaringen. Maar deze ervaringen integreren zich niet in het dagelijks leven omdat men blijft vertrouwen in het feit dat het “deze technieken of substanties” zijn die mijn leven zullen oplossen. We richten de mens nog steeds niet op zijn binnenste en daardoor kunnen we weinig bekomen als we er niet in slagen om een verschillende benadering te creëren die de capaciteit heeft om een oneindigheid van middelen te integreren.

Er verschijnen dus twee fundamentele kwesties: één is de creatie van nieuwe perspectieven of benaderingen die naar de kern van het probleem gaan i.p.v. naar de periferie; de andere kwestie is dat de communicatie de uitbreiding en consolidering van deze perspectieven begeleidt.

We beginnen langs buiten: de externe communicatie

Het is evident dat wanneer iemand een ontdekking in zijn handen heeft of iets nieuws creëert en ook al publiceert hij dit in wetenschappelijke tijdschriften of schrijft zij er een boek over of publiceert het in webpagina’s of sociale netwerken, niets garandeert dat dit alle personen bereikt die het bestaan daarvan willen kennen.  Het mechanisme van de effectieve communicatie is zeer complex en zelfs duur in economische termen.

Wat men in marketing “de markt” noemt is een geheel van personen die dezelfde affiniteit of nood delen en daardoor toegankelijk zijn hun aandacht te geven aan datgene dat bij hen eenzelfde interesse opwekt. Maar al deze personen hebben een bepaald profiel die men goed moet kennen vooraleer hen te contacteren om hen een bericht te sturen. Het is belangrijk om zijn/haar psychologie, de voorkeuren, de manier om zich te verbinden, de taal die ze begrijpen en de code die ze begrijpen te kennen zodat wanneer ze in contact komen met de inhoud die men aanbiedt, ze ZICH VERBINDEN.

In de wereld van het therapeutische, spirituele of van het ontwaken van het bewustzijn zijn we enorm achter op het vlak van de communicatie: de meesters, goeroes of ontwaakte personen hebben zich op wereldvlak niet kunnen positioneren. Anders gezegd: ze hebben zich niet kunnen aanbieden of verkopen. Enkel wanneer internet verscheen, wat een gratis communicatiemiddel is, zijn ze inhouden beginnen te publiceren. Ook al zit het virtuele netwerk vol met voorstellen van therapeutisch-spirituele aard, er zijn er niet veel die van de mogelijkheden gebruikt hebben gemaakt die de communicatiemiddelen ons aanbieden om bij miljoenen mensen te komen die dat wat al bestaat maar wat ze niet kennen nodig hebben en zoeken.

Het is mogelijk dat je al weet wat het betekent om “gepositioneerd” te zijn in de web. Wanneer je iets zoekt in gelijk welke zoekmotor zoals Google, Yahoo of anderen, verschijnen er miljoenen pagina’s maar de reden dat sommigen eerder verschijnen dan anderen is omdat ze veel bezoekers krijgen of omdat ze een goede marketing hebben gedaan zodat ze een bevoorrechte  positie zouden hebben. Het is wel duidelijk dat een deel van deze resultaten afhangt van grote monetaire investeringen in publiciteitscampagnes. En dat is één van de belangrijkste zaken waarom wij, die bepaalde benaderingen die werken in onze handen hebben, dienen na te denken. Is het bevorderlijk om publiciteit de maken rond een aanbod op vlak van genezing of het ontwaken van het bewustzijn? Is het verspreiden van diepgaande benaderingen via oppervlakkige middelen, te verenigen?

De marketing, de communicatie

Marketing is niet enkel publiciteit, promotie of verkoopstrategieën, het is veel meer dan dat. Het is een gevecht dat zich afspeelt in het hoofd van veel personen die gelijk wat voor soort zaken consumeren. Wanneer de persoon een beslissing neemt, activeren zich bij die persoon de mogelijkheden die hij/zij kent om uit te kiezen en het is op dat moment dat zich een interne strijd afspeelt. De vrije keuze om te kiezen is niet vrij omdat enkel de opties verschijnen die we kennen en niet diegene die we niet kennen en die de grote meerderheid uitmaken.

Alles wat te maken heeft met het ontwaken van het bewustzijn, alternatieve therapieën, spiritualiteit en de instrumenten van heling interesseert een groot aantal personen die daarnaar op zoek zijn, die wat men aanbiedt willen consumeren als ze dit positief achten voor hun leven.  De marketing werkt met de positionering en maakt dat iets een belangrijke plaats inneemt in de gedachten van veel personen. Om dit essentieel objectief te bereiken, dient men te communiceren, te kennen geven, direct  het grootste deel van de mensen bereiken die het willen, nodig hebben en het aan het zoeken zijn. 90% of meer van de personen die ons kennen beweren: “Ik was aan het surfen op de web of in mijn Facebook profiel toen er opeens een aankondiging verscheen over een RETRAITE VAN INNERLIJKE EVOLUTIE. Ik keek meteen verder om te zien wat ze aanboden en ik ontdekte waarnaar ik op zoek was”. Dat is geen magie maar dat is MARKETING. Daarna komen de personen en ze stellen vast dat de aanpak die we hebben ook functioneert en het is dan dat het authentieke succes van ons aanbod zich consolideert. Communiceren is niet alles want het is vitaal dat de kwaliteit van de communicatie congruent is met wat we aanbieden.

De essentiële natuur van ons voorstel is gesteund op de COMMUNICATIE. Een voorbeeld: we hebben bijna een miljoen fans of volgelingen en meer dan 100 pagina’s in sociale netwerken die ons leerden kennen gedurende de laatste drie jaar. We hebben de aandacht getrokken van ongeveer 9 miljoen lezers in onze blog op iets meer dan twee jaar tijd en het internetverkeer dat we genereren is van vele miljoenen personen die zich met ons verbinden.

Op Facebook hebben we een segment  gecreëerd van “AYAHUASCA COMMUNITY” dat  drie jaren geleden nog niet bestond en dit omdat we miljoenen bezoeken per maand hebben op onze pagina’s, wat een verkeer, een interesse en een bepaald publiek creëert. Dat publiek wordt gedetecteerd door de interesse die ze tonen, het wordt geïdentificeerd en gecatalogeerd. Het is een magnifiek instrument om de markt te kunnen etiketteren en segmenteren om op die manier campagnes te kunnen voeren die gericht zijn naar een specifiek publiek, zonder daarmee ook het publiek te moeten vervelen dat niet geïnteresseerd is in ons aanbod. Een internationale gemeenschap hebben die zich verwant voelt aan iets, is de mogelijkheid hebben om op gelijk welk moment iets te kunnen communiceren dat hen kan interesseren. Deze blog biedt gratis inhoudelijke artikels aan en auto-financiert zich met de publiciteit die we maken rond de activiteiten. In deze blog werken meer dan 10 professionelen op het vlak van marketing, communicatie en publiciteit maar wat we aanbieden is gratis.

De communicatie heeft ons toegelaten om een wereldwijde beweging te creëren. Dat wil zeggen dat als we beslissen om, bijvoorbeeld, naar Indië, Chili, Italië, Mexico of waar dan ook te gaan, kunnen we op een paar dagen tijd een evenement dat we organiseren vullen omdat we de activiteit te kennen geven aan al die mensen. Zij weten zeer goed dat we  evenementen organiseren om kwalitatieve informatie te verspreiden aan personen die geïnteresseerd zijn om persoonlijk contact te nemen met experten in verschillende thema’s zoals: ayahuasca, systeemtherapie, Bufo Alvarius, psychotherapeutische integratie, no-therapie, enz. Maar om een communicatie-campagne uit te voeren moet men heel precies te werk gaan en rekening houden met veel details. Alles men in iets faalt, dan functioneert al de rest niet. Het zijn professionele processen waaraan men veel tijd en liefdevolle aandacht dient te besteden. We hebben vastgesteld dat wanneer men dit werk niet doet met passie en overgave, het dan ook niet functioneert. Het is niet mechanisch, noch automatisch maar het word geleid door het bewustzijn en de gevoeligheid van zij die daarin werken.

De personen die in de externe communicatie werken van dergelijke voorstellen die gericht zijn op het innerlijke van de mensen, dienen transparant, zuiver en eenvoudig te zijn, niemand te overtuigen maar wel te informeren want een groot deel van het proces van “empowerment” dat we voorstellen, vraagt dat de personen hun eigen beslissingen nemen volgens hun eigen voorkeuren.

Alle leden van Inner Mastery en Ayahuasca International die door de fase zijn gegaan van externe communicatie met anderen, zijn diegenen die het verst gekomen zijn binnen de organisatie omdat verspreiden, vertellen, overbrengen, tonen en delen de ziel is van dit veranderingsproces. Onze ORGANISATIE is een BEWEGING geworden dankzij de COMMUNICATIE, dankzij het ONTWAKEN VAN VELE PERSONEN EN HET FEIT DAT VELEN ONDER HEN EEN PROCES VAN TRANSFORMATIE GESTART ZIJN.

We bevinden ons in een universum in expansie en we moeten begrijpen dat de expansie ons op een natuurlijke wijze verwijdert, terwijl de communicatie ons dichterbij brengt. De expansie doet ons reizen naar het oneindige en in deze reis creëert het afstand tussen de verschillende sterrenstelsels. De communicatie doet ons verbonden blijven met de oorsprong waar we vandaan komen en waar we steeds verder vanaf staan. En tussen ons allemaal, ook al zijn we aan het reizen naar geen enkele specifieke plek en al is er steeds meer afstand tussen ons, herkennen we onszelf toch als een deel van de eenheid.

De biologische evolutie  leidt het proces van constante aanpassing aan de omgeving terwijl de innerlijke evolutie het proces van interne verbinding leidt en van daaruit met het alles.

De verbinding en de kunst van de ontmoeting

Dit punt zal ik ontwikkelen tijdens de komende weken.

 

Alberto José Varela

[email protected]

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top