RETRAITES VAN INNERLIJKE EVOLUTIE VAN 2 TOT 11 DAGEN; EEN TENDENS WAARVOOR DUIZENDEN PERSONEN KIEZEN. De ervaring die een oud model van leven – dat geen voldoening meer geeft en niet meer dient – verandert.

TRANSFORMERENDE ONTMOETINGEN VAN PERSONEN DIE GEDECIDEERD ZIJN OM VAN BINNENUIT TE VERANDEREN.

“Een retraite is geen afzondering maar wel een dichter bij zichzelf komen”

Het woord RETRAITE wordt geassocieerd met afstand nemen; met stoppen te werken; met uit de routine treden; met een paar reflexieve vakanties … Maar zijn betekenis is veel diepzinniger en we zouden het beter kunnen begrijpen als we er ons bewust van zouden worden dat wat we in werkelijkheid nodig hebben, is om een pauze te nemen om toegang te krijgen tot iets nieuws. Een “tussen haakjes zetten”, die verder dan de ervaring van de dagen dat de retraite duurt, dit incorporeert en uitbreidt naar het dagelijks leven; een tijd om ophelderende openbaringen omtrent wie we zijn in te ademen en die daarna in ons leven te kunnen toepassen.

We leven in een context die ons dagelijks conditioneert om op een bepaalde manier te zijn. Wanneer we ons verwijderen van deze dagelijkse context en we binnenstappen in een andere omgeving waar er andere mensen zoals wij zijn die er zelf voor gekozen hebben om zichzelf te zijn – ook al is dat maar voor enkele dagen – gebeurt er op kleine schaal een sociaal fenomeen. De individuen die deel uitmaken van dit kleine experiment, worden zich bewust dat het mogelijk is om veel momenten van eerlijkheid en authenticiteit te delen met andere personen. Deze ervaring creëert een gezonde indruk bij de deelnemers die zich bewust worden dat het mogelijk is te stoppen zich te laten aanpassen, modificeren; dat ze eerlijk kunnen zijn met zilfzelf en met de anderen. Ze worden er zich van bewust dat het leven een feest kan worden wanneer het niet meer nodig is te liegen, te behagen, te voldoen aan of op een bepaalde wijze te moeten zijn.

Deze retraites, die tussen de 2 en 11 dagen kunnen duren, zijn een therapeutisch “samenleven” die een transcendente ervaring vertegenwoordigen voor diegenen die zich willen openstellen voor wat er gebeurt en wat er met hen gebeurt. We hebben vastgesteld dat – onafhankelijk van de natuurlijke relaties die zich ontwikkelen vanaf de eerste dag – er zich vanaf de derde dag een spontane en magische gebeurtenis voordoet: we hebben het over de diepe banden die tussen de deelnemers en met de facilitators van de retraites ontstaan. We hebben ontdekt dat het belang van deze mysterieuze “band” het feit is dat functioneert als een bepalende versneller in de processen van de personen, daar het hen naar niveaus van verdieping brengt die men zich nooit had kunnen voorstellen. En het is juist deze vaststelling die ons inspireerde in het creëren van een alternatief voorstel van retraites tot 11 dagen voor deze personen die meer tijd nodig hebben of meer tijd wensen voor de ontwikkeling van hun innerlijk groeiwerk. De factor van permanentie en aanwezigheid in een dergelijke nieuwe en andere context is wat de personen ongetwijfeld toelaat om een geleidelijk  evolutie-werk te doen dat in stijgende lijn gaat.

De ervaring die men beleeft tijdens de retraites wordt een absoluut spontane, frisse en verrassende therapeutische “ont-moeting”. Het gemeenschappelijke doel van de heling die de personen hebben die deze ruimtes delen, genereert een authenticiteit in de menselijke expressie die maakt dat het gedrag spontaan en zonder oordeel wordt. Er gebeurt een soort ontlading van het Innerlijke Zijn dat zich – door de beleving in groep – visualiseert als een soort “Reality TV” of  “Big Brother” maar dan zonder camera’s die aan het filmen zijn. Er gebeurt bij alle deelnemers iets dat zo belangrijk is – onafhankelijk van de activiteiten die ze al dan niet deden of de substanties die al dan niet namen –  dat ze, bij het terugkeren naar hun dagelijkse bezigheden, moeilijk dezelfde kunnen blijven. De innerlijke transformatie die ze ervaren tijdens deze retraites weerspiegelt zich in imminente veranderingen in hun leven.

Meer dan 10 jaar geleden, beslisten we reeds om retraites te organiseren in de jungle omdat we er ons bewust van werden dat de kennis van de sjamanistische planten in hun oorspronkelijk habitat, het begrijpen van het proces van innerlijke evolutie versterkte. We begonnen oorspronkelijk met reizen van 5, 6, 8 dagen maar we zagen dat dit niet voldoende tijd was. De volgende reizen probeerden we twee weken; in dit geval was het teveel.  Na verschillende variabelen te hebben afgewogen, besloten we uiteindelijk dat 11 dagen de perfecte tijdspanne was voor de perfecte ervaring die we wensten aan te bieden (de adequate hoeveelheid voor wat we zochten). En op die manier werd het formaat van een retraite van 11 dagen in de jungle geboren. Ondertussen passen we dit toe over heel Europa. We hebben zelfs een retraite die– met een verrassend effect – in verschillende landen wordt gehouden tussen ongeveer 23 december en 12 januari,  in de Kerstvakantie-periode. Veel mensen willen eens iets anders en geven zich de luxe om deze betekenisvolle dagen door te brengen met andere mensen, die ze helemaal niet kennen maar die zich in dezelfde frequentie bewegen. Ook in de andere vakantieperiodes organiseren we retraites van 11 dagen.

De retraite is opgevat als een levend organisme waar elkeen een essentieel onderdeel is van een geheel. Dat geheel genereert zich doorheen het samenleven van een groep mensen in dezelfde ruimte waar men momenten deelt binnen de ceremonies, het eten, de activiteiten, de psychotherapeutische integratie-sessies. In de loop van de dag zijn er verschillende workshops: yoga en meditatie; systeem therapie; video forum; informele gesprekken; wandelingen in de natuur. Er worden ook sessies aangeboden van Bufo Alvarius of Kambó, natuurlijke substanties die voortkomen uit het vergif van kikkers en padden uit de jungle en de woestijn, die transformeren in helende energieën eens ze in contact komen met het menselijk lichaam. Ze verbreden het bewustzijn en ze versterken het organisme op een verrassende manier. Andere dynamica zijn de sensoriële gevoeligheid waarin we kunnen dansen, lachen, zingen of een instrument bespelen. Maar er is ook tijd en ruimte voor tranen wanneer men de onschuldige essentie van het zijn aanspreekt in de psychotherapeutische integratiesessies. Dat is het moment om naar onze wonden te kijken, met het oog op hun genezing. Al deze momenten gedurende de dag helpen om ons open te stellen, om te delen en om ons voor te bereiden op de nachtelijke ceremonie. Het is dan dat men de optie geeft aan de personen die dat willen om ayahuasca te nemen en zo een proces te realiseren van fysieke zuivering, opheffen van emotionele blokkades en het maken van een spirituele verbinding.

In deze retraites ontstaan er eerlijke vriendschappen; diepe ontmoetingen; komen antwoorden tevoorschijn en belangrijke ontdekkingen van hoe we ons verhouden tot de anderen en de wereld. Helingsprocessen komen op gang, het opheffen van emotionele blokkades die onze evolutie in de weg zaten en er vinden ook authentieke wedergeboortes plaats. Veel personen komen met de intentie om een eindpunt te zetten achter de onverdraaglijke levenspatronen die hen doen lijden en om de vitale ideeën mee te nemen die hen toelaten om een nieuw en deugddoend model te creëren vanuit hun eigen intern meesterschap. We zijn er ons van bewust dat na elke retraite iedere persoon zijn leven zal voortzetten. Daarom is het belangrijk dat wat hij/zij van de ervaring meedraagt actieve waarden zijn en een geïntegreerd proces dat hem als leidraad dient voor de komende beslissingen die hij/zij dient te nemen.

Wij leggen ons toe op het creëren van de condities omdat elk van deze fenomenen en nog vele andere daarbij, zouden plaatsvinden tijdens een retraite.

Alberto José Varela.

[email protected]

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top