THERAPEUTISCH-SPIRITUELE “RE-INGENEERING” (2e deel). Weg van de illusie dat ik anderen help en me centrerend in mezelf, laat ik het spel achter mij tussen rollen die geloven dat ze superieur of inferieur zijn.

HET SPEL VAN MEER OF MINDER TE ZIJN DAN ANDEREN

Het spel van de wederzijdse genezing schippert tussen het minderwaardigheids- en het superioriteitscomplex.

Elke mens configureert op één of andere manier zijn eigen lage zelfvertrouwen maar nu gaan we dieper in op hoe diegenen die zich toewijden aan het helpen van anderen, dat configureren.

De meerderheid van hen die het spel spelen van sjamaan , genezer, therapeut, guru of meester …te zijn, kunnen gesitueerd worden in een helingsproces van zichzelf via het werk dat ze met anderen realiseren. Men moet herkennen dat het een helend spel is voor beide partijen. Het is immers een spel waarin twee types personen deelnemen die de ogenschijnlijke dualiteit nog niet hebben kunnen overstijgen tussen een mens die gelukkig is en de andere die het niet is. Ze hebben nog niet gezien dat er geen enkel essentieel verschil is tussen een mens die duizenden boeken heeft gelezen en de andere die niet eens kan lezen. Ze hebben nog niet begrepen dat niets de mens die iets doet voor een ander, scheidt van de mens die enkel bezig is met zichzelf. Ze zijn er zich nog niet van bewust dat diegene die zich slecht voelt en diegene die zich goed voelt, twee delen zijn van hetzelfde fenomeen. Ze zien de lafaard die blokkeert en de moedige die het aandurft nog niet als twee delen van dezelfde realiteit. Uiteindelijk wijden de spelers die deelnemen aan hetzelfde spel zich aan hetzelfde: zich ontpoppen om te ZIJN. In dit spel manifesteert zich de interne realiteit van beide groepen, zowel van diegenen die zich superieur achten als van zij die zich inferieur achten, zowel van diegenen die denken er slecht aan toe te zijn als van diegenen die denken dat ze het goed stellen. Ergens in hen zit nog de energie bewaard die reeds dateert van vele jaren geleden waarbij we geleerd hebben om te liegen, om een ander te zijn, om ons niet te tonen, om te bedriegen en onszelf te bedriegen. Dat is de reden waarom we allemaal nog een wortel bewaren van de discipel, de leerling, de patiënt, de zieke of de zoeker. En zolang deze kiem niet verdwijnt, kunnen we de realiteit die ik uitleg, niet overstijgen, nl. de noodzaak om anderen te helpen.

Waarom hecht ik zoveel belang aan het overstijgen van de noodzaak om andere te helpen? Omdat ik ontdekt heb dat deze noodzaak neurotisch is en logischerwijze de ander besmet, infecteert met het virus en zo het proces van zijn innerlijke evolutie vertraagt.

Ik ben me bewust van de repercussies die deze uiteenzetting kan hebben, zowel op personen die hulp zoeken als op diegenen die hulp aanbieden. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om te stellen dat ik geen enkele soort hulp aanbied, aan niemand. Het enige wat ik voorstel is een nieuw model van benadering aan de ander, om hem te steunen in en te inspireren in het proces van verantwoordelijk te worden voor zichzelf.

Veel personen die in contact zijn gekomen met mij, zijn ermee gestopt anderen te verzorgen of te behandelen omdat ze zich bewust werden van het spel dat ze aan het spelen waren. Eén van deze psychotherapeuten die stopte met patiënten of cliënten te zien, is een Mexicaanse psychotherapeute gespecialiseerd in seksuologie. Ze stopte niet enkel met haar beroep maar ze besloot ook naar Madrid te komen om zich te vormen in de school die ik gesticht heb. Zoals ze me zei: ze werd zich bewust van het spel dat ze speelde met de cliënten. En nu wil ze die noodzaak om anderen te helpen, overstijgen om zich aan zichzelf te wijden om zo verder te gaan dan dit spel en zich te kunnen toewijden aan het inspireren van anderen in de daad van zelf-heling.

Het is juist op dit punt dat we kunnen werken met de therapeutisch-spirituele re-engeneering omdat we het model waarin we onze activiteit ontwikkelden opnieuw kunnen ontwerpen, of het model waarin we hulp vroegen of hulpverlening kregen.

We beginnen met dit artikel om komaf te maken met de fantasie dat we iemand kunnen worden in het leven. Vanuit dit concept is één van de stellingnames die ik ga ontwikkelen gewoonweg te zijn wie we zijn, ongeacht aan wie dat pijn doet, ongeacht wie zich daaraan stoort. Daarom dat ik nooit zal voorstellen aan een leerling of aan een lezer dat hij een model projecteert om te volgen want elk ideaal doet niets anders dan ons af te leiden van de volgende stap om te zetten, ofwel ons onder druk zetten om dat te bereiken.

DIEGENEN DIE OGENSCHIJNLIJK ZICH OVERSTIJGEN EN SPRINGEN:

Er bestaat een zeer specifieke groep van hen die, ook al hebben ze de moeilijke sprong van inferioriteit naar superioriteit – via het bereiken van een doelstelling die moeilijk te bereiken is – nog niet gemaakt, zich toch onbewust in de leegte van het durven storten, waarbij ze zichzelf het “JA, IK KAN” opleggen en daarbij ook “ik heb de anderen niet nodig om het zelf te doen”. Het zijn diegenen die zich klaar voelen maar het nog niet zijn. Het is duidelijk dat men hen niet kan stoppen maar we kunnen ze hier een beetje analyseren. Misschien behoor je tot die groep.

We hebben het over mensen die zonder fundamentele en basis-aspecten van hun psycho-emotionele gezondheid te hebben opgelost – ook al hebben ze dit geveinsd of zijn ze dit vergeten – ofwel hun eigen ontwikkelingsproces achterwege laten om verder te gaan met hun leven en geloven dat ze hun problemen reeds opgelost hebben, ofwel zich lanceren om anderen te helpen in hun problemen of twijfels. In beide gevallen gaat het om een “OVERHAASTE” en/of “GEPLANDE” daad.

De vereniging van deze twee woorden is wat deze onvolwassen daad van versnelling definieert:  “OVERHAASTEN” is iets willen forceren vooraleer dat op een natuurlijke manier gebeurt. “PLANNEN” is willen dat iets gebeurt. Wanneer men het moment kan voorspellen dat iets gebeurt is het omdat men het proces met één of andere manipulatie versnelt.

Daartegenover is “VOLWASSEN WORDEN” of “IETS LATEN RIJPEN” een natuurlijk proces dat geen enkel soort van forcering vereist. De vrucht valt van de boom nadat het proces van absorptie gebeurd is van alles wat de boom te geven had. Het is iets dat valt “onder zijn eigen gewicht”, op een plotse en niet te berekenen manier. Wanneer het valt, is niet te voorspellen maar het is duidelijk dat een proces voltooid is.

Aangezien we aan de ene of de andere kant staan in dit genezingsspel tussen het complex van inferioriteit of superioriteit, kunnen we “au fond” gemeenschappelijke zaken ontdekken die ons verenigen en ons tegelijkertijd ook scheiden.  Observeer deze affirmaties: je bent niet compleet, je bent niet perfect, je kan het niet aan, je bent niet voorbereid, je bent niet genoeg… Dat is de kookpot voor vergelijkingen, jaloezie en afgunst; van haat en wrok en daarom moet je iets doen om dat op te lossen ofwel iets doen om andere te helpen dit op te lossen.

Ik beschouw dit artikel als een bijdrage tot een reflectie omtrent de ontmoeting tussen personen die zich goed voelen en personen die zich slecht voelen; van personen die in hun licht staan en anderen die in hun scchaduw staan, om aan allen te zeggen: zou het niet zo zijn dat we allemaal tot dezelfde groep BEHOEFTIGE mensen behoren? Het verschil is dat GENEZER ZIJN of THERAPEUT ZIJN of  GIDS ZIJN je kan veranderen in een  BEDROG.

Het spel van de genezing tussen het complex van inferioriteit en superioriteit is deel van het evolutie-proces.  Wanneer we de zin ervan hebben begrepen en het ons gegeven heeft wat we NODIG HADDEN, kunnen we stoppen het te spelen om een meer verheven fase aan te vangen.

Wat gebeurt er als we stoppen met het spelen van dit genezingsspel? De structuur waarin het gecreëerd werd verguist en daarmee valt ook een groot deel van de illusie weg.

De boodschap die je nu kan meedelen is niet “ik ga je helpen” want je stopt met te geloven dat er beteren en slechteren zijn, maar wel “ik ga mezelf helpen”.

Je houdt ermee op de andere te zien als een patiënt, als een cliënt. Je stopt jezelf te zien als een therapeut of meester. Het woord “hulp” past niet meer binnen deze manier van beschouwen. Helpen is vernederen en de ander niet liefhebben. En daarom zal je ook de verantwoordelijkheid niet opnemen om de problemen van anderen te ondersteunen of op te lossen. Daarom zal je ook geen hulp vragen maar wel een oriëntatie om  daarna zelf je verantwoordelijkheid op te nemen. We staan voor een nieuw soort helende ontmoeting tussen beiden maar dat is omdat je schaduw van het inferioriteits- en superioriteitscomplex achterwege hebt gelaten. En wanneer dat gebeurt, krijg je toegang tot een zeer verheven frequentie van helende uitwisseling.

Voorheen dacht je dat de ander aan jouw behoeften moest voldoen. Je ging ervan uit dat de therapeut jou zou ondersteunen of jouw problemen zou oplossen. Voorheen dacht je dat jij de behoeften van anderen kon vervullen. Je werkt om de problemen van anderen te ondersteunen en op te lossen. En beiden deden een fantasische zaak.  Eén deel deed het werk van te ondersteunen en op te lossen en de ander betaalde voor dit werk.

In de ontwikkeling van deze nieuwe modellen van aandacht en interactie tussen mensen die bepaalde hulpbehoeften hebben, gaan we situaties creëren waarin we ons bewust worden van verschillende fundamentele zaken zodat de verandering van het model mogelijk wordt:

  • Dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf.
  • Dat we bewuste of onbewuste scheppers zijn van ons eigen leven.
  • Dat de oplossingen en antwoorden in elk van ons zitten.
  • Dat de situatie die we beleven veel erger is dan we dachten.
  • Dat er personen en technieken zijn die ons kunnen ondersteunen en versterken .
  • Dat de diepgaande oplossingen die de zaken bij de wortel aanpakken, resultaten brengen die veel beter zijn dan we ooit geloofden.
  • Dat we ons veel beter kunnen voelen dan we ons ooit ingebeeld hadden.
  • Dat we in een spel zitten of in een proeflaboratorium en dat we dingen niet zo serieus moeten nemen.
  • Dat alles reeds gepland en bepaald was om ons uit te dagen ons te bevrijden (en uit dit gedoe te ontsnappen).

 

Als we de authenticiteit van elk van deze punten begrijpen en voelen, staan we aan de deur van een grote transformatie. En dit geval is het mogelijk dat je inspiratie, oriëntatie of ondersteuning nodig hebt. Als je deze punten nog niet begrijpt, is het zeker dat je één of andere therapie of gids nodig hebt die je begeleid tot aan het begrijpen.

Het is duidelijk dat, om je goed te kunnen begeleiden in dit proces, de persoon zelf elkeen van deze punten dient begrepen te hebben. En dit voorstel is slechts één van de nieuwe zich ontwikkelende modellen voor het werk van persoonlijke ontwikkeling of beter gezegd van innerlijke evolutie.

We staan voor een moment van grote creativiteit wat betreft het opkomen van nieuwe en spontane oplossingen voor de mensheid.

Het is zeer waarschijnlijk dat, als je dit artikel gelezen hebt, je je bevindt tussen de mensen die klaar zijn om de sprong te wagen.

 

Alberto José Varela

[email protected]

 

EERSTE DEEL:

https://www.albertojosevarela.com/ne/therapeutisch-spirituele-re-ingeneering-1e-deel/

 

DERDE DEEL:

THERAPEUTISCH SPIRITUELE REINGENEERING (3e deel). Wie kan “iemand” worden die in staat is om te werken in de evolutie van andere personen? Welk verschil is er tussen wie geeft en wie ontvangt?

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top