THERAPEUTISCH SPIRITUELE REINGENEERING (3e deel). Wie kan “iemand” worden die in staat is om te werken in de evolutie van andere personen? Welk verschil is er tussen wie geeft en wie ontvangt?

“DE BLIK VAN DE PERSONEN ZIJN MIJN MEDICIJN”

Onthullende verduidelijkingen van de stichter van Ayahuasca International over de personen die in de organisatie werken.

Veel personen stellen ons vragen m.b.t. de opleiding van onze facilitators; of we therapeuten, sjamanen of  professionele gezondheidswerkers zijn. Dat is een opwindend thema dat in grote mate één van de geheimen verklaart waarom er organisaties zijn die groeien ondanks alle tegenkantingen. Het heeft te maken met de capaciteit om affectieve banden te smeden met de personen die in eenzelfde project werken, en met de prangende noodzaak om de hoop in het leven te recupereren en anderen te vertrouwen.

We zijn een team van meer dan 50 personen uit meer dan 10 landen (en we zijn nog maar net gestart), waarvan een 30-tal internationale facilitators die een continue vorming genieten in de Europese Ayahuasca School. Het is een niet erkende vorming dat een zeer uitgebreid en gevarieerd programma ontwikkelt over thema’s die op een theoretische manier worden benaderd met een grote diepgang. Bovendien wordt dit vergezeld door voortdurende praktijkoefeningen, die gesuperviseerd worden door professionelen uit de gezondheidssector, sjamanen en andere facilitators met vele jaren ervaring.

Zelfs al zijn we geen sjamanen, het zijn sjamanen die ons het begrijpen van de meester- krachtplanten hebben aangeleerd en ons ondersteunen in dit werk. Zij zijn het die ons in vertrouwen de ayahuasca geven want ze weten hoe we die gebruiken. De facilitators reizen minstens twee maal per jaar naar de jungle om in contact te staan met de sjamanen en de natuur en om hun individuele processen voor te zetten die de basis zijn van ons werk met anderen. Sommige facilitators hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van deze reizen naar de jungle voor mensen van over de hele wereld.

Ik beschouw het niet enkel als vitaal om de ayahuasca te kennen en de manier om die te gebruiken, maar bovendien om een brede kennis en ervaring te hebben van de diverse problematieken die de deelnemers meebrengen, om het juiste en adequate woord aan te brengen dat het proces kan oriënteren van elke persoon die ayahuasca neemt. Facilitator zijn, is weten hoe je de processen van elke deelnemer aan onze retraites kan “ondersteunen en begeleiden”. Het is niet gidsen, noch helpen want we werken met het persoonlijke “empowerment” zodat elke persoon begrijpt dat hij/zij verantwoordelijkheid dient op te nemen voor zijn eigen proces.  Daarbij “werken we samen” zodat elke persoon die naar ons komt, zich zeker en veilig voelt, verzorgd en beschermd. Maar het innerlijke werk doet iedereen met zichzelf. Wanneer een persoon weggaat met het gevoel dat hij iets bereikt heeft dankzij anderen, wordt hij afhankelijk. Als hij vertrekt wetende dat hij het door zichzelf heeft bereikt, krijgt hij meer vertrouwen in zichzelf.

De facilitators van Ayahuasca International zijn in een permanent proces van vorming en dat kan ook niet anders zijn want hun processen van evolutie zijn even levendig als die van de deelnemers. Daarom worden ze voortdurende gesuperviseerd door een expert team met veel ervaring. Naast de deelname aan de vormingscycli van de school, komen ze maandelijks samen om een interne en intensieve vorming te krijgen die gebaseerd is op het begrijpen van de verschillende processen die zich voordoen wanneer men entheogenen neemt die het bewustzijn verruimen. Deze privé samenkomsten zijn GRATIS en vinden plaats in Spanje – en sinds 2016 in Italië, Mexico, Colombia en Duitsland – voor onze facilitators en medewerkers.

De facilitators worden aangeworven op permanente basis en worden een mentor toegewezen die de opvolging doet van de persoonlijke evolutie en van de taken waarvoor hij/zij verantwoordelijkheid opneemt. Het bedrijf dat deze evenementen organiseert is INNER MASTERY INTERNATIONAL S.L.U. en geeft een kwaliteitsgarantie voor het werk dat aangeboden wordt aan de deelnemers. Elke deelnemer kan op die manier communiceren met en gelijk welke soort klacht neerleggen, die dan behandeld wordt door het organiserend bedrijf dat wettelijk is opgericht in verschillende landen van Europa en Amerika.

Veel deelnemers vragen ons: hoe kan ik deel uitmaken van dit team? Wie kan facilitator zijn? HET EERSTE IS OM DEELNEMER TE ZIJN. Als personen die faciliteren, zijn we eerst allemaal deelnemers geweest die er zelf veel uitgehaald hebben en daarom zijn we dankbaar voor wat we ontvangen hebben in de retraites waaraan we deelnamen vooraleer facilitators te worden.

Facilitator worden bij Ayahuasca International veronderstelt dat je eerst een heel proces met Jezelf doormaakt. Er bieden zich professionelen aan met grote ervaring maar die niet aanvaarden om eerst door dit proces van integratie te gaan. Sommigen brengen ons hun uitgebreide CV om te tonen dat ze vanaf dat moment reeds bij ons kunnen beginnen werken maar dat is niet voldoende, zelfs niet voor bekende en ervaren mensen in de wereld van ayahuasca of de therapeutische wereld. We moeten iedere persoon in actie zien; we moeten zijn/haar energie voelen en vooral uitzoeken in welk punt van zijn of haar eigen innerlijke evolutie die persoon zich bevindt. Vandaar dat we voorstellen dat die persoon het programma van integratie doet en gedurende enkele maanden begeleid wordt waarbij ze ook praktijkervaring beginnen op te doen. Het is een intens, confronterend en tegelijkertijd zeer nuttig proces. Gedurende de laatste twee jaar waren meer dan 30 personen niet in staat om dat proces door te komen maar het zijn er meer dan 30 die wel stand hielden en een plek vonden binnen de organisatie met verbazingwekkende resultaten. Het is een grote uitdaging.

Veel mensen denken dat men professioneel, sjamaan of meester moet zijn om dit werk te doen maar bij ons is dat niet zo. Het is zeker dat sommigen sjamanen zijn, of psychologen; anderen zijn therapeuten of psychotherapeuten; anderen zijn professionelen op andere gebieden of zijn autodidacten (als leider van deze organisatie, ben ik diegene met de minste studies en cultuur). Maar allemaal zijn ze geankerd in eenzelfde punt van waaruit ze zich bewegen: dit punt van verbinding en eenheid is wat ons toelaat gelijk wat te realiseren met de steun van alle anderen. En dat punt in zichzelf heeft een hele ideologische ontwikkeling binnen de organisatie en is niet gebaseerd op geloofs-dogmas of tradities maar op nieuwe benaderingsmodellen, open voor het nieuwe en het spontane. In mijn geval sta ik open voor al het nieuwe en frisse en authentieke dat elk lid die zich bij het team voegt, meebrengt.

Ieder van ons is zich steeds meer bewust dat het belangrijkste in dit werk in de capaciteit ligt om zich te verbinden met de persoonlijke kracht en het Zijn op een natuurlijke manier uit te drukken naar anderen toe.

WE BIEDEN GEEN VERLICHTE FACILITATORS AAN.

Wat zich tot nu toe gepresenteerd heeft in de figuur van de “Spirituele Meester” onder het formaat van een goeroe, hebben wij getransformeerd in een “Meesterlijke Energie” en we noemen die energie vrouwelijk. Op die manier verandert de mannelijke figuur van de Meester van geslacht naar een vrouwelijke Energie. Het is een “helende energie” die we allemaal samen onderhouden, als een spirituele familie. Als stichter en directeur van de organisatie decentraliseer ik zo de machtskern zodat elk lid geen tweederangspersoon, volger of toeschouwer meer moet zijn. Dit gebeurt op basis van moeilijke confrontaties die ik met elkeen aanga en waardoor iedereen de moed krijgt om om zijn engagement, verantwoordelijkheid, overgave op zich te nemen en de kansen te grijpen die het bedrijf op elk moment en in elk gebied aanreikt.

Bijna alle personen die komen vast te zitten onderweg en niet kunnen voortdoen of die weggaan, doen dat omdat ze op een punt komen dat ze niet meer in staat zijn om hun eigen beperkingen te overstijgen. Maar ook dat is verrijkend want ze geraken met ons tenminste reeds tot daar, wat op zich al een overwinning is.  Daarna kunnen ze hun eigen weg volgen en kennen ze het punt reeds waarop ze zullen moeten springen.

De meerderheid kan deze interne begrenzingen doorbreken en begeeft zich in een universum van mogelijkheden, zowel op vlak van menselijke als spirituele ontwikkeling als op vlak van persoonlijke realisatie. En het mooiste van dit project is dat deze mensen geen meesters, goeroes of verlichte wezens zijn; ze zijn veel meer dan dat. Het zijn personen die de sprong gewaagd hebben en dat is een mirakel in een maatschappij die zich toelegt op het conditioneren en begrenzen.

Omwille van deze redenen, creëren we geen idealen om te volgen en die gebaseerd zouden zijn op het aantonen dat wij beter zouden zijn dan de deelenemers, dat wij verhevener zouden zijn dan hen. Want we hebben begrepen dat ieder van ons gewoon onderheving was aan andere conditioneringen en dat we ons allemaal op verschillende momenten van zelfoverstijging bevinden. Elke mens configureert op een individuele manier zijn potentialiteiten en zijn begrenzingen. En tenopzichte van dat feit, is enkel de liefde en het begrip gepast.

We zijn ook geen model of voorbeeld voor niemand; het enige wat ons interesseert is een bron van inspiratie te zijn – vanuit ons eigen leven – voor andere personen die zichzelf willen overstijgen en die de sprong durven te wagen.  WIJ WAGEN DIE SPRONG OP ELK MOMENT EN DAAROM WIJDEN WE ONS TOE AAN HET WERKEN AAN ONS BINNENSTE, AAN ONSZELF.

Zoals de besturende directrice van onze school, Laura Torrabadella, zegt: “We hebben begrepen dat we allemaal gelijk zijn t.o.v. de schepping, dat een therapeutische band geen relatie is maar wel een plaats waarin twee personen zich samen wagen, als gelijken, zodat de ene het mysterie van de ander kan ontdekken, het onbekende en wat nog moet ontdekt worden. De deelnemers zijn ons medicijn, hun eigen medicijn en het medicijn van de andere deelnemers. Wij creëren en ondersteunen de ruimtes zodat dit medicijn aan het licht kan komen en het hart van elk van de personen kan raken die deelnemen aan onze ontmoetingen”.

Telkens wanneer ik me voorstel aan de leerlingen en aan de facilitators die ik opleid, of aan de deelnemers van de retraites, open ik goed mijn ogen om voor mij de wonderbaarlijke aanwezigheid te zien van wezens die komen om me te genezen met hun blik. Daarom dat mijn beeld gecentreerd is in mijn ogen want die zijn de vensters van mijn genezing.

WAT BETEKENT HET OM FACILITATOR TE ZIJN BINNEN DE ORGANISATIE AYAHUASCA INTERNATIONAL?

De facilitator

1 HELPT NIET. Ondersteunt en begeleidt. Laat toe dat elkeen het werk met zichzelf doet.

2 DOET GEEN BEHANDELINGEN. Inspireert vanuit het vertrouwen dat elkeen zichzelf kan overstijgen en genezen.

3 GIDST NIET. Orienteert en wijst de richting aan, gebaseerd op de eigen kennis die gebaseerd is op zijn ervaring.

4 PROJECTEERT NIET. Geeft uitdrukking aan zijn Zijn. Laat toe dat zijn aanwezigheid op een spontane manier verschijnt.

5 DOMINEERT NIET. Draagt zorg voor de omkadering, geeft aandacht aan de details en de richtlijnen zodat er een engagement komt.

6 ONDERWIJST NIET. Is open en attent voor zijn eigen proces. Luistert naar de ander en naar zichzelf.

7 LEGT NIET OP. Biedt creatieve alternatieven om de problemen te begrijpen en uit de blokkering te geraken.

8 GEEFT GEEN UITVOERIGE ANTWOORDEN. Opent een waaier van beschouwingen zodat hij die vraagt zelf kan antwoorden.

9 IS GEEN VOORBEELD. Experimenteert, leert, vergist zich, overstijgt zichzelf en evolueert.

10 DISCUTEERT NIET. Identificeert zich niet met zichzelf, hoeft geen gelijk te hebben, verwijdert de obstakels op de weg van de wijsheid.

11 OORDEELT NIET. Begijpt de menselijke problematiek op een diepgaande manier (zowel de begrenzingen als de mogelijkheden).

Deze 11 punten vertegenwoordigen grafisch het punt van verbinding en van eenheid van waaruit we ons bewegen.

Ze zijn zo belangrijk dat het ons de speelruimte geeft om eeuwig aan onszelf te werken en ze doen ons aan onszelf werken alsof het een eeuwig spel was waaraan we met het hele team deelnemen.

En dat is wat we FAMILIE noemen, niet van bloed maar wel spiritueel. We zijn en we vormen het kader en de omgeving die onze eigen genezing stimuleert.

Wanneer de personen toenadering zoeken bij onze activiteiten, komen ze in dit energetisch veld, dat dikwijls zwak is, geschonden of zelfs afwezig maar dat is allemaal deel van het spel van de evolutie. De sleutel zit erin om aandachtig te zijn. De aandacht is dat deel van ons bewustzijn dat ons waarschuwt, alert maakt, aankondigt en ons bewust doet worden dat we op sommige momenten niet voldoen aan de gegeven omstandigheden.  Het is dan dat steeds weer de nieuwe mogelijkheid onstaat om onszelf te overstijgen.

Deze mogelijkheid van zelf-overstijging geven we aan elke deelnemer en daarom hebben we de garantie-zegel gecreëerd zodat elke deelnemer die deze energie waarover ik spreek, niet zou gevoeld hebben, zichzelf en ons een nieuwe kans kan geven door hem een nieuwe retraite te schenken die hij niet hoeft te betalen. Dat is omdat we onvoorwaardelijk het proces van onze facilitators respecteren, inclusief hun terugvallen, en we profiteren ervan opdat elke deelnemer de organisatie met zijn eigen begrijpen kan steunen.

Uiteindelijk, zoals het reeds op verschillende manieren werd gezegd in dit artikel: jij en ik, we zijn hetzelfde. We kunnen elkaar wederzijds steunen in de richting van de heling. Dat is het integratieve fenomeen tussen diegene die geeft en diegene die ontvangt, wanneer de helende intentie tussen de enen en de anderen overeenkomt.

Alberto José Varela

[email protected]

 

Diegenen die zich bij het team van facilitators wil aansluiten, kunnen zich inschrijven in de EUROPESE AYAHUASCA SCHOOL

[email protected]  of [email protected]

 

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top