VICTOR JIMENEZ BEZOEKT CHILI VANUIT SPANJE. Je kan een ontmoeting hebben met de hoop dat je de realiteit van je leven kan veranderen.

VICTOR JIMENEZ IN SANTIAGO DE CHILE

Een man die, op zijn moment, deelnemer was van onze retraites, verslaafd en verloren in de wanhoop, is nu één van de beste facilitators en integratiebevorderaars van onze organisatie.

Mijn naam is Victor Jiménez en iets meer dan drie jaar geleden zat ik in een niet aflatende zoektocht van vele jaren. Ik was op zoek naar enkele antwoorden op het leven, die ik nergens vond. Ik leefde een moment van een diepe existentiële leegte die was uitgemond in een zelfvernietigend gedrag waarbij drugs en alcohol het enige was wat me deed ontsnappen uit een wereld die ik niet begreep en waarin ik me verloren en geïsoleerd voelde.

Ik besloot naar een Ayahuasca-retraite te gaan zonder echt goed de redenen te kennen waarom ik het deed. Ik had het vertrouwen dat dit me misschien iets kon tonen over mezelf en het leven. Dat ik zo mezelf een beetje beter kon begrijpen.

Het resultaat was veel groter dan ooit gedroomd. Ik beleefde een prachtige spirituele ervaring waarbij ik uren aan het wenen was en ik begreep waar al mijn lijden vandaag kwam. Ik zag wie ik was en wie ik niet was. Ik ontdekte de personages die ik had gecreëerd als zelfverdediging en die zich heer en meester hadden gemaakt van mijn leven, waarbij ze het hadden geruïneerd in de schaduw die het was, zonder dat ik me er van bewust was geworden.

Een paar maanden daarna voelde ik dat mijn weg van zelfontwikkeling nog niet beëindigd was en ik begon een intensief proces van transformatie  via de retraites van interne evolutie met Ayahuasca & Psychotherapie die Inner Mastery organiseert. Op heel korte tijd ontdekte ik alles wat me overkomen was en op elk moment van mijn leven, in elke ervaring, in elke relatie, in elk moeilijk moment, in elke etappe van mijn verleden. Ik verzoende me volledig met mezelf, met de hele wereld, met mijn verleden. Ik begreep ook waarom, overal ter wereld, mensen de noodzaak voelen zich te drogeren of te drinken, ondanks de gevolgen die een verslaving met zich meebrengt. Ik verstond alles m.b.t. het ontstaan van een verslaving, wat het in gang houdt, wat de ware motieven zijn die maken dat miljoenen personen in de wereld verslaafd worden aan iets.

Na dit alles begrepen te hebben en mijn verslaving te hebben genezen vanuit de wortel, wist ik dat veel wat verteld wordt over verslavingsgedrag niet reëel is en dat  er een  mogelijkheid en noodzakelijkheid is om een nieuw werkmodel voor te stellen om verslavingen te overstijgen. Ik werd er mij ook van bewust dat ikzelf dit voorstel diende te doen.  Vandaar dat ik de opleiding tot facilitator in de Europese Ayahuasquera School begon. Ik vervolgde mijn proces met ayahuasca en psychotherapie. Daarnaast begon ik, voor eigen rekening, alles wat verband hield met verslavingsgedrag te bestuderen en me ook te vormen in het kunnen ondersteunen van personen in hun processen. Iets meer dan een jaar geleden, creëerde ik samen met een klinisch psycholoog een specifieke retraite onder de noemer: ”Verslaving genezen van de wortel uit met Ayahuasca & Psychotherapie”. Het is deel van het Recovery-Programma dat we hebben vorm gegeven en dat ik persoonlijk leid.

Ik heb vele landen en steden bezocht met dit werkmodel dat volledig innovatief is en gebaseerd op het ontdekken van de ware wortels van de verslaving en waarin de persoon een bewuste beslissing neemt of hij zich al dan niet wil genezen op definitieve wijze.

De meerderheid van de personen die een verslaving hebben, kennen de motieven niet die hen ertoe brengen om systematisch dit gedrag te herhalen. Ze leven vastgeklonken aan de schuld en aan andere emoties die ze enkel momentaan kunnen overstijgen door een verslavend gedrag te herhalen. Het werk met Ayahuasca verruimt het bewustzijn en maakt de personen veel bewuster van wat er met hen gebeurt. Dit laat hen toe om hun leven opnieuw in handen te nemen en in te schatten of het moment gekomen is om hun leven te veranderen. Of, net omgekeerd, ze worden zich bewust dat ze niet willen veranderen en dat ze dat tot nu toe nog nooit gewild hebben en ook dat is een grote vooruitgang.

Veel personen hebben – na een intens genezingsproces – hun verslaving vanaf de wortel kunnen uitroeien en leven nu gelukkiger en in vrede. In mijn geval leef ik reeds drie jaar op die manier.

We stellen vast dat het mogelijk is de verslaving te genezen maar daarvoor is het nodig zich te concentreren op het belangrijke en al het oppervlakkige aan de kant te laten. De personen die een verslaving hebben, zoeken eigenlijk zich te bevrijden, ook al lijkt dat contradictorisch. Ze proberen zich te bevrijden van gevoelens, emoties, gedachten en gedragspatronen die ze onbewust hebben aangenomen of opgedrongen kregen door de conditioneringen van familie, opvoeding, vrienden en de maatschappij in het algemeen. Het probleem is dat ze, door zich op een foute manier te proberen bevrijden, juist slaaf worden van datgene dat hen een opluchting bezorgt van de angst en de leegte die ze voelen in hun leven. Het is alsof ze ontsnappen uit een kooi die eigenlijk in een andere, nog grotere kooi zit. En na een tijd  zitten ze opgesloten in een spiraal zonder uitweg.

Daarom herkennen we, in ons RECOVERY PROGRAMMA, de verslaving als een menselijke nood om iets te zoeken dat – datgene wat ons gevangen houdt –  overstijgt. We oefenen geen druk uit op personen met een verslaving door repressiemechanismen te gebruiken zoals de schuld of de angst. We dwingen ze niet en we vragen ook niet om hun probleem te bedwingen maar we ondersteunen hen in het bewust worden waar hun gevangenis vandaan komt. We inspireren hen opdat ze zich verbinden met hun aangeboren hulpmiddelen en waarden. Op deze manier stopt de verslaving – op een natuurlijke manier – te zijn wat ze is; ze zal verdwijnen omdat het voor het individu niet langer nuttig noch noodzakelijk is om eraan te lijden.

Na gewerkt te hebben met honderden personen, wordt me momenteel vanuit heel Latijns Amerika om  deze retraites gevraagd. Daarom zal ik vanaf 11 januari een paar maanden in Chili zijn om in alle onze retraites gelijk welke persoon te ondersteunen die meer wenst te ontdekken over zijn verslavingen en die bereid is om een reëel veranderingsproces zonder grenzen, te starten.

Tussen 11 en 22 Februari zal ik ook naar Putumayo in het Colombiaanse Amazonewoud gaan om een behandeling ter genezing van verslavingen te realiseren. Op die manier zal ik mijn therapeutisch werk vervolmaken met het energetisch zuiveringswerk dat de sjamanen, met wie we ayahuasca zullen drinken, daar realiseren. Dit is een unieke gelegenheid om een echt veranderingsproces te realiseren en waarnaar mensen van om het even welk Latijns-Amerikaans land kunnen komen. Ik zal er samen met een groep personen uit Chili zijn om deze fantastische ervaring te ondersteunen; de ervaring van zich bewust te worden wie je eigenlijk bent en wat je wil in het leven. Daarbij zullen we iedereen ondersteunen die zijn/haar hart openzet voor de mogelijkheid om vrij en in vrede te leven; in dankbaarheid ook  voor een nieuw ochtendgloren elke dag van het leven. Als ik het kon, kan jij het ook.

Enkel woorden van dankbaarheid kunnen uitdrukken wat ik voel. Dat is wat ik ga delen in Chili, Colombia en de andere landen die ik zal bezoeken in deze levenservaring.

We zien elkaar binnenkort.

Víctor Jiménez

+34 691 223 788

[email protected]

OM DEEL TE NEMEN AAN DE RETRAITES IN CHILI EN IN DE COLOMBIAANSE JUNGLE:

[email protected]

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top