Wat is de oorsprong? (1e deel) Naar de wortels van datgene dat we willen oplossen of waarmee we willen ophouden.

VERSLAVINGEN, ZIEKTEN, PROBLEMEN, CONFLICTEN,  AANDOENINGEN…

Hoe is de weg van de interne evolutie via de genezing?

Er zijn twee soorten zoektochten bij de mens. De meerderheid gaat de weg op van de oppervlakkigheid, het willen stillen van de symptomen of het verlichten van de ongemakken wanneer die de kop opsteken. Een andere minderheid vermoedt dat de reële oplossingen veel diepgaander en complexer zijn, dat je je naar binnen moet keren om iets op te lossen op een zodanige manier dat het zich niet herhaalt; dat het niet zo gemakkelijk of eenvoudig is om een authentieke en permanente uitweg te vinden van de zo problematische situaties die zich voordoen en waarvan we in ons binnenste weten dat we die al lang meesleuren.

Als we iets vanuit zijn oorsprong willen oplossen of het willen uitrekken met wortel inbegrepen, dan zal dat een stevig werk in de diepte vereisen. De wortels zitten altijd sterk ingebed in de duisternis van het onbewuste. Het verleden vormt een groot deel van het onbewuste. Het is daarom dat bijna alle min of meer serieuze therapieën zich naar het verleden richten om gemis of trauma’s te detecteren waar men niet bewust rekening mee houdt of die men nog niet doorwerkt heeft. Maar niet alle wortels zijn te vinden in het verleden. Er zijn veel aspecten die inherent zijn aan onze essentie, aan wie we zijn, aan wat we meebrengen, aan onze lotsbestemming.  Het helpt zeer zeker om te kunnen onderscheiden wat van het verleden komt en wat deel is van onze essentie. Zowel wat gebeurd is in het verleden als de kenmerken van onze essentie zijn conditioneringen, sommigen aangeworven in het leven en anderen al aanwezig van bij de oorsprong. Het is de grote doos van Pandora van elke mens waartoe we al dan niet toegang hebben om de kenmerken van onze conditioneringen te zien en te ontdekken. Ik verwijs hier naar de zelfkennis over onze eigen gevangenis, naar het bewustzijn van onze grenzen. Zonder deze zelfkennis kunnen we ons niet bevrijden.

Niet veel mensen willen dergelijk innerlijk ontdekkingsavontuur ondernemen met het oog op het oplossen van een bepaald probleem, een ziekte of een gebrek aan evenwicht, daar waar die ontstaan zijn. Maar het is wel een feit dat steeds meer mensen zich willen verdiepen omdat ze ontgoocheld zijn door het korte-termijn-welzijn dat een oppervlakkige aanpak hen oplevert. Daarom durven ze nieuwe en uitdagende genezingsalternatieven te benaderen met meer ingewikkelde, zwaardere en zelfs meer confronterende methodes maar die een duurzaamheid toelaten in de resultaten. Als een genezingsmethode niet in de diepte gaat, dan is het geen genezing. Het kan dan iets positief en goed zijn maar je kunt niet iets “genezing” noemen als het dat niet is.

GENEZING VANUIT DE DIEPTE

Wanneer ik praat over genezing, dan verwijs ik naar een houding die men zich eigen maakt aan de hand van een begrijpen vanuit het bewustzijn en dat uitmondt in het hart. Ik verwijs dan niet naar een definitieve staat die men bereikt of verwerft door bepaalde dingen te doen of kennis te vergaren. De genezing kan vastgesteld worden door de constatatie van één of verschillende resultaten. Dit zijn er enkele:

  • Een definitieve oplossing voor iets vinden of een probleem of trauma vanaf de wortel of vanaf de oorsprong aanpakken en daarbij vaststellen dat het zich niet opnieuw manifesteert.
  • Stoppen met vragen te stellen. Toelaten dat een antwoord alle vragen beantwoordt.
  • Een essentiële oriëntatie aannemen zodat we, op elk moment van een momentaan verlies, ons spontaan op de uitweg kunnen richten. Verbonden zijn met een spirituele GPS die ons op gelijk welk ogenblik de coördinaten aangeeft.
  • Een bewuste aandacht geïnstalleerd hebben die datgene detecteert wat het welzijn en de harmonie in de weg staat of blokkeert.
  • Begrijpen dat alles wat is gebeurd, perfect is en dat het niet veranderd kan worden.
  • Bewust zijn van het feit dat we ons in een grote existentiële warboel bevinden van onvermoede dimensies. En dit opnemen als deel van een spel waarvan we niet weten wie het gecreëerd heeft noch waarvoor.
  • Begrijpen dat het leven een magnifieke kans is om lief te hebben, te genieten en gelukkig te zijn.

Maar er zijn meer zichtbare, praktische en dagdagelijkse aanwijzingen die aantonen dat de genezing van een persoon naderbij is en die zich op één of andere manier manifesteert zoals: DAT HIJ/ZIJ STEEDS GELUKKIGER IS, BETER SLAAPT, ZICH BIJNA NIET KWAAD MAAKT, IN VREDE IS, NIET NEUROTIZEERT, NIET MEER OORDEELT, BEGRIJPT WAT ER GEBEURT, EEN OPEN HART HEEFT OM TE BEMINNEN… ENZ.

Wanneer de genezing nadert, is wat er gebeurt in een persoon aandoenlijk. Maar we moeten voorzichtig zijn want als we ons bij een genezingsproces focussen op de resultaten, verliezen en prostitueren we ons en dat verhindert ons wat dan ook te genezen. De resultaten mogen niet de wortel zijn die het konijn manipuleert zodat de genezing zich voltrekt.

De genezing is geen resultaat maar kan geapprecieerd worden door de zichtbare resultaten die zich manifesteren. Men kan dus enkel vernoemen wat de evidenties zijn die zich tonen wanneer de genezing zich voltrokken heeft – of niet – om op die manier eerlijk te worden met onszelf en te erkennen wanneer we ons iets voorliegen. Maar om de energie van de genezing in een persoon te activeren dienen we ons te bevrijden van de zoektocht naar de resultaten en het diepe onderzoek aan te gaan van de oorzaken en oorsprong van alles wat zich manifesteert in ons leven.

EEN OORSPRONG MET VELE FACTOREN

Niet één wortel maar vele wortels zorgen voor de stabiliteit en de groei van een boom. Datzelfde geldt voor een ziekte, een verslaving, een destructief gedrag, een toxische manier van relaties aangaan, enz.  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iets bestaat en die liggen gezaaid in de diepte van ons onbewuste. Het zijn zeer gevarieerde wortels die verschillende richtingen uitgaan en verschillende diepteniveaus hebben. Elke persoon creëert zijn eigen cocktail van redenen die hij onbewust drinkt om zich slecht te voelen. Daarna manifesteert deze ziekelijke toverdrank zich op een bepaalde manier en daarbij is dit geprogrammeerd om zich telkens opnieuw te herhalen, zonder stoppen. In veel gevallen kan men waarnemen dat dit mechanisme steeds op dezelfde manier gebeurt en dat gelijkaardige mechanismen een “groep van gelijken” vormen. Als we bijvoorbeeld een groep van verslaafden bijeen brengen en nagaan wat de mogelijke oorzaken zijn van hun verslaving, kunnen we vaststellen dat er een gelijkenis bestaat in de wortels. Het is op deze gelijkaardige punten dat we ons richten en werken tijdens de Retraites van Interne Evolutie met de Psychotherapeutische Hulp van Ayahuasca die we aanbieden om verslavingen te overwinnen. Het zijn gelijkaardige wortels die ons een aanwijzing geven van een bepaalde configuratie die een bepaalde groep van personen realiseert. Het is zeer verrijkend om deze observatie te kunnen gebruiken in het werken rond verslavingen. Hoewel elke persoon de verslaving op een unieke en onherhaalbare manier configureert, is er een gemeenschappelijke noemer tussen een bepaalde groep personen waarvan het zeer nuttig is die gezamenlijk te ontleden. Het is een manier om het collectieve bewustzijn te activeren in de observatie van een concreet gegeven. Daarna kan men verder gaan en de mogelijkheid bieden dat iedereen zichzelf aanschouwt, dat hij/zij dieper doordringt en de oorsprong in zichzelf ontdekt.

De oorsprong van iets vinden is altijd zeer bevrijdend. Het is zoiets als opeens ontdekken dat het leven niet werkelijk is maar iets dat we dromen. Het is bewust worden dat iets beetje bij beetje gebeurt en elke keer iets dieper. En het geeft een grote voldoening om zelf meer en meer zaken die verborgen en verstopt zaten te gaan ontdekken. Men beleeft het in het begin als een ontwaken van het bewustzijn maar daarna experimenteert men een soort transformatie omdat dit bewustzijn zich uitdrukt in het dagelijkse leven. Als een individu stevig en consequent blijft in zijn proces van innerlijke evolutie, dan komt hij/zij op een punt dat hij dingen begint te begrijpen die voorheen onmogelijk te vatten waren. Het genezingsproces is een proces van begrijpen; het is geen proces waarin men dingen moet doen maar ze integendeel dient te observeren en tegelijkertijd zichzelf dient te observeren, accepteren, bedanken, integreren, assimileren, vergeven, voelen… zonder te oordelen, zonder conclusies te trekken. De angstige bezorgdheid om “op te lossen” draagt er niet toe bij dat een genezingsproces op een integere manier verloopt. Maar het moment om te beslissen en te handelen in de richting van een uitweg, komt er uiteindelijk ook. De genezing zal niet gebeuren door iets bepaalds te doen; maar als de genezing gebeurt, dan is het overduidelijk dat men bepaalde zaken zal beginnen doen en/of andere zaken zal laten.

De genezing, zoals ik ze voorstel, is een krachtige energie die opstijgt uit het eigen bewustzijn en die zich in het hart installeert terwijl het tegelijkertijd de gevoelsdeuren opent om het proces van verzoening te activeren. Het bewustzijn wordt in dit proces een scherpe pijlpunt die binnen zichzelf wijst. Wanneer het bewustzijn enkel naar zichzelf wijst, worden zoveel tektonische lagen van conditioneringen en leugens geopend om daarna tot de kern te komen van wie we zijn en pure liefde te worden. Dit is de belangrijkste existentiële afdruk die een menselijk wezen kan ervaren: voelen dat het bestaan hem/haar graag ziet en hem/haar welkom heet. Zich bewust worden hoe perfect alles is, wat er gebeurd is. Dat is de verzoening met de oorsprong.

Het is belangrijk te waarschuwen dat wanneer het bewustzijn niet verandert in liefde, het dan beperkt blijft tot een mentaal construct dat enkel toelaat om te analyseren en te intellectualiseren; zelfs het gevoel, de liefde en de genezing (want alles kan men intellectualiseren). Maar dat betekent nog niet dat het ook reel is in het leven. Intellectualiseren is zoals het creëren van een droom en dan geloven dat het reel is.

Als je probeert om bewust te zijn maar je hebt niet lief, dan zal je bewustzijn opdrogen. Het zal ranzig blijven en niet in staat zijn je te doen dansen of te doen genieten. Je zult niet levend zijn maar het zal je een vage sensatie geven van wat het leven is. Anderzijds, als je probeert lief te hebben maar je vergeet bewust te zijn, zal deze liefde veranderen in een dronkenschap, zelfs in een verslaving. De liefde zonder bewustzijn is de liefde we gewoon zijn te ervaren en vast te stellen en die meer lijden dan geluk veroorzaakt. Het is het type liefde dat allerlei verslavingen teweeg brengt.

Wanneer het bewustzijn zich naar binnen richt, ontwaakt het eigen Zijn en komt er ruimte voor de geboorte van de ziel. Het is dan dat het eigen centrum en de eigenliefde te voorschijn komen. De weg naar de genezing evolueert naar binnen en heeft zijn stappen: van het bewustzijn naar het Zijn, van het Zijn naar liefde en van de liefde naar het hele bestaan. (Ik beschrijf, tussen haakjes, het magistrale proces dat de ervaring met Ayahuasca meestal activeert, of ook de meditatie maar dan in verschillende niveaus van intensiteit).

Het bewustzijn van het eigen zijn en de liefde voor het hele bestaan zijn twee richtingen van dezelfde genezingsenergie. Het bewustzijn richt zich naar binnen en de liefde richt zich naar buiten. In het midden van beide richtingen bevindt zich het Zijn, de erkenning en ontmoeting met de eigen ziel. Dit is verzoening met de oorsprong. De oorsprong van alles bevindt zich in mezelf. Dat is wat ik GENEZING noem.

“IK BESTA WANT ZO MOEST HET ZIJN EN IK NEEM DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MIJN EIGEN BESTAAN OP”.

Als we diep in onszelf kijken en naar de situatie waarin we momenteel leven, dan zullen we kunnen vaststellen dat we niet bewust ons lot hebben gekozen. We kiezen niet bewust onze ziekte, een verslaving of een reeks problemen waarmee we te maken hebben. Want de oorsprong van dit alles is multifactorieel en komt uit het onbewuste voort en iedereen DIE WIL zal dat moeten ontdekken. Maar we kunnen wel bewust beslissen om iets op te lossen, bewust ervoor kiezen om oplossingen te zoeken en zelfs bewust beslissen om naar de wortels te gaan van wat ons raakt of uit evenwicht brengt. Zo nemen we de grote beslissing van ons leven: beslissen te leven vanuit het bewustzijn en de liefde.

Het is daardoor dat wie zich in een genezingsproces bevinden ook beter in hun vel lijken te zitten omdat ze in hun bewustzijn duiken en zich verbinden met de liefde. Dat is wat ons gelukkiger maakt, wat de hoopt vernieuwt en wat op een natuurlijke manier niet adequaat en destructief gedrag verandert, waardoor we meer van het leven genieten.

Alles wat lijden, ongeluk en een gebrek aan voldoening veroorzaakt, is te wijten aan het onbewust in een gevangenis leven en aan het blind zijn voor onze mogelijkheden en het niets doen om ons te bevrijden.

DE GENEZING IS HET BEWUSTZIJN VAN DE SLAVERNIJ EN DE LIEFDE VOOR DE VRIJHEID. Wanneer beiden zich verenigen in eenzelfde persoon en op hetzelfde moment, dan gaat er een oneindige, eeuwige en onbegrensde ruimte open. Dit omdat men aangekomen is bij de oorsprong van alles wat ons begrenst en wat tegelijkertijd de macht heeft om ons te bevrijden. Vanaf dan kan alles opgelost worden en kan er van alles gebeuren. Men kan vanuit om het even welke gevangenis ontsnappen.

Alberto José Varela

[email protected]

  • INNERLIJKE EVOLUTIE RETRAITES MET PSYCHOTHERAPEUTISCH GEBRUIK VAN AYAHUASCA
  • RETRAITES OM VERSLAVINGEN TE OVERWINNEN
  • HOLISTISCHE RETRAITES VOOR FYSIEKE DESINTOXICATIE EN SPIRITUELE VERBINDING

Voor meer info of  reservatie van sessies in Eindhoven, kan je je richten tot [email protected] of telefonisch contact opnemen met Eliel: (0034) 602642863

 

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top